SCP-884
hodnocení: +3+x
blank.png

Objekt #: SCP-884

Třída Objektu: Safe Euclid

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-884-4 je drženo v Sejfu 147 v Oblasti-██. SCP-884-4 může být vyžádáno kvůli výzkumu pro Dr. Cho, nebo Dr. Ignit. Vzhledem k událostem z 11. ledna roku 20██, je veškerý přístup k SCP-884-4 aktuálně zamítnut a všechny žádosti o prozkoumání, či testování SCP-884-4 musí být schváleny přímo O5-█. SCP-884-4 je umístěno hluboko ve skladišti Oblasti-██.

Popis: SCP-884-4 je pánské zrcadlo na holení, vyrobené ze skla a slonoviny, nejspíše vyrobené někdy kolem roku 1914. Jedná se o poslední zbývající objekt z celého setu pánských nástrojů, přičemž všechny ostatní byly ztraceny během testování a ukradeny na počátku minulého století. (Mezi další části patřily SCP-884-2 "Žiletka", jež bylo ukradeno Povstáním Chaosu během oddělení od Nadace, nebo SCP-884-6 "Hřeben", jež bylo neutralizováno během incidentu SCP-884-6-4172. Pro dodatečné informace o zbývajících objektech klasifikovaných jako SCP-884, viz. soubor SCP-884: Původní Kolekce.)

SCP-884-4 má slabé halucinogenní vlastnosti. Subjekty které jej použily během holení poznamenaly, že v zrcadle nevidí úbytek ochlupení, což způsobuje opakované pokusy o oholení oblastí obličeje, které již ve skutečnosti byly oholeny. To většinou končí iritací a v jednom případě k přeříznutí krční tepny. Kromě toho nebyly objeveny žádné další důležité efekty. Od 12. prosince roku 19██ je SCP-884-4 uloženo ve Skladovacím Sejfu 147 v Oblasti-██. Viz Dodatek 884-4-9 a Dodatek 884-4-10.


Dodatek 1: SCP-884-4
Dle varování Povstaleckého přeběhlíka A████, jednoho ze tří agentů jež otevřeně přišel za Nadací s informacemi o Povstání a žádostí o možnost návratu, přikázali Nadační úředníci aby bylo SCP-884-4 přemístěno do bezpečnější lokace v Oblasti-██.

Dodatek 2: SCP-884-4
19. února roku 195█, Záznam o Incidentu SCP-884-4: Po smrti Agenta Norrise a Dr. Ignit dne 14. října roku 19██, rukou agentů Povstání Chaosu, byl Povstalecký přeběhlík A████ terminován. SCP-884-4 překlasifikováno jako Ztracené.

Dodatek 3: SCP-884-4
11. dubna roku 195█, Záznam o Zajištění SCP-884-4: Úspěšné útoky na Povstalecké skladovací oblasti přinesly získání SCP-███, SCP-884-4, SCP-███, a nejméně █ anomálních objektů. SCP-884-4 bylo objeveno v Povstalecké laboratoři, kde bylo prováděno mnoho různých experimentů včetně [DATA VYMAZÁNA] a [DATA VYMAZÁNA]. Agent Jones a Desátník Blake byli oceněni za své úsilí a za opětovné získání SCP-884-4 i přes velké obtíže. Oběma byli uděleny [VYMAZÁNO] za jejich akce a jeden týden placené dovolené. Dr. Cho dostal laboratoř a personál potřebný k rekonstrukci Povstaleckého výzkumu.

Dodatek 4: SCP-884-4
Extenzivní testování odhalilo, že Povstalecké testování nemělo důvod. SCP-884-4 bylo přeloženo do skladiště v Oblasti-██. Pro úplnou zprávu o testech a výzkumu, viz. přiložený dokument SCP-884-4-███████.

Dodatek 5: SCP-884-4
2. října roku 19██, Ohledně Akce Povstání č.327: Povstání Chaosu provedlo útok na Oblast-██, při němž ztratili přibližně ████ (█) ze svého počtu. Jediným cílem útoku, ke kterému vedly důkazy, byl zadržovací sejf SCP-884-4. Na příkaz O5-██ bylo testování s SCP-884-4 znovu otevřeno.

Dodatek 6: SCP-884-4
Vzhledem k utonutí Dr. Cho roku 19██, byl Dr. Rasmusson požádán aby vedl výzkum SCP-884-4. Výzkumníci budou povoláni k úkolu dne 11. ledna roku 19██.

Dodatek 7: SCP-884-4
Záznam Dr. Rasmussona, Leden, 19██: Po dvou letech neukázaly testy žádné dodatečné abnormality u SCP-884-4. Vzhledem k přetrvávající hrozby Povstání je doporučeno, aby bylo SCP-884-4 pečlivě uskladněno a aby byli vysláni agenti kvůli získání informací ohledně SCP-884-4 od Povstání.

Dodatek 8: SCP-884-4
Terénní Přenos od Agenta L██████, 20██, Po Obdržení Finální Zprávy od Agenta P█████: Díky hlubokému utajení a přenosům Agenta P█████ byly obdrženy důležité informace ohledně SCP-884-4, většina z nich byly původně informace odstraněné z Nadačních archivů před oddělením Povstání členy této frakce, především vedoucím výzkumníkem, Dr. G████. SCP-884-4 musí být dáno bezpečně pod zámek a všichni Nadační zaměstnanci jež s ním přišli do styku se musí nahlásit Dr. S████ pro okamžité ohledání. Konečná zpráva bude podána Radě O5 pomocí kurýra do 24 hodin.

Dodatek 9: SCP-884-4
SCP-884-4 musí být umístěno hluboko ve skladišti Oblasti-██. Žádný kontakt s SCP-884-4 se nepovoluje. SCP-884-4 je nyní klasifikováno jako Euclid dokud nebude vydána konečná prognóza Agentem L███████ a Dr. S██████. -O5-2

Dodatek 10: SCP-884-4

Konečná Zpráva Agenta L██████ :: Po téměř osmi letech co na tomto případě pracuji jej s velkým potěšením uzavírám. SCP-884-4 bylo v našich kruzích pokračujícím tajemstvím a objektem zájmu Povstání (které při snaze o jeho získání obětovalo nejméně dvacet vlastních mužů), což z něj dělalo velmi zajímavý objekt. Ovšem skutečná pravda nám nebyla známa až dokud se Nadačním agentům nepodařilo odhalit skutečný motiv Povstání. A i tak je možné, že celé důsledky nikdy nepoznáme.

Kromě onoho podivného efektu, mělo SCP-884-4 další, dlouhodobý symptom, který jsme během testování neodhalili kvůli obměně subjektů Třídy D. Kolem čtvrtého až sedmého roku po vystavení pocítí oběti SCP-884-4 to, čemu Dr. S████ říkal "pochyby." Symptomy začínají zlehka, většinou jenom jako ověřování a opětovné ověřování záznamů a výsledků, ujišťování se že dveře jsou zamčené, atd. V počátcích je to téměř nerozeznatelné od obsedantně kompulzivní poruchy.

Pozdější symptomy se objevují v následujících dvou až šesti letech a způsobují zvyšující se neschopnost dokončit záznamy, potíže s učiněním jednoduchých rozhodnutí a eventuálně kompletní neschopnost činit rozhodnutí. Doposud nenašel Dr. S████ žádný způsob jak tyto potíže léčit a ovlivněný personál by měl být přeřazen do nižších pozic. Ukazuje se že jsou extrémně užiteční kvůli své kompulzi, alespoň dokud se neobjeví pokročilejší stádia a Nadace ušetřila velké množství zdrojů tím, že je takto používá.

Co se týče zapletení Povstalců, můj názor je takový, že jejich motivy byly jednoduché. Chtěli aby Nadace experimentovala na SCP-884-4, aby nakazila více a více členů Nadace. Kvůli jednoduché práci a nízké úrovni přiřazených výzkumníků bylo objeveno kolem ████ ████████ (████) jednotlivých případů infekce, více než ███ krát víc personálu co při tom samotné Povstání ztratilo. Přezkoumání příčin smrti u prakticky každé osoby spojené s výzkumem na SCP-884-4 ukázalo, že všechny měly něco do činění s neschopností učinit klíčové rozhodnutí v důležitý moment. Například Agent Jones na moment zaváhal když si měl vybrat mezi vytažením zbraně a útěkem když se setkal s SCP-███ roku 195█ a doplatil na to. Dr. Cho se utopil roku 19██, nejspíše proto, že se nedokázal rozhodnout zda už je čas vylézt z vany.

Jedná se o jeden z nejelegantnějších a nejvíce dlouhodobých plánů jež Povstání kdy mělo a jeho efektivita je očividná. Doporučuji okamžité vyšetření SCP objektů o nichž víme, že byly v rukou bývalých členů Povstání a dočasné přerušení probíhajících výzkumů.

Agent L█████, Zadržovací Specialista Druhé Třídy

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License