SCP-882
hodnocení: +2+x
blank.png
Gears2.jpg

SCP-882

Objekt #: SCP-882

Třída Objektu: Euclid

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-882 musí být neustále v kapalném prostředí, skládajícím se z nejméně 40% z mořské vody. Objekt musí být držen znehybněný bez použití kovu, aktuálně bavlněnými vlákny, které se musí denně měnit. Objekt se musí každý den zkontrolovat kvůli odlupování rzi. Pokud se nějaká část SCP-882 ukáže jako nepokrytá rzí musí být okamžitě ponořeno do 100% roztoku mořské vody. Voda musí být brána přímo z oceánu. Snížení koncentrace je možné pouze když je celý objekt opět zrezivělý.

Žádný kov nesmí být v zadržovací oblasti umístěn. Pouze organické materiály jsou povoleny v oblasti a kontakt s SCP-882 vyžaduje použití tlustých bavlněných rukavic. Jakýkoliv kov, který je s SCP-882 v kontaktu se musí tepelně oddělit, roztavit a držet ponořený ve 100% roztoku slané vody v oddělené oblasti.

Jakékoliv zaznamenané problémy se sluchem musí být okamžitě nahlášeny a ovlivněný personál se musí podrobit plnému psychologickému vyšetření a, v závislosti na výsledku, bude přeložen do jiného zařízení, nebo permanentně zadržen v [VYMAZÁNO].

Popis: SCP-882 je náhodná sestava ozubených kol, kabelů, kladek, šroubů a pásů, vyrobených sloučením různých kovů. Velikost objektu při objevení byla přibližně osmdesát sedm metrů krychlových. Aktuální velikost je přibližně dvanáct metrů krychlových. SCP-882 rychle rezaví v mořské vodě. Nebyl objeven žádný zdroj napájení, ale všechny komponenty se začnou pohybovat, když nejsou obaleny ve rzi. SCP-882 je vždy tiché, nehledě na to, jakého stupně aktivity dosáhne.

Jakýkoliv kov dotýkající se objektu se k němu permanentně připne a po několika dnech se stane součástí objektu. Organická hmota je neovlivněna. SCP-882 je extrémně odolné, má tahovou sílu a tvrdost vyšší, než titanová slitina používaná na letadla, přestože se skládá z náhodných slitin železa, cínu, zlata a dalších kovů, některých neidentifikovatelných. Extrémní, soustředěné teplo musí být použito po několik hodin, aby se odsekl byť jen malý kousek od hlavního shromáždění.

Osoby zůstávající v blízkosti objektu po delší dobu začnou mít sluchové halucinace, když jsou poblíž objektu, především zvuky broušení a klapání. Zvuk zesiluje a omezí se pouze vhozením kovu do objektu. Subjekty v pokročilých fázích psychózy často samy skočí do objektu, čímž se zabijí rozdrcením. Těla jsou často vtažena dovnitř a je nemožné je vytáhnout.

SCP-882 bylo získáno v lokaci na severovýchodním pobřeží Banksova ostrova. Oblast byla pusta kovu a kovových rud v okruhu jedné míle. SCP-882 bylo nalezeno v geometrickém středu oblasti. SCP-882 bylo v době nálezu ponořeno v mořské vodě. Poblíž bylo nalezeno malé městečko, které bylo již po několik let opuštěno. SCP-882 bylo odebráno a brzy začalo odlupovat rez a mnoho částí se dalo do pohybu. Po několika nehodách přikázal Dr. Gears hraní SCP-2519 ve smyčce, což úspěšně zpomalilo objekt a dovolilo bezpečný přístup. SCP-882 bylo rozřezáno a zabezpečeno v oblasti.

Poznámka: SCP-882 nesmí být v blízkosti SCP-271, nebo jakéhokoliv subjektu nakaženého SCP-217.

Dodatek: Viz Rozhovor 882-1 pro více informací

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License