SCP-871
hodnocení: 0+x
blank.png
Cake.jpg

Instance SCP-871

Objekt #: SCP-871

Třída Objektu: Keter

Speciální Zadržovací Procedury: Každá instance SCP-871 musí být zavřena v oddělené, zamčené betonové cele na kovovém talíři permanentně připevněném k dřevěnému stolu. Každá cela držící instanci SCP-871 musí být monitorována 24 hodin denně pomocí kamerového systému a jednotlivé záběry musí být kontrolovány každých 15 minut.

Po vytvoření instance SCP-871 musí být tři zaměstnanci Třídy D doprovozeni do cely, kde musí být zavřeni spolu s SCP-871 a donuceni jej pozřít. Na tento úkol nesmí být spotřebováno více, než jedna hodina čistého času. V případech kdy je potřeba dodatečná motivace je povolena terminace jednoho ze zaměstnanců Třídy D. Po pozření instance SCP-871 nesmí nikdo odejít z cely, dokud nebude místnost řádně prozkoumána, aby se zjistilo, zda žádná jeho část nezbyla. Talíř, stůl a místnost se poté musí očistit, aby bylo vše připraveno na další instanci.

Zaměstnanci Třídy D jež budou spolupracovat při konzumaci SCP-871 se mohou dobrovolně přihlásit k dodatečným konzumacím. Personálu, jež se prokáže jako výjimečně vhodný pro tento úkol, může být prodloužena jednoměsíční pobytová lhůta. Těmto zaměstnancům nesmí být dovoleno interagovat s jinými SCP objekty.

V žádném Nadačním zařízení, kde se skladují instance SCP-871, nesmí být podávány dezerty.

Popis: SCP-871 je kolekce 237 anomálních dortů. Instance SCP-871 se liší ve velikosti a vzhledu a zahrnují rozličný seznam objektů, jež jsou označovány jako "dorty". Nejmenší pozorovaná instance SCP-871 byl miniaturní cupcake o hmotnosti 15 gramů. Největší pozorovaná instance byl baumkuchen o váze 22 kilogramů a velikosti 2 metrů.

Když je instance SCP-871 pozřena člověkem, nebo několika lidmi, je nahrazeno přibližně 24 hodin poté dalším dortem. Dort se objeví na rovném povrchu v blízkosti místa, kde byl původní dort sněden. Pokud je jakýkoliv z těchto dortů poškozen jakýmkoliv jiným způsobem, než snědením lidskou bytostí, včetně snědením zvířaty, bude nahrazen okamžitě. Instance nahrazeny tímto způsobem si ponechají interval z originální instance. Mechanismus, jakým jsou instance SCP-871 nahrazovány, je neznámý.

Jednotlivé instance SCP-871 byly pozorovány jak časem "mutují", získávají nové rysy a malé detaily, jimiž se liší instance od instance, přičemž větší změny se ukazují při 5% nových instancí. Nebyly objeveny žádné negativní efekty spojené s konzumací SCP-871, ani v případech kde bylo pozřeno několik instancí, kromě efektů očekávaných od snědení velkého množství dortů.

Nebezpečí spojené s SCP-871 se nachází v následcích spojených s nekonzumací. Jakákoliv instance která není snědena způsobí po 24 hodinách vytvoření dalšího dortu ve své blízkosti. Přestože to je podobné normálnímu "nahrazení", originální instance si ponechá všechny vlastnosti, bude se nahrazovat když se poškodí a každých 24 hodin se "nahradí". Toto chování je pozorovatelné u všech případů, kdy zbylo z dortu více, než 10% hmoty. Protože neexistuje žádný zpomalovací mechanismus schopný zpomalit replikaci SCP-871, budou se nezadržené instance replikovat exponenciálně a rychle se stanou nezvládnutelnými. Dosud nebyl vytvořen možný plán k zadržení více, než 20,000 instancí SCP-871. Je určeno, že nekontrolovaný únik jedné jediné instance by udělal Zemi neobyvatelnou do 80 dní.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License