SCP-860
hodnocení: +4+x
blank.png
bluekey2.png

SCP-860

Objekt #: SCP-860

Třída Objektu: Safe

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-860 je drženo v malé dřevěné schránce v Sektoru-██. O samotě je objekt inertní a žádné dodatečné zadržovací procedury nejsou vyžadovány.

Popis: SCP-860 je tmavě modrý klíč klasického tvaru. V zdánlivě náhodných intervalech se na klíči objeví řada čísel, později zjištěno že jde o UTM souřadnice. Za dobu jež je SCP-860 v kontejnmentu se čísla změnila třikrát, přičemž souřadnice odpovídaly ██████ (Německo), ██████ (Anglie) a Oblasti-██.

SCP-860 se dá vložit do jakýchkoliv dveří se zámkem v oblasti určené souřadnicemi a bude fungovat stejně jako správný klíč pro vybrané dveře. SCP-860 funguje pouze na dveřní zámky a pouze pokud jsou připevněny ke dveřím; nefunguje na žádný jiný typ zámku.

Když je SCP-860 použito k odemčení dveří, dveře nevedou k obvyklé destinaci. Namísto toho vedou na malou lesní mýtinu soustředěnou na 80 cm široké lesní cestě, označené SCP-860-1. Při každém pozorování tohoto háje byla poznamenána namodralá mlha.

woods_night.png

SCP-860-1

Jakmile kdokoliv vstoupí do SCP-860-1, dveře se zavřou. Zevnitř SCP-860-1 jsou dveře připevněny k nekonečné betonové zdi a jsou zamčené. Pokusy o rozbití dveří zvenčí, zatímco je někdo uvnitř byly neúspěšné. Pokusy o rozbití dveří zevnitř SCP-860-1 vedly k [VYMAZÁNO]. Viz Dokument 860-III pro více detailů.

Cesta uvnitř SCP-860-1 obvykle vede k dalším dveřím připevněným k další nekonečné betonové zdi. Tyto druhé dveře vedou do obvyklé destinace dveří na něž bylo SCP-860 použito.

Personál provádějící průzkum SCP-860-1 nahlásil další anomální události. Ty jsou blíže zaznamenány v Dokumentech 860-I až 860-IV.

Po událostech Průzkumu IV (popsaných v Dokumentu 860-IV), smí testy na SCP-860 provádět pouze personál úrovně 4.

Incident 860-██-12: Dne ██/██/████, ██ dní po Průzkumu IV, bylo SCP-860 nalezeno na stole Dr. ███,████ od své zadržovací jednotky. Kontejner normálně obsahující SCP-860 nebyl otevřen. Video záznam z ██:██ ukazuje že klíč se náhle materializoval na stole. Aktuálně není jisté proč se SCP-860 přesunulo. Incident měl výrazný efekt na Dr. ███. Doporučuje se psychiatrické ohodnocení.

Dodatek: Níže jsou přepisy Průzkumů I - IV. Personál Úrovně 2 a vyšší si smí přečíst Dokument 860-I a II. Pouze personál Úrovně 4 a vyšší má přístup k Dokumentu 860-III a IV.

Dokument 860-I a II
Dokument 860-III a IV

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License