SCP-851
hodnocení: +2+x
blank.png

Objekt #: SCP-851

Třída Objektu: Euclid

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-851 je drženo v biotické simulační místnosti 5 m x 5m x 2m, postavené na několika hydraulikách pro umožnění pohybu místnosti. Podlaha zadržovací komory je pokryta půdou do výšky 0,5 m. Každých třicet dní je místností pohybováno, až dokud se půda nerozhrne do přírodního stavu. Jednou za 20 hodin je SCP-851 nakrmeno jednou živou krávou.

Popis: SCP-851 je početná kolonie hmyzu, vzhledem podobného druhu Eciton burchellii - mravenec legionář. Tato kolonie čítá v jakýkoli čas mezi ███ a ████ jedinci. SCP-851 postrádá královnu a reprodukuje se asexuálně.

SCP-851 vytváří svá "mraveniště" vertikálním a vtíravým způsobem, dosahujíce v průměru 1 - 2 metrů na výšku. Toto chování bylo určeno jako způsob přilákání zvědavé oběti. Když teplokrevný organismus vstoupí do třímetrového dosahu mraveniště, SCP-851 prokope díru v zemi přímou čarou k organismu. SCP-851 se zdá být schopno prokopat se jakoukoli zeminou rychlostí až 11 km/h.

Jakmile SCP-851 dosáhne organismu, vydá vysoký pronikavý zvuk. Savci a ptáci jsou jím těžce zasaženi a projevují se u nich známky silných sedativ. SCP-851 poté zcela živočicha pozře. Vlivem efektu zvuku, produkovaného SCP-851, živočich projevuje nepatrný až žádný odpor vůči jeho záhubě.

SCP-851 bude migrovat a vytvářet nové mraveniště každých █ až █ dní.

Dodatek 851-1:
Prohlídka zvuku emitovaného SCP-851 ukázala, že je melodicky kolísavá. Po zpomalení obsahuje zvuk prvky řeči. Výzkumníci byli schopni rozpoznat následujicí:

-tvá ospalá hlava-

-čas spát-

-a naslouchat-

-my nakrmíme-

-do spánku-

-dobrou noc, broučku

Dodatek 851-2: Předchozí nahrávka byla přehrána několika zaměstnancům, kteří neměli angličtinu jako mateřský jazyk. Zaměstnanci dokázali interpretovat zvuk v jejich vlastním jazyce a překlad pasoval k výstupu z nahrávky.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License