SCP-847
hodnocení: 0+x
blank.png

Objekt #: SCP-847

Třída Objektu: Euclid

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-847 musí být zadrženo v zesílené humanoidní cele. Kvůli probíhajícím studiím chování, musí být místnost kompletně vybavena postelí, šatníkem, gaučem, stolem, židlí, velkým zrcadlem, umyvadlem, sprchou a toaletou. Podlaha zadržovací místnosti musí být pokryta 1cm odkrytých trámů měďi, ketré mohou být dálkově elektrifikovány na minimum 50 kV. V pravém zadním rohu místnosti musí být "bezpečná zóna" bez trámů o velikosti 50cm čtverečních, z důvodu možné přítomnosti personálu při deaktivaci SCP-847. Jídlo nebude poskytováno.

Veškerý personál pracující s SCP-837 musí být vybaven elektrickým obuškem o výkonu nejméně 30 kV. Pouze muži XY muži, kteří se jako muži identifikují, můžou být přiřazeni nebo se bohybovat v rádiusu 50 metrů od SCP-847.1 Po výsledcích experimentu 847-G nesmí s SCP-847 pracovat, nakládat, ani se přibližovat intersex, transgender, či bipolar personál, kvůli jejich vlastnímu bezpečí a zdraví. Při přidělování personálu k SCP-847, je třeba upřednostňovat muže, kteří nejsou sexuálně přitahováni k ženám.

Popis: SCP-847 je humanoidní ženská manekýna, měřící 156cm a vážící 27kg, vyrobena z lidských vlasů a neznámého kompozitního vláknitého polymeru, který se odírá a tříští podobně jako porcelán. Laparoskopie SCP-847 ukazuje přítomnost vnitřních struktur připomínajících neúplnou sadu kostí, orgánů a hlavních cév, složených ze stejného polymeru. Z očí a poškozených oblastí figuríny uniká malá množství černé prchavé pryskyřice, podobné plastinačním sloučeninám. SCP-847 vždy bylo je normálně v jistém stádiu poruchy, s roztříštěnými částmi torza, hlavy a rukou (viz dodatek 847-B pro detaily).

SCP-847 je pohyblivé. Hýbe se nepředpoídatelně a ztuhle, zatímco se třese, aby udrželo rovnováhu. Vykazuje různé chování v závislosti na vrozeném pohlaví a genderové identitě osob v jeho okolí. Tyto vzorce chování jsou seskupeny jako vzor Z, vzor Y a vzor X.

K chování vzoru Z dochází, když se v okruhu 50 metrů od SCP-847 nenachází žádný člověk. SCP-847 v 99.5% případů zůstává tiché a nepohyblivé. V ostatních případech se SCP-847 převlékne do jakéhokoliv dostupného oblečení, postaví se před jakékoliv dostupné velké zrcadlo a vrátí se do nepohyblivého stavu, pózou přizpůsobené oblečení, které má na sobě. SCP-847 má rádo oblečení navržené pro mladé ženy, které nechává značnou část těla odkrytou. Ve vzácných případech vyrývá svým prstem (nebo, v závislosti na stavu, jinou dostupnou končetinou) krátké zprávy do okolních objektů. Zprávy vyryté od doby zadržení jsou uvedeny v dodatku 847-C.

Chování vzoru Y se objevuje, když se bez ohledu na překážky v okruhu 50m od SCP-847 nachází mužské subjekty, ale žádné ženské subjekty. Chování v počáteční fázi zahrnuje vydávání vokalizací připomínající vzlykání, lapání po dechu2 a zaujímání provokativnějších pozic. Během této doby lze pozorovat občasné otřesy. Po 3-5 minutách počáteční fáze vstoupí chování SCP-847 do sekundární fáze, během které se stane plně pohyblivým, přiblíží se k jakémukoli mužskému subjektu, zaujme shrbenou pozici a podívá se subjektu do očí. V této chvíli jsou vokalizace hlasitější a delší. Subjekt může pózu SCP-847 volně upravovat. Jestli do balanc dovoluje, SCP-847 tuto pózu udrží. Finální fáze vzoru Y se dostaví přibližně 5 minut poté, co všechny subjekty opustí řečený 50metrový perimetr. SCP-847 rozbije jisté části svého těla a/nebo extrahuje své interní struktury. Poté co je ničení nebo extrakce dokončena, vydává SCP-847 zvuky vzlykání a navrátí se ke vzoru chování Z.

K chování vzoru X dochází, když se v okruhu 50 metrů od SCP-847 nachází subjekt ženského pohlaví, bez ohledu překážky a přítomnost mužských subjektů. SCP-847 vydává zvuky připomínající zarmoucené vrčení a pištění, je okamžitě pohyblivé a ženu napadne. Při chování vzoru se Z síla a rychlost SCP-847 značně zvýší. Byly naměřeny rychlosti až 45 km/h a vypětí síly až 40 kN. V průběhu útoku si SCP-847 příležitostně odlomí končetinu (obvykle prst ruky nebo nohy) aby vytvořilo ostrou hranu. Dále se z očí, úst a roztříštěných částí těla uvolňuje plastinační pryskyřici. Pryskyřice, která dopadne na otevřené rány má za následek rychlé ztuhnutí měkké tkáně. Tento efekt se šíří, dokud není kompozice subjektu podobná kompozici SCP-847. Po plastinaci subjektu nahradí SCP-847 rozbité části svého těla korespondujícími částmi ze subjektu. Tyto části na svoje tělo nataví pomocí pryskyřice. Ne všechny poškozené části těla jsou takto nahrazeny. Po nahrazení částí těla se vrátí k chování vzoru Y nebo Z.

Pryskyřice vyprodukovaná SCP-847 ukazuje své anomální plastinační účinky pouze na tkáni žen. Pryskyřice nemá žádný efekt na neživé, nelidské nebo mužské tkáně. Aplikace vysokého proudu (přes 10kV) způsobí dočasné ztuhnutí pryskyřice. Výsledkem je, že se SCP-847 stává nepohyblivým po dobu přibližně 5 minut, bez ohledu na vzorce chování vyjádřené v té době.

Dodatek 847-A: Záznam zadržení

basement.jpg

Fotografie zachycena na místě objevení

K objevení SCP-847 vedlo federální vyšetřování obchodu s lidmi ve sklepě opuštěné prodejny ██████ v Las Vegas, Nevadě, 28/3/1983. SCP-847 bylo objeveno mezi částečně rozbitými a rozebranými neanomálními manekýnami, které byly zabalené v plastovích obalech. FBI agenti vysláni na místo zaznamenali chování vzoru Y. Původně se domnívali, že se jedná o oběť obchodování, a přiblížili se, aby pomohli. SCP-847 následně změnilo chování na vzor X a napadlo jednoho z agentů. Agentka odrazila útok SCP-847 svým taserem (tato akce vedla k objevení elektřiny jako pomůcky k zadržení) a byla ze sklepa evakuována. O situaci byla informována Jednotka neobvyklých případů. Agenti Nadace byli kontaktováni běžnými kanály a SCP-847 bylo zajištěno. I přes známky lidského obývání, oběti obchodování nebyly nikdy nalezeny.

Dodatek 847-B: Záznam poškození

Datum: 27/8/1983
Popis události: SCP-847 poničí svoji hruď poté, co výzkumník opustí celu.
Poznámka výzkumníka: Výzkumník ██████ byl slyšen jak nahlas poznamenal "nerealistické proporce" v zadržovací cele během prvotního zadržení. Výzkumníkům bylo doporučeno vyvarovat poznámek ohledně vzhledu SCP-847.
Náhrada získána 12/9/1983.

Datum: 14/5/1984
Popis události: SCP-847 poničí svůj nos po experimentu 847-E s D-8334.
Poznámka výzkumníka: Jako součást regulárního testovacího protokolu, subjekt nebyl informován o sebeničícím chování SCP-847 poté, co subjekt opustí zadržovací celu. Viz část pohovoru níže:

Dr. ███: Nevšiml jste si na vzheldu SCP-847 něčeho, co vynikalo?

D-8334: Myslíte něco jiného, než že to je živá, dýchající manekýna? No, hm, její nos vypadá vtipně. Víte, jak se ty její nosní dírky tak jako rozlevájí? Jsou to jenom jamky, nehezky zakryté.

Dr. ███: Řekl jste o tom SCP-847?

D-8334: Ne. Není někdo ke komu můžete mluvit. Nemůže odpovědět, ale ani neposlouchá.

Náhrada získána 20/10/1984. Na závěr tohoto získání bylo na příkaz Etické komise zakázáno testování třídy D ženského pohlaví na SCP-847.

847c2.png

SCP-847. Fotografie pořízena 4/7/2010.

Datum: 21/4/1995
Popis události: SCP-847 si vytrhá všechny vlasy a játro po experimentu 847-J s D-13928
Poznámka výzkumníka: Viz část pohovoru níže:

Dr. ███████: Řekl jste něco o vlasech SCP-847?

D-13928: [smích] Já vím, že? Osmdesátky jsou pryč. Sakra, to byly skoro sedmdesátky.

Dr. ███████: Prosím odpovězte na otázku.

D-13928: Všchno to máte na filmu. Ne, moc jsem toho neřekl. Byl jsem jen fakt překvapenej tou opravdovou žíjící figurínou. Měla dobrej zadek. Ale předpokládám že na pití ji vzít nemůžu, když je z plastu a tak. A já jsem samozřejmě pořád pod zámkem.

Dr. ███████: Děkuji tedy, D-13928, tady jsme skončili.

D-13928: Není zač! Myslíte, že by jsme si tenhle experiment mohli někdy zopakovat?

Vlasy získány 13/7/2013. Játro získáno 12/8/2013.

Datum: 1/3/2005
Popis události: SCP-847 si vytrhlo všechno ochlupení během chování vzoru Z.
Poznámka výzkumníka: Jedná o jedinou událost rozbití, která nebyla spojena s periodou chování Y. SCP-847 se nepokusilo o nahrazení.

847tyler.jpg

Fotografie SCP-847 pořízena 21/9/2013 v kanceláři výzkumníka Jensena

Datum: 23/9/2013
Popis události: SCP-847 si vytrhlo mozek, oči, klíční kost a poničilo ruce.
Poznámka výzkumníka: SCP-847 se stalo kompletně neporušeným, pod dohledem výzkumníka Tylera Jensena.3 V zájmu omezení schopností SCP-847 byl povolen test s D-7294, zvoleným, neboť byl usvědčen z více vražd sexuální povahy. Událost ničení trvala 45 minut a SCP-847 po celou dobu vydávalo nové křičící vokalizace. Následuje část pohovoru.

Dr. █████: D-7294, prosím řekňtete mi váš názor na SCP-847.

D-7294: Roztomilé. Ví, na čem si stojí.

Dr. █████: Můžete se vyjádřit podrobněji?

D-7294: Ten způsob jakým se plazí a kňučí, ví k čemu je. Škoda jen, že v tom dělá mizernou práci.

Dr. █████: Jakým způsobem?

D-7294: Neposlouchá rozkazy. Ano, můžeš to pózovat, ponížit, ale nedělá to nic víc než kňourání. Musel jsem tomu zlomit prst abych viděl, jestli to reaguje. Nereagovalo. [Pauza] Víte, je to ironické. Celý život sníte o ženě, která se nechá takhle podrobit, zbavená myšlenek, poddaná každému tvému rozmaru, a když ji najdeš? Je jenom neschopná manekýna, která nic neumí.

Dr. █████: Děkuji, D-7294. Pro dnešek to je vše. Stráže, prosím odveďte D-7294 zpět do jeho cely.

Dodatek 847-C: Záznam zpráv

Níže je záznam veškerých zpráv napsaných SCP-847 od doby zadržení. Pokusy o komunikaci s SCP-847 selhaly. SCP-847 při vokalizacích nepoužívá slova a neodpovídá na otázky kladené personálem, ať už mluvené nebo psané.

25/8/1983: PŘIJĎ ZPĚT

13/10/1984: MŮŽU BÝT LEPŠÍ

9/3/1986: KDE JSI

18/5/1988: KDE JE MŮJ PRINC

21/7/1990: MŮŽU SE ZMĚNIT

5/10/1996: MŮŽEŠ MĚ MÍT

12/2/1998: JSI MŮJ MISTR

8/6/2001: NEOPOUŠTĚJ MĚ

25/4/2004: COKOLIV CHCEŠ

15/4/2009: 1979-2009

16/4/2009: MOC STARÁ

17/4/2009: PRO TEBE MŮŽU BÝT MLADÁ

3/12/2011: CO JE SE MNOU ŠPATNĚ

8/3/2013: PROMIŇ JSEM K NIČEMU

31/8/2015: TATÍNKU BUDU HODNÁ

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License