SCP-846
hodnocení: +1+x
blank.png
scprobot-new.jpg

SCP-846 v klidovém stavu.

Objekt #: SCP-846

Třída Objektu: Safe

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-846 musí být drženo ve vyztuženém ocelovém sejfu, nacházejícím se ve Skladovací Jednotce █, v Oblasti-██. Zadržovací zóna SCP-846 musí být vždy hlídána třemi strážnými. Jakýkoliv neoprávněný personál pokoušející se vstoupit do zadržovací zóny SCP-846, bude odveden a vyslýchán bezpečnostní jednotkou Oblasti.

Aktivace SCP-846 musí být schválena nejméně třemi zaměstnanci Úrovně 4. Jakékoliv testy s SCP-846 musí být provedeny ve střelnici oblasti.

Popis: SCP-846 je plastová hračka robota o výšce dvacet centimetrů a šířce pět centimetrů. Na pravé noze SCP-846 se nachází nápis "Robo-Kluk® (Nyní s funkcí hlasových příkazů), od Dr. Wondertainmenta!" Malé kousky chybějící barvy a škrábance naznačují, že SCP-846 je přibližně deset let staré, ačkoliv snaha o získání odpovědi od SCP-846 byla marná. (viz Rozhovor 846-1)

SCP-846 se ovládá za pomocí malého ovladače obsahujícího pouze tlačítko "Vypnout/Zapnout" a tlačítko "Mluvit" s malým mikrofonem. SCP-846 je aktivováno za pomocí tlačítka "Vypnout/Zapnout" a za pomocí tlačítka "Mluvit" je schopno verbální komunikace. SCP-846 se zdá být mistrně naprogramováno, pokud není myslící, a dokáže odpovědět na téměř jakoukoliv otázku.

SCP-846 sám sebe označuje jako "Robo-Kluk" a tvrdí, že obsahuje až tři sta padesát "Robo-Vylepšení". Když je požádán o použití jednoho z vylepšení, torzo SCP-846 se otevře a ven se vysune jedno z vylepšení, které poté použije. Vnitřek SCP-846 se zdá být pokaždé, když vytahuje nové vylepšení, jiný. SCP-846 nejspíše nemůže použít žádné z vylepšení bez toho, aby k tomu byl vyzván.
Odsud to překládal H3G1
SCP-846 tvrdí, že kromě jiného se v jeho vlastnictví nachází:

  • 'Ohnivý Vrták' (Testováno, odpovídá plamenometu.)
  • 'Energetický Laser' (Testováno, odpovídá pistoli.)
  • 'Vybuchující Paprsek' (Testováno, odpovídá raketometu.)
  • 'Melt-o-Tron 5000' (Testováno, na subjekt byla vypuštěna kyselina.)
  • 'Ultra Plasmová Puška' (Testováno, odpovídá útočné pušce.)
  • 'Vodní Kanón (Testováno, odpovídá vodní pistoli pro děti.)
  • 'Sprej na Hmyz' (Testováno, bylo vypuštěno množství neidentifikovaných organismů, které zkonzumovali dřevěný cíl.)
  • 'Paprsková Zbraň' (Testováno, byl vypuštěn proud gama záření.)
  • 'Atomový Granát' (Testování striktně zakázáno.)

Historie: SCP-846 se dostalo do zadržení poté, co bylo do [VYMAZÁNO], krycí společnosti SCP Nadace, přineseno neznámou osobou. Na štítku balíčku bylo napsáno 'VESELÉ VÁNOCE'. Poté, co přítomní agenti objevili neobvyklé vlastnosti SCP-846, informovali o nich jejich nadřízené. Následkem čehož bylo SCP-846 zadrženo Nadací.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License