SCP-823
hodnocení: 0+x
blank.png

Objekt #: SCP-823

Třída Objektu: Euclid

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-823 musí být hlídáno ne méně než šesti (6) přítomnými zaměstnanci dokud nebudou ustanovené dekontaminační protokoly a dotyčný artefakt neutralizován. Zaměstnanci musí dodržovat dvacetimetrovou (20 m) bezpečnou zónu okolo v tuto chvíli vytyčené Rudé (Zákaz Vstupu) Zóny za každou cenu. Jakákoliv osoba, civilní nebo jiná, která vstoupí do v tuto chvíli vytyčené Rudé Zóny musí být okamžitě terminována ostřelovači.

V případě, že je z Rudé Zóny slyšet hudba nebo pískání, přítomní zaměstnanci Nadace si musí okamžitě vzít ochranné špunty do uší, stáhnout se ze svých pozic ke dvoukilometrovému (2 km) perimetru, za v tuto chvíli vytyčenou Žlutou (Zákaz Vstupu Civilistům) Zónu a okamžitě informovat vědecké zaměstnance Nadace. Po události přeskupení vědečtí zaměstnanci Nadace prozkoumají prostor a stanoví hranice nové Rudé a Žluté Zóny pomocí procedůry 823-1-Alfa.

Z důvodu nutnosti zachovávání zvukové ostražitosti nejsou v pozorovací oblasti povolena žádná osobní hudební zařízení ani rádia kromě nezbytného vybavení.

Popis: SCP-823 je opuštěný zábavní park nacházející se v █████, █████. Místo bylo opuštěno v roce ████ po několika násilných událostech, které vedly ke smrtem návštěvníků parku. Kompletní seznam zmíněných událostí je zahrnut v Doplňku 823-01-13, “Smrti Civilistů Způsobené SCP-823.“

SCP-823 bylo nakonec opuštěno po událostech dne ██-██-████, také známých jako “Bloody Sunday“, když vliv dotyčného artefaktu dosáhl maxima za posledních 20 let. Dvě stě třicet jedna (231) návštěvníků bylo zabito a dalších sedm (7) zraněno či zmrzačeno. Kompletní seznam obětí je zahrnut v Doplňku 823-01-14, "Smrti Civilistů Způsobené Událostí 823-99-Euclid", mimo jiné zahrnují:

823-005.jpg

Fotografie SCP-823 pořízená průzkumným dronem.

  • Dvě (2) osoby, muže a ženu, na několika místech spojených dohromady po vynoření se z jízdy "Tunnel of Love". (mrtví)
  • Jedna (1) osoba oblečená v obleku maskota "Happy Hippo" nalezena mrtvá, příčina smrti udušení. Bylo zjištěno, že ústa, průdušnice a plíce byly naplněny vláknitým materiálem. Později bylo určeno, že je identický s plyší v obleku maskota. (mrtvý)
  • Patnáct (15) osob z horské dráhy "Thriller Chiller", všem odstraněna hlava tupou silou. Svědkové uvádějí, že smrti nenastaly současně, nýbrž po dvojicích, počínaje přední řadou sedadel a konče poslední. Forenzní analýza ukázala, že každá dvojice úmrtí korespondovala se smyčkou nebo zatáčkou kolejí horské dráhy. (mrtví)
  • Jedna (1) osoba z pod horské dráhy "Thriller Chiller", příčinou smrti poškození krku a silné lebeční trauma způsobené pádem dlouhým padesát stop z pozice vzhůru nohama. Osoba seděla na zadním konci vozíku horské dráhy a nějaký způsobem se mu povedlo odepnout své bezpečnostní postroj v průběhu jízdy. (mrtvý)
  • Jeden (1) osoba rozčtvrcená v atrakci "House of Mirrors". Levá ruka byla nalezena 16 stop severně od trupu. Levá noha byla nalezena šlachami připevněna šlachami ke stropu. Pravá noha byla nalezena ve vlastnictví Subjektu 79, částečně zkonzumována (forenzní analýza ukázala, že otisky zubů nalezené na masu a kosti zmíněné nohy jsou lidského původu). Ke dnešnímu dni nebyly nalezeny žádné známky pravé ruky. (naživu)
  • <PRO ÚPLNÝ SOUPIS OBĚTÍ VIZ DOPLNĚK 823-01-14, “Smrti Civilistů Způsobené Událostí 823-99-Euclid.”>

Po této události byla vyslána Mobilní Úderná Jednotka Ró-71 ("Origami Toads") poslána do oblasti aby posoudila situaci a provedla zadržovací procedury. MTF Ró-71 se nepodařilo určit příčinu nebo lokaci úmrtí kvůli ztrátám utržených na členech týmu (viz Doplněk 823-01-15, “Ztráty MTF Ró-71 Způsobené Událostí 823-99-Euclid.” Částečný seznam ztrát zahrnoval:

  • Velitel MTF Ró-71 ████████ ██████████. Příčina smrti: sebevražda způsobená násilným sexuálním vniknutím do levého oka, které mělo za následek poranění mozku neslučitelné se životem.
  • Agent ████ ████████. Příčina smrti: sebevražda. Jedinec byl nalezen s veškerým střelivem rozloženým na části, nábojnice a náboje odhozeny. ██ gramů střelného prachu, konzistentní s množstvím rozebraného střeliva nalezeného na místě, bylo vyjmuto z žaludku a střev jedince.
  • Agent ███ ███████. Příčina smrti: sebevražda. Jedinec byl nalezen s roztrženými plícemi a zlomenou čelistí. Chybějící zuby byly vyjmuty z plic a průdušnice jedince.

<PRO ÚPLNÝ SOUPIS OBĚTÍ VIZ DOPLNĚK 823-01-15, “Ztráty MTF Ró-71 Způsobené Událostí 823-99-Euclid.”>

Po smrti 50% členů Mobilní Úderné Jednotky, přítomný vedoucí akce vydal rozkaz k okamžitému přerušení mise. Zadržovací protokol byl změněn ze Získání na Zajištění v Oblasti. Standardní postupy výpadku médií byly provedeny, zahrnující [DATA VYMAZÁNA].


Dodatek 823-01: Re: Destrukce Oblasti - Dle rozkazu úrovně 05, požadavek o okamžitou destrukci oblasti leteckým úderem, provedeným MTF Ný-7 ("Hammer Down"), je zamítnut kvůli blízkosti k civilnímu obyvatelstvu, neexistencí uvěřitelného krycího příběhu a nedostatku informací o dotyčném artefaktu.

Dodatek 823-02: Re: Rudá Zóna - Ke dnešnímu datu SCP-823 prošlo třemi událostmi přeskupení, které si vyžádaly přeměření postižených zón. Zjevný rozsah Rudé (Zákaz Vstupu) Zóny se zvýšil co se rozsahu týče o 5% v průběhu tohoto času. Rychlost růstu se jeví lineárně rostoucí (viz Hlášení 823-02-07, “Výsledek Sedmého Přeměřování SCP-823”). Požadavek změny Třídy na Keter.

Dodatek 823-03: Re: Změna Třídy na Keter - Zamítnuto Radou O5. Odůvodnění: nedostatek dat pro ospravedlnění reklasifikace.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License