SCP-811
hodnocení: +1+x
blank.png

Objekt #: SCP-811

Třída Objektu: Euclid

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-811 by mělo být zadrženo v klimaticky kontrolovaném, válcovém skleněném výběhu, který má v průměru mezi deseti (10) a dvaceti (20) (včetně) metry, vyplněné do průměrné hloubky minimálně dva a půl (2.5) metru bažinatou půdou a stojatou čistou vodou. Musí také být vybaven řadou vodních rostlin z její původní bažiny v █████, jelikož zbývající vegetace z této oblasti vykazovala adaptaci na rychlé obnovení od poškození utrpěného během kontaktu s SCP-811, dokud jsou jejich kořeny nepoškozené. Polena zvladatelné velikosti a dodatečná půda bohatá na humus mohou být poskytnuty za dobré chování.

Hloubka vody nesmí překročit půl metru (0.5) ve svém nejnižším bodu. Výška výběhu nesmí být nižší než pět (5) metrů nad nejvyšším bodem půdy. Teplota musí být držena na 25°C, a vlhkost vzduchu by měla být vyšší než 70%. Mezi vchodem do výběhu a vchodem do zbytku zařízení musí být dekontaminační blok. Vzduch, který je ventilován do výběhu by neměl být za žádnou cenu cirkulován zpět do zbytku zařízení. Metan který vzniká při interakci SCP-811
a jeho prostředí není anomální, a může být používán jako palivo. Zápalné předměty nebo otevřený oheň nejsou uvnitř výběhu povoleny.

Výběh musí být každodenně testován na pH a hladinu mikrobů ve vodě i v půdě, stejně tak i pro změny chemického složení. Výběh by měl být každé dva týdny vyčištěn, pokud možno zaměstnancem třídy D. Všechen odpad by měl být dán do karantény na analízu, před zlikvidováním podle standardního biohazardního protokolu.

Subjektu musí být dáno alespoň pět (5) kilogramů živé potravy 24 hodin po zkonzumování předchozího pokrmu. Subjekt není proti útočení na lidi, je tedy doporučeno aby personál nevstupoval do výběhu pokud nebylo SCP-811 nakrmeno déle než 16 hodin.

Žádné invazivní zdravotní procedury nesmí být na SCP-811 praktikovány, mimo krizové situace při kterých jsou tyto procedury zapotřebí na záchranu životu subjektu. Minimálně invazivní procedury potřebují přehodnocení a jednomyslný souhlas od zdravotního týmu SCP-811 a současného velitele projektu. Pro list substancí, které mohou být SCP-811 podány jako medikace se obraťte na dokument 811-b.

Všechny žádosti od subjektu musí být přehodnoceny jak specialistou dohlížejícím na obohacování zvířat, tak alespoň i jedním zaměstnancem Úrovně 3 před schválením, toto zhodnocení by nemělo trvat déle než 48 hodin, pokud výjimečné okolnosti nestanoví jinak.

I když není SCP-811 zpravidla agresivní pokud není hladové nebo pokud se necítí ohroženě, veškerý manipulační personál je třeba upozornit, že se stále jedná o vyčkávajícího číhajícího predátora, bezpečností opatření musí být brána v potaz aby se předešlo možným zraněním nebo infekcím. Všechen personál vstupující do výběhu musí mít oblečen celotělní, neorganický biohazardní oblek a dýchací masku, a musí být ve skupině minimálně po dvou. Žádný personál co má nějaké otevřené rány nebo boláky nesmí vstoupit do výběhu. Ti kteří trpí astmatem nebo jinými nemocemi ovlivňující dýchání mají zakázáno vstoupit do výběhu bez podepsaného dopisu od lékaře s bezpečnostní prověrkou úrovně 4.

Jak naznačuje výzkum, SCP-811 nemůže způsobit vážná zranění těm, kteří svůj biohazardní oblek nosí pořádně. Kdokoliv kdo si sundá jakoukoliv část svého biohazardního obleku zatímco je stále ve výběhu, z jakéhokoliv důvodu, bude podroben disciplinárnímu řízení, a to až do doby kdy bude přeřazen k jinému projektu, který nebude nepříznivě ovlivněn jejich amputací.

Popis: SCP-811 je tělesně podobné lidské ženě s neproporcionálně dlouhými a hubenými končetinami a lehce nafouklým břichem. Je 171 centimetrů vysoké, a váží něco málo pod 47 kilogramů kvůli své zvláštní fyziologii (pro více detailů se obraťte na Dodatek 811-2). Pokožka subjektu má mírné abrazivní vlastnosti a má skvrnitě zelenou barvu, která slouží jako maskování mezi rákosím v jeho přirozeném prostředí. Bylo vypozorováno že pot subjektu mírně dráždí pokožku. Má extrémně mastné černé vlasy, které jsou odolné vůči mytí konvenčními šampony (viz Dodatek 811-1). Vykazuje známky částečného porozumění lidské řeči, v souladu se studiemi „divokých dětí“, které byly opuštěny ve věku několika let, místo jako novorozenci.

Palmoplantární povrch pokožky SCP-811 stále sekretuje průhledný, nazelenalý sliz, který má drobné adhezivní vlastnosti. Tento sliz nemá žádný efekt na tělesnou tkáň SCP-811, ale jakákoliv jiná organická látka, které přijde v kontakt se začne rapidně rozkládat, prostřednictvím procesů, které nejsou plně známy, zredukuje látku na lehce viskózní černou kapalinu.1 SCP-811 může poté absorbovat danou tekutinu skrze svou kůži, přímo do svého oběhového systému. Testy prokázaly, že celý oběhový systém SCP-811 je vytvořen ze zkapalněné hnijící tkáně. Biopsie odebrané z SCP-811 prokázaly přítomnost anaerobních bakterií ve všech buňkách, které kvůli zjevnému nedostatku funkčních červených krvinek v těle subjektu, se v současné době berou jako to co SCP-811 používá k metabolizaci chemikálií ve svém oběhovém systému.

SCP-811 se nevyprazdňuje nebo neprodukuje výkaly v normálním slova smyslu, a kompletně mu chybí tlusté i tenké střevo. Místo toho buněčný odpad a látky SCP-811 nejsou schopny metabolizovat se a shromažďovat se v tom, co je anatomicky vzato, v jeho žaludku. V tomto žaludku, enzymy a bakteriální flóra způsobí že tato látka ztuhne na zrnitou, jakoby dehtovou látku, kterou SC-811 pravidelně vyprazdňuje dobrovolnou regurgitační střelou, tedy způsobem, kterým loví. Přednostně míří na obličej nebo na nějaké otevřené rány na svém cíli, poté čeká až jeho kořist zemře, buď okamžitým udušením způsobeným zacpáním nosu a úst, nebo po pár dnech kvůli multisystémovému selhání způsobeného agresivní bakteriální infekcí. Nezdá se že by měli zuby SCP-811 nějakou abnormální odolnost vůči kazu, v důsledku chronického vystavení sloučeninám a mikroflóře nacházejícím se v jeho odpadu (viz Dodatek 811-1).

Prognóza personálu, který byl v kontaktu s odpadem SCP-811 skrz sliznici či otevřenou ránu, je dobré aby byla zahájena širokospektrá antibiotická léčba během prvních tří hodin po kontaktu, poté ale rychle klesá. Zaměstnanci, kteří jsou třída D a nebo 12 hodin bez medikace mohou zažádat o terminaci.

Dodatek 811-1: Doposud si SCP-811 požádalo o:

  • Pravidelná dodávka skotu (zamítnuto)
  • Aby byly krokodýli odstraněni z krmné rotace (povoleno)
  • Aby byla voda zásobena různými druhy ryb z jeho původní █████ (zamítnuto)
  • Jeden (1) kartáč na vlasy, vyroben ze 100% syntetických materiálů (povoleno)
  • Aby každý druhý den, přišel zaměstnanec třídy D s umyvadlem a sprchovou hlavicí, a umyl a upravil subjektu vlasy (povoleno); bylo zaznamenáno, že standardní šampony pro posílení vlasů neodstraní všechen olej ve vlasech SCP-811, proto byl povolen šampon s větším podílem silnějších povrchově aktivních látek.
  • Aby bylo oslovováno dvouslabičným jménem, které bylo transliterováno jako “Aé”, SCP-811 je negramotné, tudíž není schopno si zvolit pravopis svého jména (povoleno)2
  • Ulevení od chronické bolesti zubů. (povoleno); požadavek byl nejdříve zamítnut dokud nebyla nalezena bezpečná a efektivní metoda podávání celkové anestezie SCP-811 a dentální zákrok naplánován. Zub #47 (dvouciferná notace FDI) byl odebrán na testování metod a přizpůsobení se nepředvídatelným zvláštním požadavkům při následné péči. Zbytek zubů SCP-811 byl odstraněn a zubní protéza byla v operována při druhé operaci. SCP-811 byla poskytnuta úplná zubní protéza, kterou je podle potřeby opravit.
  • Jednu (1) želvu v hazmatovém obleku pro jiné než dietární potřeby (zamítnuto); želvy byly následně z krmné rotace odstraněny. Uvažuje se o možnosti umístění malého výběhu pro želvy do pozorovací plochy mimo výběh SCP-811 z důvodu obohacení.

Dodatek 811-2: Kvůli faktu že SCP-811 má plíce a zuby — navzdory tomu že nemají žádné zjevné použití — bylo přeneseno do rentgenové laboratoře Bio-Výzkumu Zóny-12 z důvodu rentgenu, pro studování vnitřní struktury subjektu. Výsledky byly neprůkazné.

Následné testy MRI prokázali, že k lymfatickému systému SCP-811 je připojeno mnoho neobvyklých žláz a orgánů, které mohou pomáhat při regulaci viskozity a mikrobiální flóry materiálu v oběhovém systému subjektu. Zdá se že jeden takový orgán v břišní oblasti obsahuje plyn, který je lehčí než vzduch. Možnost že SCP-811 bylo jednou [VYMAZÁNO] je bližně zkoumána.

Kvůli nemožnosti udržet sterilní operační prostředí, omezenému porozumění biologie SCP-811, a obtížím při výpočtu hmotnosti subjektu, bylo riziko velkých komplikací či smrti subjektu považováno za příliš vysoké na to, aby bylo možné provést průzkumnou operaci.

Záznam rozhovoru 811-16

Dotazující: Dr. Trebuchet, Junior Laboratorní Asistent Wachtel

[Dr. Trebuchet a Junior Laboratorní Asistent Wachtel vstoupí do kontejnmentu SCP-811. Dr. Trebuchet s sebou nese psací desku s papíry a krabici od bot.]

Dr. Trebuchet: Áe.

SCP-811: Dokťor. Co chce?

Dr. Trebuchet: Otázky.

SCP-811: [Ukáže na krabici od bot] Jídlo.

[Dr. Trebuchet kývne, otevře krabici od bot. Z krabice vyskočí žába]

[Jakmile žába vyskočila SCP-811 ji přišláplo k zemi, a začalo ji jíst]

SCP-811: [ušklebí se] Dokťor chce voťásky?

Dr. Trebuchet: Ano. [předá desku s papíry Wachtelovi, přitom na ní něco ukáže]

Wachtel: [čte z papíru] Co je ta nejdřívější věc co si pamatuješ?

SCP-811: Nejžívejší věc?

Wachtel: Um…

Dr. Trebuchet: Brzké věci. Věci… předtím.

SCP-811: [zdá se že rozumí] Před krabicí?

Dr. Trebuchet: Před před krabicí.

SCP-811: [vypadá zamyšleně] Nejvíc před?

Dr. Trebuchet: [důrazně zakýve] Ano.

SCP-811: [s rozsáhlými ukázkami paží i rukou] Velký muž. Vysoký. Aé malá, hodně menší než muž. [rukou ukáže výšku přibližně jednoho metru od země] [ukáže na svou ruku] Bylo jako muž.

Dr. Trebuchet: Co bylo jako on?

SCP-811: [chytí část kůže dvěma prsty] Tohle! Ne jako Aé. Jako muž. Jako lidé.

Dr. Trebuchet: Tvoje kůže?

SCP-811: Kůže… [zamyšleně si dloubne do ruky, poté se usměje] kůže.

Wachtel:[znepokojen] Počkat, myslíš tím žes měla kůži jako my?

Dr. Trebuchet: Vypadá to tak. Aé co bylo potom?

SCP-811: [ukáže na vnitřní stranu lokte] Bolest tyčka tady. Studená.

Dr. Trebuchet: “Jehly” Aé. Híká se- [odkašle si] Říká se jim “jehly”.

SCP-811: Jeh-la tady. Studená.

Dr. Trebuchet: A potom?

SCP-811: Bolest. [pantonimou ukazuje jak jí něco vychází z úst] Červená. Červená červená červená. Byla… hodně hlad-ová. Strach. Snědla muž. Kůže… takhle.

Wachtel: O bože…

[V tento moment si Wachtel nazvracel do hazmat obleku. SCP-811 to špatně pochopilo a myslelo si že jde o nepřátelství, schovalo se do jednoho z vodních bazénků, které má ve výběhu a nevynoří se dokud Wachtel ani Dr. Trebuchet neodešli]

[Poznámka: I když chápu jak lákavě zní trénovat novou krev na něčem relativně neškodném a zeleném, jako je toto, můžete je prosím hodit na chvíli na nějakého jiného humanoida? Snažím se tu pracovat. ~ Dr. Trebuchet]

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License