SCP-804
hodnocení: +1+x
blank.png
ice-ball-new.JPG

SCP-804 v neaktivním stavu

Objekt #: SCP-804

Třída Objektu: Keter

Speciální Zadržovací Procedury: Dokud nebude shledáno, že SCP-804 nemá žádný memetický účinek, musí zůstat na svém původním místě, v bývalé oblasti █████ █████ na Aljašce, kde vystavení zdejším živlům brání jeho reaktivaci. SCP-804 musí být neustále překryto maskovací plachtou, o velikosti 30 m x 30 m, a veškerá zařízení pro ozbrojené stráže a pro testování musí být udržována minimálně 130 metrů od lokace SCP-804. Všem kolemjdoucím musí být podána amnestika třídy-A a musí být navráceni do nejbližšího města [DATA VYMAZÁNA] nebo terminováni, to záleží na uvážení oblastní ochrany. V případě přiblížení se nebo zabavení SCP-804 nepřátelskými ozbrojenými silami, musí být provedena pohotovost 804-X.

Popis: SCP-804 je pozůstatek díla, ve stylu instalačního umění, pojmenovaného "Svět bez Člověka" zveřejněného dne ██/██/20██, od zaniklé skupiny umělců Unelmat Paremmasta Maailmasta. Podle dokumentace, která byla získána a následně smazána z webových stránek umělců, bylo SCP-804 původně velký, čistý glóbus Země s několika menšími glóby a video zařízením uvnitř. Propagační materiály na webových stránkách ukázaly, že zeměkoule měla zobrazovat obrazy pastýřské divočiny, nedotčené lidstvem, v kontrastu s vizuály opuštěného lidského průmyslu a rozpadajícími se památkami.

Po aktivaci před malým publikem prominentních ekologických aktivistů a umělců z blízké komunity █████ █████, začalo SCP-804 projevovat své destruktivní vlastnosti. Můžeme pouze spekulovat, jestli byl výstup SCP-804 úmyslný, jelikož ti, kteří se podíleli na jeho konstrukci, při incidentu zahynuli, nebo se schovali.

Zatímco glóby SCP-804 rotují, začnou se všechny lidmi vyrobené předměty, v okruhu asi 100 m, rozpadat, dokud se nerozpadnou úplně. Efekt se uplatňuje na všechno od strojů, přes budovy, k oblečení, plastům, syntetickým chemickým sloučeninám a každému nástroji komplexnějšímu, než naostřený klacek. Zóna působení roste s dobou zapnutí SCP-804, s čímž zároveň roste i síla efektu. Lidská tkáň je taktéž zasažena, ale rozpadá se podstatně pomaleji, efekt obětem způsobuje vyzáblost, kvůli ztrátě tělesné hmotnosti, pokračující k rozpadu kostry a smrti. Tělo se chvíli poté kompletně rozpadá. Všechno netýkající se lidského života není cílem efektu. Osoby, které uniknou z oblasti působení SCP-804, zažívají symptomy podobné dlouhodobému hladovění, ale po správné léčbě se mohou navrátit zpět do normálního života.

Nebýt faktu, že SCP-804 je samo cílem svého efektu, bylo by schopno zničit veškeré stopy po lidském životě v řádu týdnů. Soudě podle zjištěné míry destrukce při původní aktivaci versus jeho současné schopnosti destrukce při testování, byly schopnosti SCP-804 narušeny poškozením, které způsobilo samo sobě. Avšak trvalé používání stále představuje extrémní hrozbu, zejména pokud by bylo zařízení nějak vylepšeno nebo opraveno.

Kvůli incidentům, které se staly od zadržení SCP-804, se silně věří, že SCP-804 disponuje jakousi formou mentálního nátlaku na ty, jež ho sledují, nicméně stále probíhá testování k určení, zda tato vlastnost byla také ohrožena rozpadem SCP-804, a jak by mohla být zadržena. Viz Záznam o Zadržení SCP-804 pro více informací.

Záznam o Zadržení SCP-804: Přibližně 5 minut po aktivaci zasáhl efekt SCP-804 komunitu █████ █████, která se nacházela poblíž. Občané, kteří nebyli na uměleckém představení, reagovali ze začátku panikou a nemalým počtem hovorů na bezpečnostní linku. Vzhledem k extrémně vzdálené poloze města dorazila první odpověď až asi 30 minut po incidentu, a to v podobě jednomotorového letadla. I přes to, že se letadlo dostalo do oblasti působení efektu SCP-804 a bylo rychle ztraceno, stihl pilot odeslat rádiovou zprávu, která popisuje rychlou a kompletní destrukci budov města. V této době se Nadace dozvěděla o situaci a na místo byly poslány týmy agentů, aby to prošetřily.

Než se agenti mohli dostat na místo, bylo SCP-804 přerušovaně aktivní 8 hodin, za tuto dobu vymazalo, v oblasti od města po [DATA VYMAZÁNA], veškeré stopy po životě lidí. Po doražení na místo bylo jedno z letadel okamžitě zasaženo efektem, posádka letadla byla schopná učinit nouzové přistání, něž se struktura letadla naprosto rozpadla. Naneštěstí bylo efektem zasaženo i jejich vybavení a oblečení, což vystavilo agenty extrémně chladným podmínkám severní Aljašky. Kvůli tomu skončilo 6 agentů v péči lékařů s hypotermií, ale u všech se očekává, že budou navráceni do služby bez trvalých následků.

Po získání posádky ze spadlého letadla, ohraničili agenti perimetr a mohli pozorovat epicentrum efektu SCP-804. Přeživší z populace █████ █████ se seskupili kolem zbytku zařízení. Všechny pozorované subjekty byly vyzáblé a trpěly těžkou hypotermií. Ztráta oblečení jen zhoršila efekt SCP-804 a spoustě subjektům chyběly prsty, některým dokonce i končetiny. Přeživší přistupovali k zařízení v týmech po 2-3 a roztáčeli poslední zbývající glóbus, aby byl zachován efekt SCP-804. Jak subjekty podléhaly a kolabovaly, další z davu se zvedl aby nahradil jejich místo. Přeživší povzbuzovali a podporovali ty, kteří zrovna roztáčeli glób, dokud nenastal jejich čas k přiblížení ke glóbu, i přes to, že taková manuální práce nebyla dostačující ani k udržení oblasti působení, jež SCP-804 mělo před sebe-poškozením.

O5-█ nařídil agentům, aby stříleli na dav. I přes to, že samotné kulky byly také cíle efektu SCP-804, měly dostatečnou rychlost na to, aby způsobily smrtelná zranění ještě před tím, něž se rozpadly. Když se zbytky glóbu SCP-804 přestaly otáčet, efekt skončil a agenti byli schopni se přiblížit a zabezpečit zařízení. Přeživší se pokusili odolávat, ale neměli sílu bránit se agentům Nadace a začali jednat dezorientovaným způsobem, jakmile byli odstraněni z působení SCP-804. Bez jakéhokoliv přístřeší se většina přeživších rozhodla poklidně umřít ve sněhu, zatímco zbytek provokoval agenty Nadace, aby ukončili jejich život. Ti, kteří byli vzati do vazby, odmítli odpovídat na jakékoli otázky a odmítli dost péče na to, aby se ze svého fyzického rozpadu nezotavili. Protože se zdá, že expozice extrémnímu počasí severní Aljašky přiměřeně zadržuje SCP-804 zmrazením zbývajícího strojního zařízení, bylo rozhodnuto ponechat zařízení pod dohledem na místě spolu s [DATA VYMAZÁNA] pro nepravděpodobný případ, že by se nepřátelské frakce pokusily zabezpečit zařízení.

Dodatek: SCP-804 nesmí být zadrženo v žádném nadačním zařízení, dokud nebudeme s jistotou schopni zabránit snaze o aktivaci či udržování rotace glóbu.
Dokonce i několik minut působení SCP-804 by mohlo zničit vlastní kontejnment a vážně ohrozit jakékoli další kontejnmenty v okolí.

Pohotovost 804-X [DATA VYMAZÁNA]

Výzkum memetického působení, revidován v červenci 2011 Dr. Johannesem Sortsem

Toto je třetí, každoroční přezkoumání jakýchkoliv "nadpřirozených" memetických vlastností SCP-804 a pořád jsme nedošli k žádným významným výsledkům. Je čas na diskusi o memetických vlastnostech SCP-804, ať máme jednou pro vždy klid.
Ano, SCP-804 disponuje memetickými vlastnostmi, a ano, tyto memetické schopnosti byly zodpovědné za nucení přeživších k aktivaci SCP-804 za cenu jejich obětování.
Ale není nic zvláštního, virulentního nebo nebezpečného na memetických vlastnostech SCP-804. Pouze několik vybraných typů osobností, uvedených v přiložené zprávě, si přeje znovu aktivovat zařízení. Nejpozoruhodnější jsou sociopaté třídy D, kteří projevují podobné pobavení, jako když jsou obdarováni velkým červeným tlačítkem, které říká „zabít vše.“
Dívali jsme se na to všechno špatně, SCP-804 nedisponuje žádným magickým nutkáním, které by nutilo tolik lidí, aby se zabili. Není k tomu potřeba. Vše, co jsme během zotavení pozorovali, lze vysvětlit dynamikou světských skupin a lidskou přirozeností.
Zařízení právě vymazalo všechny stopy práce a životy osamělých umělců a aktivistické komunity. Budovy se zhroutily na prach tak rychle, že lidé nebyli při zhroucení ani zraněni. A ve středu toho všeho se "Svět bez člověka" točil dokola na své stále těžkopádnější platformě a nabízel smrtící předpoklad, který jim byl představován jako ideál. Lék na virus známý jako lidstvo.
Takže proč tedy skupina aktivistů uvrhla sebe a své sousedy do smrtící funkce toho stroje, o kterém si mysleli, že zlikviduje veškerý lidský život z Matky Země?
Prostě to chtěli udělat.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License