SCP-797
hodnocení: +1+x
blank.png

Objekt #: SCP-797

Třída objektu: Euclid

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-797 musí být zadrženo v místnosti o délce šest (6) metrů a šířce šest (6) metrů. Stěny (včetně podlahy a stropu) musí být tlusté nejméně 10 cm. Místnost musí být vzduchotěsná, s filtračním systémem, který čistí vzduch od všech bakterií. Každých sedm (7) dní musí být do zadržovací místnosti SCP-797 umístěna lidská mrtvola jakéhokoliv stáří, stavu, pohlaví nebo rasy. Po uplynutí dvaceti čtyř (24) hodin musí být mrtvola odstraněna. Za žádných okolností nesmí žádný personál komunikovat s SCP–797. Pokud se SCP-797 dostane do stavu zuřivosti, SCP-797-01 bude zlikvidováno spálením a bude přivezena nová mrtvola, což zahájí obnovení procesu.

Popis: SCP-797 je objekt oválného tvaru, který přitahují umírající nebo čerstvě zesnulí lidé. SCP-797 se téměř vždy vyskytuje společně s SCP-797-01, sbírkou lidského masa z různých mrtvol. Pokud je doprovázen SCP-797-01, pokusí se objekt komunikovat s jakýmkoli živým člověkem, který vstoupí do jeho zadržovací místnosti.

Testy SCP-797 odhalily, že nereaguje na jiná než lidská těla, ačkoli je známo, že si "plete" orgány jiných zvířat s lidskými, pokud je orgán srovnatelné velikosti a tvaru jako lidský. Zdá se, že subjekt rozumí lidské anatomii a s různou mírou úspěchu se pokouší komunikovat s jakýmkoli personálem, který vstoupí do jeho zadržovací místnosti. Při neúspěchu SCP-797 přejde do stavu zuřivosti a začne SCP-797-01 rozebírat, přičemž na ty, s nimiž se předtím pokusilo komunikovat, hází kusy masa rychlostí nejméně 70 m/s, jak bylo zaznamenáno. Kontakt s kousky nezpůsobí žádnou újmu nad rámec běžných následků vystavení hnijícímu lidskému masu. Je známo, že nárazy způsobily zlomeniny kostí, prasklá žebra, roztrhané orgány a vnitřní krvácení.

Když je SCP-797 bez těla, pokusí se uniknout ze své zadržovací místnosti. Vzhledem ke své malé velikosti (asi pět (5) cm v průměru) se pokusí schovat pod oblečení jakéhokoli živého člověka, který do ní vstoupí. Pokusí se také skrýt ve stínech a zřejmě se pokusí oklamat personál, aby si myslel, že subjekt unikl. Když je obklopen SCP-797-01, neprojevuje žádnou snahu o útěk a místo toho zaměřuje svou pozornost na pokusy o interakci s každým živým člověkem, který vstoupí do jeho zadržovací místnosti. Bez svolení personálu 4. nebo vyšší úrovně se nesmí pokoušet o žádný kontakt mimo ty, kteří jsou uvedeny v Zadržovacích Procedurách.

SCP-797-01 je ovládáno subjektem pomocí v současnosti neznámé metody. “Loutka" je postavena okolo SCP-797 a subjekt je jejím středem. Po oddělení od svého ovladače ztrácí SCP-797-01 veškerou soudržnost. Části těla musí být pravidelně vyměňovány kvůli přirozené hnilobě. Testy vzorků odebraných subjektu neodhalily žádné významné abnormality. Vzácně se subjekt pokusí pomocí SCP-797-01 mluvit, přičemž vydává [VYMAZÁNO] zvuk doprovázený uvolňováním bakterií do vzduchu. Pokud tato situace nastane, musí nejméně tři (3) pracovníci provést proceduru 797-A.

SCP-797 bylo nalezeno v místní nemocnici na adrese █████ v kanadském Nunavutu. Při nálezu subjekt sbíral různé části těl pacientů v nemocnici a SCP-797-01 se skládal z torza včetně třiceti (30) centimetrů starší ženy trpící rakovinou slinivky, obou plic dospělého tuleně kroužkovaného, tří (3) ledvin (tuleně kroužkovaného, lidských, dárcovského orgánu) a hrudního koše třináctiletého (13) muže, který zemřel na [VYMAZÁNO]. Nemocnice byla evakuována a všem zúčastněným občanům byli poskytnuta amnestika třídy B.

Dodatek: Poznámka Dr.K███M██: Žádost o povolení k bližšímu kontaktu s SCP-797 na dobu [VYMAZÁNO] měsíců. Domnívám se, že díky podrobné analýze jednání subjektu můžeme zjistit více o tom, zda je inteligentní či nikoliv, jeho úrovni inteligence a začít s ním komunikovat namísto pouhého věznění.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License