SCP-793-CS

hodnocení: +3+x
blank.png

VAROVÁNÍ: NÁSLEDUJÍCÍ DOKUMENT JE POUZE PRO OČI ÚROVNĚ PROVĚRKY 4/793 KLASIFIKOVÁNO


JAKÉKOLIV POKUSY O PŘÍSTUP BEZ ÚROVNĚ PROVĚRKY 4 A VYŠŠÍ BUDE MÍT ZA NÁSLEDEK DISCIPLINÁRNÍ NÁSLEDKY / TERMINACI.

452px-Brothers_Grimm_Blow.jpg

Fotografie Bratří Grimmů.

Objekt #: SCP-793-CS

Třída Objektu: Explained

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-793-CS musí být za stálého dohledu zadrženo v oddělené místnosti 3 x 3 metry v relikviářní Oblasti-03CS. Žádné interakce nesmí být provedeny bez Úrovně 4, a pouze s dohledem O5. Jakékoliv pokusy o přečtení, nebo výzkum, musí být nahlášeny několik týdnů předem, a výzkumy musí probíhat za stálého dohledu nějakého zaměstnance s Úrovní 5. Jakékoliv interakce, které nesplňují tyto požadavky, budou vést k disciplinárním následkům, či okamžité terminaci.
Jak všechny děti své kouzelné doby.
Popis: SCP-793-CS je knížka pocházející přibližně z roku 1810–1853, obsahující přes 230 povídek. Během veřejného vydání v letech 1812–1815, se nevydala jedna knížka, ale hned dvě, ačkoliv už s upravenými povídkami1, avšak tyto knížky dohromady obsahují pouze 211 povídek a až v poslední vydané edici v roce 1857, bylo povídek opět vydáno přes 230. Pohádky byly zapsány podle "ústní tradice", v prvním vydání bylo použito 10 dialektů německého jazyka. Některé povídky se staly proslulými po celém světě. Pro čtenáře jsou půvabné díky své magii, motivy komunikace mezi lidmi a zvířaty a morálním patosem2 boje dobra se zlem.

Asi nejzásadnějším zjištěním, nejsou některá zde zmíněná SCP, o kterých nebylo dříve slyšet, ale zvláště to, že potvrzuje existenci některých důležitých SCP již v době, kdy Nadace neexistovala. Wilhelm potvrzuje v jednom ze svých spisů, že se osobně setkal s SCP-███.3 A díky pouhému štěstí vyvázl bez úhony. To samé třeba znovu pro příklad, když bratři objevili první záznamy o [DATA POŠKOZENA], který je nejdůležitější element, a subjekt pro radu O5. Ačkoliv nemáme žádné potvrzení, že by někdo tyto záznamy někdy četl, dá se předpokládat toto SCP za neutralizováno, jelikož v té době nikdo nevěřil na SCP, natož na nějaké anomální bytosti, ačkoliv u některých měli Grimmové i fyzický důkaz. I přesto se v průběhu let rozhodli, že by měli svoje celoživotní dílo ponechat spíše v tajnosti. Nicméně každý, kdo by si tuto Dokumentaci chtěl přečíst, musí mít potvrzení od alespoň jednoho člena Rady O5 a ihned po přečtení tohoto dokumentu by se měla podat amnestika Třídy-B, jelikož už ze zkušenosti s SCP-████,4 by to mohlo způsobit ohnutí reality, a nebo tak radikální změnu, že by i celá dnešní Nadace nemusela již stát na svých základech. Přesněji se tedy jedná o knížku sepsanou dvěma bratry, Jacobem Grimmem, který byl nejstarší z obou bratří a žil v letech 1785 až 1863 a jeho mladším bratrem Wilhelmem Grimmem, který žil v letech 1786 až 1859. Zbytek o jejich Historii lze nalézt v Dodatku SCP-793-CS-1.Jejich Příběh: Jacob Grimm měl rád lidový německý folklór. Možná právě proto skončili v kruhu "Heidelbergských romantiků", kteří považovali za své poslání oživit zájem o německou kulturu. Jacoba Grimma zajímalo nadpřirozeno, právě díky německému folklóru. Od roku 1807 cestoval po zemi (Hesensko, Westfalsko), sbíral různé legendy, místní folklór, sbíral veškeré možné informace o povídkách a nadpřirozených bytostech, jakékoliv důkazy potřebné k tomu, aby nějaké nadpřirozeno mohl najít. O něco později se k němu připojil bratr Wilhelm. Ve sbírce publikované v roce 1812 existují indikace zdroje. Některé z příběhů jsou označeny konkrétněji, například, "od paní Metelitsa". Jiné zdroje jsou označeny jednoduše jménem oblasti, například, “od Zveren”, “od Hanau”. Společně s označením na mapě, v jaké oblasti by se mohlo nadpřirozeno nejvíce pravděpodobně vyskytovat. Někdy musel Grimm vyměňovat staré příběhy za cennosti. Tak, že například příběhy Johanna Krause, starého seržanta, museli vyměnit na jeden ze svých šatů. Bratři byli postupně tak zoufalí, že platili lidem čímkoliv cenným, aby získali jakoukoliv informaci, která by se jim mohla při hledání, a dalšímu výzkumu, hodit. Učitel Gymnázia v Kasselu řekl bratrům o Sněhurce, určitá žena Maria, která mluvila pouze francouzsky, řekla Grimmům o Malém chlapci, Červené Karkulce, a Spící kráse. Snad proto, že v její rodině respektovala francouzskou kulturu, některé z příběhů byly podobné příběhům Charlese Perraulta.

Některé povídky byly natolik irelevantní, a nezdály se bratrům tak důležité, či snad jen zajímavé, ale stále prahli po jakékoliv informaci, která by mohla vést k nějakému objevu. Například na zmíněné Sněhurce bratry nejvíce zaujalo to, že by snad mohli existovat kouzelné bytosti, jako jsou i "prach sprostí" trpaslíci, nebo například i předmět - bájné kouzelné zrcadlo, a proto si jej zaznamenali. Každý z bratrů pracoval na osobním vědeckém výzkumu, ale jejich názory a myšlenky byly stejné. Postupně se vzdalovali od folkloristiky a obrátili pozornost k lingvistickým třídám. Jakmile zjistili, že jejich teorie je správná, a anomální objekty opravdu existují, byli jimi posednuti ještě více než předtím. Grimm se stal zakladatelem vědeckého Germanismu. Jacob strávil hodně času na fonetických procesech pragmanic jazyka. Jako výsledek založený na výzkumu Rasmus Rask byl schopný formulovat jeden z fonetických procesů, které nakonec přijaly jméno “Grimmův zákon”.
Mazlí se denně se svojí smrtí,
Oba bratři se stali prakticky prvními výzkumníky, a průkopníky do tohoto světa, o kterém se doteď ví pouze jen málo. Naši vědci a historici tvrdí, že by mohlo jít o úplně první záznamy a dokumentace o SCP. A dále takzvaný "Grimmův zákon" by se dal dnes velice lehce přenést na dnešní Speciální Zadržovací Procedury. Vztahuje se na tzv. "Pohyb souhlásek". Dnes je to jeden z nejznámějších fonetických zákonů. Byl formulován v roce 1822. Nikdo jim v té době nevěřil, a proto se odvrátili od větších měst, a ačkoliv svůj výzkum a objev několikrát předhazovali, nikdy neměli reálné fyzické důkazy na to, aby jim kdokoliv uvěřil. Před touto událostí Jacob Grimm vážně studoval vědu jazyka. Výsledkem byla "německá gramatika" ve čtyřech svazcích (1819-1837). Proto se od roku 1819 zhruba do roku 1837,snažil Jacob Grimm zjistit co nejvíce o sepsaných objektech a studoval několik SCP objektů přes skoro 18 let. Spolu s lingvistickými studiemi, vědec pracoval na sbírce mytologických reprezentací starověkých Němců. V roce 1835 vyšlo akademické pojednání, jehož autorem byl Jacob Grimm. “Německá bájesloví” byla druh analogie knihy “mýty starověkého Řecka”. Tam byl ukazován vztah skandinávské a německé bájesloví. V této době Grimmové zjistili, že spoustu instancí SCP, je nezadrženo, a spoustu se jich nevyskytuje pouze v Germánských zemích, ale i v jiných zemích, jako je například oblast Řecka. Díky tomuto zjištění se dá i spekulovat, že takzvané "Mýty Starověkého Řecka" mohou být znovu pouze přenesenou formou pro různé druhy SCP. Tato teorie by také potvrzovala fakta typu; SCP-███ bylo stvořeno Bohy Olympu a bylo sesláno pouze z hněvu Háda. Dále by to také i potvrzovalo podložený fakt o existenci SCP-███. A především i také bájného SCP-████, které by mohlo způsobit destrukci a zničení naší planety, ale také i celého vesmíru a galaxie, a k němuž referujeme jakožto k [DATA VYMAZÁNA NA PŘÍKAZ RADY O5].Dlouhé roky se myslelo, že tato původní znění originálních záznamů byla ztracena. Avšak se zjistilo, že si jí do hrobu vzal samotný Jacob Grimm, který se podle všeho bál, že by jejich celoživotní práci, kterou sepsal společně se svým bratrem Wilhelmem, mohl odcizit někdo z jiných zájmových skupin, kteří se taktéž zajímali o nadpřirozeno. Nicméně jde poznat, že se o něj bál natolik, že stránky samotné knihy byli potrhány a poškrábány. Nemluvě o tom, že na některých stránkách byly známky krve a jiných tělesných tekutin. Tento dokument byl také historiky určen za ztracený kvůli požáru způsobené ve městě Birstein, poblíž Frankfurtu, kde byla považována za shořelou celá knihovna čili i tato kniha, společně s nějakými dalšími dokumenty. Nicméně toto tvrzení se ukázalo být nepravdivé, díky již zmíněnému nálezu knihy v hrobě Jacoba Grimma.
hrát s jedy a prachem a dýkou,
Lze předpokládat, že některé zájmové skupiny existovaly a mají kořeny již okolo roku 1815-1840. Tím lze ,ale bohužel také předpokládat, že i tehdy existovaly skupiny nebo kulty, které se zaměřovaly na uctívání 'falešných bohů' nebo také odevzdávaly některým velmi silným entitám oběti, které jim za to garantovaly a propůjčovaly své schopnosti

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License