SCP-791
hodnocení: 0+x
blank.png

Objekt #: SCP-791

Třída Objektu: Euclid

Speciální Zadržovací Procedury: Zabezpečovací zóna musí mít uzavřený odvodňovací systém a všechny nasbírané materiály nebo kapaliny jsou podrobeny testování s výsledky. Neustále jsou udržovány pohotovostní odvodňovací systémy a nesmí mít méně, než osm filtračních mřížkových fólií.

SCP-791 musí být udržováno v ocelovém síťovém vaku s velkými oky, aby bylo snadno přístupné při události "Deště" a aby byly předběžně zadrženy biologické události. Vyjmutí z vaku je možné jen při testovacích podmínkách.

Popis: SCP-791 se jeví jako masa kapalné vody udržené v kulovitém tvaru neznámou a nezaznamenatelnou silou. Biologické tkáně mohou skrz SCP-791 projít, jakoby prošly normální vodou, a dle hlášení je voda podobná obyčejné mořské vodě ovšem s nižším obsahem soli. Je nemožné "rozstříknout" SCP-791, ačkoli voda může být vytažena ven pomocí rukou nebo úst.

SCP-791 reaguje na nebiologické materiály (kámen, kov) způsobem, jakoby se jednalo o kouli z pevného materiálu. SCP-791 lze zvednout, kutálet nebo s ním jinak manipulovat, ovšem pořídit vzorky nebiologickými materiály je extrémně obtížné, kvůli nadměrné tvrdosti a hmotnosti SCP-791. Pokud je voda odebrána, SCP-791 se v prostoru nezmenší. Toto platí i pokud je odčerpáno značné množství vody.

Voda SCP-791 je sterilní a neobsahuje mikroby jakéhokoli druhu. Je téměř identická s vodou na Zemi, ale obsahuje větší množství vodíku. SCP-791 bude náhodně podstupovat “Dešťové” události, při kterých poteče z SCP-791 ohromné možství vody. SCP-791 si během těchto událostí udržuje své vlastnosti a “Deště” mohou trvat mezi sedmi hodinami a až čtyřmi měsíci.

Z SCP-791 někdy vystoupí předměty. Není známo, odkud tyto předměty pochází, přestože většinou se zdají být "mořského" původu. Předměty připomínají chaluhy, ryby, ████████, ██████, plankton, [DATA VYMAZÁNA], známka možného ohrožení.

V několika případech byly spatřeny ██████té entity, jejichž [DATA VYMAZÁNA] neznáme. U SCP-2684 a SCP-3374 byla také pozorována komunikace skrze █████ a podobné alternativní reality, nepřímo i prostřednictvím SCP-257.


« SCP-790 | SCP-791 | SCP-792 »
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License