SCP-7777
hodnocení: +4+x
blank.png

INFORMACE O PŘÍSTUPU

Následující dokument obsahuje 1 (jeden) dodatek, který je klasifikován prověrkou RAISA/4. Je zakázáno sdílet jakékoliv informace obsažené v tomto dodatku s jakoukoliv vnější stranou. Zpřístupněním těchto informací, souhlasíte, že budete veškeré získané vědomosti držet v tajnosti a riskovat suspendaci a/nebo terminaci zaměstnání v opačném případě.

r3vY6Mz.png
Část výstupu prvního RNG ovlivněného SCP-7777. Přejetím zvětšíte.

Číslo Objektu: SCP-7777

Klasifikace Objektu: Keter

Speciální Zadržovací Procedury: Vzhledem k událostem vypsaným v Dodatku Tři je tato složka přístupná výhradně jedincům s prověrkou 4+/ETHICS nebo 4+/RAISA. Veřejná složka zaujímající pozici SCP-7777 nesmí obsahovat žádnou zmínku o této složce, nebo její obrázek. Dále musí obsahovat minimum informací jak o anomálii samotné, tak o jejích skutečných zadržovacích procedurách.


Popis: SCP-7777 je anomální fenomén ovlivňující náhodné generátory čísel (RNG) vytvořené SCP Nadací. SCP-7777 se může manifestovat na jakémkoliv RNG, který neustále generuje výstup a není současně pozorován žádným inteligentním jedincem.1

Pokud je RNG ovlivněný efekty SCP-7777, začne okamžitě generovat sérii číslic 7, přerušovanou číslicí 0 ve zdánlivě náhodných intervalech. Tento proces po nespecifikovanou dobu pokračuje dál, načež je náhle ukončen. Jakmile pominou efekty SCP-7777, pokračuje RNG v klasické generaci bez žádných detekovatelných rozdílů.

Doposud je smysl SCP-7777, pokud nějaký je, nejasný. Viz níže.


Dodatek Jedna — Objevení


SCP-7777 bylo původně objeveno 28. ledna, 2018, po selhání detektoru scénářů Třídy-CK (CSD). Vnitřní pseudo-RNG zařízení se začalo výrazně odlišovat od svého synchronizovaného protějšku, čímž indikovalo přítomnost potenciálního scénáře Třídy-CK. Když technik Davis Silverstein (který byl v té době poblíž) zkontroloval výstup RNG, objevil abnormální vzor složený pouze z číslic 7 a 0, což následně nahlásil svému kolegovi, Dr. [VYMAZÁNO].

Dr. [VYMAZÁNO] rychle informoval ostatní členy svého výzkumného týmu v Oblasti-17, včetně člena oddělení analytiky, staršího výzkumníka [VYMAZÁNO], který požádal, aby Dr. [VYMAZÁNO] dostal kopii zmíněného výstupu. S pomocí Davise, byli schopní zkopírovat vygenerovaná čísla na separátní disk a informace následně poslat na oddělení analytiky. Fenomén byl provizorně klasifikován a katalogizován jako EE-770707.

Vzhledem k množství naléhavých úkolů, přidělilo oddělení EE-770707 nízkou prioritu. Výsledkem bylo, že fenomén nebyl další tři týdny zkoumán, dokud si to Dr. [VYMAZÁNO] nevyžádal. Vzhledem k tomu, že byl starší výzkumník [VYMAZÁNO] mimo oblast, byl tento úkol přidělen mladšímu výzkumníku [VYMAZÁNO].

Po vyzkoušení několika metod na analýzu dat nakonec [VYMAZÁNO] stanovil, že počet číslic 7 mezi každou dvojicí číslice 0 nikdy nepřesáhne 255. Za předpokladu, že tyto počty referují na hodnoty bytů, byly tyto hodnoty přeloženy podle tabulky ASCII. Následuje výsledná zpráva.

Oblastní ředitel Franklyn Garnett zavraždil 11. března, 2003 Dr. Theresu Boothovou záměnou jejích léků za sloučeninu Y-909, což následně označil za předávkování amnestiky.

Po dekódování zprávy, [VYMAZÁNO] zpanikařil a napsal email prostředníku oddělení analytiky a Etické komise, Floře Marinosové. Po několika hodinách si Marinosová email přečetla a okamžitě jej nahlásila zbytku Etické komise. Etická komice spustila vyšetřování ředitele Oblasti-85 Franklyna Garnetta, vzhledem k tomu, že Dr. Theresa Boothová skutečně 11. března, 2003 zemřela na silné předávkování amnestiky Třídy-C. Administraci Záznamů a Informační Bezpečnosti (RAISA) bylo přiděleno nalezení přesného původu záznamu o její smrti.

Oficiálním vysvětlením v době úmrtí bylo, že Dr. Boothová měsíc předem utrpěla traumatickou ztrátu sourozence a neúspěšně se pokusila vymazat si vzpomínky za pomocí amnestik Třídy-C. Znovuprohlédnutí archivovaných kamerových záznamů však odhalilo, že z několika pásek byly přibližně tři minuty záznamu odstraněny včetně záznamu chodby přímo před obytnými prostory Dr. Boothové — den před její smrtí.

S těmito informacemi Etická komise dočasně suspendovala prověrku ředitele Garnetta, dokud vyšetřování neskončí. Krátce na to se však ředitel Garnett neúspěšně pokusil z oblasti uprchnout. Po zadržení přiznal, že skutečně zavraždil Dr. Boothovou, protože se ho chystala udat Etické komisi za zpronevěru. Vzhledem k přiznání byly z Nadačních účtů Franklyna Garnetta strženy veškeré prostředky, načež byl amnestikován a trvale odstraněn z Nadace.

Od této události se na Nadačních RNG objevilo přes 37 nových instancí SCP-7777.


Dodatek Dvě — Zkrácený záznam instancí SCP-7777


Následuje zkrácený seznam instancí SCP-7777, které Etická komise zaznamenala od původního objevení anomálie.

ID instance: 7777-2
Datum: 3. února, 2018
Objevení: Instance 7777-2 se objevila na pseudo-RNG, který běžel spolu s SCP-12142, během testování, které mělo určit rozdíly mezi SCP-1214 a běžným RNG. Kód byl přeložen a zaslán prostředníku Marinosové, která jej přeposlala zbytku Etické komise.
Přeložený text:

Starší výzkumník Jackson Bell sexuálně napadl jednu z výzkumnic během vánočních oslav Oblasti-18.

Následná akce: Etická komise zjistila, že incident proběhl veřejně, ale kvůli pozici staršího výzkumníka jej nikdo nenahlásil autoritám. Bell popřel, že by se incident někdy stal, i po tom, co vyšla na světlo jeho nahrávka; od té doby má zakázáno chodit na Nadační komunitní události a byla mu nařízena dlouhodobá nápravná terapie a snížen plat. Oběť byla identifikována a byla jí poskytnuta kompenzace.

ID instance: 7777-3
Datum: 26. února, 2018
Objevení: Instance 7777-3 se podobně jako 7777-1 objevila v CSD.3 Byl přítomný technik Davis Silverstein, který instanci zaznamenal. Zpráva byla dekódována a skrz prostředníka Marinosovou poslána Etické komisi.
Přeložený text:

Zadržovací specialistka Sofia Rosariová zafalšovala svoje pověření a okopírovala ukradené návrhy svých spolupracovníků.

Následná akce: Důkazy nejdříve ukazovaly, že Rosariová byla v zadržování plně znalá a schopná, přičemž žádný z jejích spolupracovníků nenahlásil, že by byly jeho návrhy ukradeny, což naznačovalo, že instance SCP-7777 není fakticky správná. Na popud prostředníka Marinosové bylo ale vedeno podrobnější vyšetřování; mezi identifikačními dokumenty Rosariové byly objeveny drobné nesrovnalosti, což naznačovalo, že by mohly být zfalšované.
2. března byla Rosariová vyslýchána. Po prvních několika otázkách začala hyperventilovat a dostala křeč, načež náhle zkolabovala. Než stihli dorazit lékaři, byla prohlášená za mrtvou. Pitva odhalila, že zkonzumovala pilulku kyanidu. Její pravá identita prozatím zůstává nejasná; po její smrti potvrdili tři zadržovací specialisté, že jim Rosariová ukradla návrhy a vydávala je za své vlastní.

[VSTUP VYMAZÁN NA PŘÍKAZ RADY O5]

ID instance: 7777-6
Datum: 12. května, 2018
Objevení: Instance byla vygenerována během tvorby čísla určeného pro konzumaci SCP-𝕐.4
Přeložený text:

Účetní Gregory Caplin svou nedbalostí při spravování důležitých projektů umožnil několik finančních podvodů.

Následná akce: Caplin přiznal svoji nedbalost během svých směn, přičemž tvrdil, že nezamýšlel nic zlého a určitě neměl "vyšší priority". Po krátké diskuzi souhlasil s přeposláním všech svých komunikací a finančních záznamů Etické komisi a převedení svých závazků na jiný účetní personál. Avšak před přiřazením k jiné práci požádal O5-8, aby mohl Caplina přeřadit sám, což bylo schváleno.
Dodatečné poznámky: Caplinova aktuální lokace a pozice v Nadaci jsou neznámé.

ID instance: 7777-13
Datum: 8. října, 2018
Objevení: Dr. [VYMAZÁNO] zaslal instanci 7777-13 prostředníku Marinosové. Tvrdil, že na svém osobním laptopu nechával více než tři měsíce spuštěný RNG, dokud se neobjeví instance SCP-7777.
Přeložený text:

Oblastní ředitel Thomas Graham zvandalizoval zadržovací celu SCP-4051 frází "DEBILNÍ ANOMÁLNÍ IDIOT" aby ho vyprovokoval k útěku.

Následná akce: Kamerový záznam zadržovací cely SCP-40515 odhalil, že se události popsané v instanci SCP-7777 skutečně staly. Vyšetřování Etické komise však náhodou odhalilo přes dvacet pět neetických a záměrně krutých experimentů s SCP-4051, které Graham vedl. Podrobnější vyšetřovaní odhalilo, že bylo takové chování praktikováno i na několika dalších anomáliích a výzkumnících.
Další analýza osmiletého období, během kterého vedl Graham Oblast-17 ukázala, že se dopustil několika zločinů proti Nadaci, včetně zabití, napadení, zpronevěry, uplácení, vydírání, verbálního a fyzického obtěžování, křivých výpovědí, hrubého zneužití amnestik, spiknutí a dalších porušení Nadačního kodexu. Když byl předveden, Graham všechna obvinění popřel a požadoval "zásah Rady O5", což bylo okamžitě zamítnuto. Graham se následně pokusil napadnout pracovníka ochranky, který ho rychle zadržel.
Graham byl odstraněn ze své pozice a byl mu přidělen permanentní status Třídy-D. Dodatečně byla Oblast-17 umístěna pod přímou správu Etické komise a všem postiženým anomáliím a výzkumníkům byla poskytnuta kompenzace spolu s možností parapsychologických konzultací.
Dodatečné poznámky: Navzdory dobré zdokumentovanosti všech Grahamových zločinů si na něj žádný oblastní personál nestěžoval a to ani po jeho degradaci. Proč SCP-7777 zmínilo tento specifický zločin, je nejasné.

ID instance: 7777-17
Datum: 1. ledna, 2019
Objevení: Během novoročních oslav byla v Oblasti-42 pořádána pomocí očíslovaných lístků tombola. V průběhu oslav si několik účastníků všimlo, že se všechna čísla na lístcích skládají pouze z čílsic 7 a 0. Jakmile si tohoto všiml přítomný prostředník Etické komise, zastavil distribuci lístků (které byly stejně nepoužitelné) a veškeré lístky, které našel poslal zbytku Etické komise. Přestože některé lístky chyběly, bylo možné překlad podle kontextu dokončit.
Přeložený text:

12. září, 2018, napadl Dr. Theron Sherman v odpočívárně Oblasti-42 mladší výzkumnici Roger Radcliffovou.

Následná akce: Roger Radcliffová toto prohlášení po dotázání potvrdila. Fyzické i elektronické záznamy však ukazují, že se Dr. Sherman v době údajného útoku v Oblasti-42 nenacházel. Navzdory protestům Radcliffové, nebyla vedena žádná další akce.
Dodatečné poznámky: Viz instance 7777-18 pro dodatečný kontext.

ID instance: 7777-18
Datum: 4. ledna, 2019
Objevení: Instance 7777-18 se objevila v CSD a byla objevena mladším technikem Carmi Avraamu Watersem.6
Přeložený text:

Mladší výzkumnice Roger Radcliffová se pokusila očernit Dr. Therona Shermana, pomocí zfalšované instace SCP-7777.

Následná akce: Přestože Radcliffová obvinění popřela, vyšetřování ukázalo, že mladší výzkumnice vstoupila do manažerských prostorů a zaměnila lístky tomboly za své vlastní. Radcliffová byla na tři měsíce postavena mimo službu.
Dodatečné poznámky: Toto je první instance, ve které SCP-7777 referuje samo na sebe. Zadržovací procedury SCP-7777 byly aktualizovány.

[VSTUPY VYMAZÁNY NA PŘÍKAZ RADY O5]

ID instance: 7777-26
Datum: 13. prosince, 2019
Objevení: Oddělení astronomie objevilo abnormální odchylky ve svítivosti hvězdokupy Plejády. Ačkoliv fenomén původně nebyl spojován s SCP-7777, jeho analýzy 1. března, 2020 náhodou odhalily odpovídající zprávu. Oddělení svůj nález krátce na to zaslalo Etické komisi.
Přeložený text:

Thaumaturgistka Diana Ribeirová sesílala thaumaturgická kouzla na několik výzkumníků oddělení taktické teologie, za účelem poslat je po jejich smrti do abrahamického pekla.

Následná akce: Marinosová ohledně tohoto prohlášení vyslechla Ribeirovou, která potvrdila, že skutečně sesílala kouzla na další členy oddělení, aby je poslala do abrahamického pekla až jednou zemřou.
Po intenzivních úvahách bylo rozhodnuto, že úspěšnost těchto kouzel nemůže být ověřena, a že nic v pokynech Etické komise explicitně nezakazuje jakákoliv kouzla, která nezpůsobují žádnou fyzickou nebo mentální újmu. Z tohoto důvodu nebyl na Ribeirovou uvalen žádný postih a bylo jí umožněno dál pracovat na oddělení taktické teologie.
Dodatečné poznámky: Ostatní observatoře zaměřené na hvězdokupu Plejády žádné abnormální odchylky nezaznamenaly.

[VSTUP VYMAZÁN NA PŘIKAZ RADY O5]

ID instance: 7777-32
Datum: 11. července, 2020
Objevení: Instance 7777-32 se objevila v CSD. Technik Davis Silverstein ji zaznamenal a zaslal Etické komisi přes prostředníka Marinosovou.
Přeložený text:

Ředitel Calvin Bold zavraždil šestiměsíční batole tím, že jej kopnul do zdi.

Následná akce: Zmíněné dítě byla anomálie SCP-6469-D,7, která byla vyřazena ředitelem Calvinem Boldem. Vzhledem k tomu, že dítě představovalo hrozbu pro existenci Nadace a opony, byly akce ředitele Bolda vzhledem k okolnostem uznány přiměřenými a obvinění byla stažena.

ID instance: 7777-33
Datum: 9. srpna, 2020
Objevení: Instance 7777-33 se objevila v CSD. Technik Davis Silverstein ji zaznamenal a zaslal Etické komisi přes prostředníka Marinosovou.
Přeložený text:

Člen Etické komise Jeremiah Cimmerian vymyslel anomálii SCP-6469, aby ochránil ředitele Calvina Bolda.

Následná akce: Jeremiah Cimmerian byl odvolán z případu a spolupracoval s vyšetřováním Etické komise. Při výslechu, Cimmerian uvedl, že skutečně vymyslel anomálii SCP-6469, aby zabránil suspendaci ředitele Bolda, který neúmyslně zabil dítě jiného výzkumníka, jelikož si myslel, že se jedná o anomálii. Cimmerian se to dozvěděl, protože mu o tom Bold v panice napsal.
Cimmerian dále zpronevěřil část zdrojů, které poslal otci dítěte, během čehož jej informoval, že to "není úplatek" a, že "může vznést obvinění, pokud si to přeje". Výzkumník obvinění nevznesl ani před, ani po objevení instance 7777-33, a to ani když se ho na to Etická komise přímo zeptala.
Cimmerian byl po vyšetřování propuštěn z Etické komise, avšak zůstal zaměstnancem Nadace.
Dodatečné poznámky: V době psaní, čili 5. listopadu, 2020 není možné Cimmeriana lokalizovat. Veškeré pokusy jej najít selhaly.8

[VSTUPY VYMAZÁNY NA PŘIKAZ RADY O5]

ID instance: 7777-37
Datum: 16. května, 2021
Objevení: Věří se, že se instance 7777-37 původně objevila v CSD. Technik Davis Silverstein informoval prostředníka Marinosovou o další instanci, avšak nebyl schopný ji doručit kvůli událostem popsaným v Dodatku Tři.
Přeložený text:

Neznámý

Následná akce: N/A; viz Dodatek Tři


Dodatek Tři — Narušení oblasti


16. května, 2021 byla Oblast-14 napadena nepřátelskou Zájmovou skupinou, pravděpodobně Povstáním Chaosu. Oblastní bezpečnostní složky byly rychle přehlceny, avšak díky neočekávané přitomnosti Mobilní Úderné Jednotky byla oblast relativně rychle získána zpět.

Během osvobozování oblasti se odehrál následující incident:

ČAS: PŘIBLIŽNĚ 15:30 ZDEJŠÍHO ČASU, 16. května, 2021
LOKACE: Oblast-14, Odpočívárna A4


[ZAČÁTEK ZÁZNAMU]


[00:00]: Odpočívárna je uzamčena. Přesně podle cvičení jsou všichni výzkumníci ukrytí pod objekty jako jsou stoly nebo židle. Jsou spuštěna hlasitá poplašná zařízení a místnost je ztmavena, aby byla snížena viditelnost.
[00:34]: Z druhé strany jedněch z dveří se ozve hlasité mlácení, jehož intenzita se postupně zvyšuje a dveře začínají chrastit. Personál v místnosti si začíná v rostoucí panice šeptat.
[01:26]: Dveře jsou vyraženy a do místnosti vejde agent Povstání Chaosu vybavený střelnou zbraní MP7A1. Jeden z výzkumníků začne křičet, zatímco agent začne mířit zbraní na personál a začne požadovat, aby všichni opustili své pozice pod nábytkem a seřadili se u zadní stěny místnosti. Veškerý personál spolupracuje.
[03:02]: Agent přijde k prvnímu zaměstnanci, výzkumníku Huangu Baiovi a požaduje po něm jeho celé jméno. Výzkumník spolupracuje a agent přejde k dalšímu jedinci v řadě a zopakuje svůj požadavek.
[04:55]: Po přilbižně dvou minutách tohoto procesu se agent dostane k techniku Davisu Silversteinovi, který mu sdělí svoje jméno. Agent okamžitě namíří zbraň a začne do Silversteina nepřetržitě střílet. Zbylý personál se dá na útěk. Agent je ignoruje a pokračuje ve střelbě do Silversteinovy mrtvoly, dokud nevyprázdní zásobník.
[06:22]: Agent se pokusí odejít, ale je vyrušen členem MTF Charisem Stavrosem, který vejde do místnosti. Po spatření Silversteinovi mrtvoly Stavros zaútočí a agenta zajme.
[08:43]: Stavros si během komunikace se zbytkem Úderné Jednotky všimne, že agent začíná hyperventilovat a třást se. Stavros rychle vytáhne SCP-4279 ze standardní přepravné jednoky na anomálie, kterou má u sebe a aplikuje jej na agenta, čímž ho stabilizuje.


[KONEC ZÁZNAMU]


Dodatečné poznámky: Bylo zjištěno, že se agent pokusil spáchat sebevraždu požitím pilulky kyanidu, v čemž mu bylo zabráněno. Agent Stavros zrovna přepravoval SCP-427 do Oblasti-12, když byla jeho Úderná Jednotka přivolána.

Těměř všichni členové Povstání Chaosu buď utekli, nebo byli během akce zabiti. Výše zmíněný agent byl umístěn do dlouhodobé lékařské péče a byla aplikována silná opatření, aby mu bylo zabráněno v dalších možných pokusech o sebevraždu.

15. června, 2021 se Etická komise zmíněného agenta zmocnila.10 Následující tři týdny se Etická komise pokoušela agenta vyslýchat ve snaze získat jeho identitu a vysvětlení jeho jednání během útoku, avšak nebyla schopna získat žádné užitečné informace.

Průlom nastal, když byla prokázána shoda genetického materiálu agenta s databázi Nadačních zaměstnanců Etické komise. Agent měl téměř dokonalou shodu s agentem Justinem Bullem z MTF Alfa-1, která byla stále ve službách Nadace. Další studie archivovaných genetických dat agentů Povstání Chaosu prokázala další shody s aktuálními i bývalými členy MTF Alfa-1.11

Ve stejné době získala RAISA přístup k majetku technika Davise Silversteina, včetně jeho osobního laptopu, který obsahoval [DATA VYMAZÁNA] a 37. instanci SCP-7777. Po dekódování zprávy byl text následující:

O5-6 plánuje zavraždit technika Davise Silversteina.

Kvůli objevům okolo MTF Alfa-1, instanci SCP-7777-37, a předešlému narušení dokumentace SCP-7777 se RAISA dohodla s Etickou komisí přerušit nadcházející schůzi Rady O5 v Oblasti-1 a zajmout členy kvůli výslechu. 17. července, 2021 vniknula Mobilní Úderná Jednotka Omega-1 do Oblasti-1 a ze třinácti členů se jí podařilo sedm zajmout. Výslechy odhalily, že Rada O5 používala Alfu-1 k chytání SCP pro svůj vlastní prospěch, což by bylo jinak Etickou komisí zakázáno. Pozice zbývajících šesti členů jsou neznámé.

21. července, 2021 převzala Etická komise přímou kontrolu nad Nadací, dokud nebudou vyhodnoceny a opraveny veškeré škody. Zadržovací procedury SCP-7777 byly aktualizovány.
Dodatek RAISA-4 — Interní poznámka


…A od té doby, to tak zůstalo.

Složka výše je plná konfliktních cenzur, zavádějících informací a odporujících si verzí. RAISA má hlavní misi pokoušet se takové problémy řešit a prezentovat dalším výzkumníkům kompaktní a jednoduché dokumenty. Kromě toho zajišťujeme, aby byly všechny příslušné strany informovány o relevantních informacích a aby byly bezpečnostní narušení zvládány a řešeny efektivně.

Tato složka zůstává permanentní výjimkou naší mise.

Už od prvního momentu, kdy jsme začali tuto anomálii studovat, spousta věcí úplně neseděla. Proč jsou určití zaměstnanci konzistentně zapojení v objevování nových instancí? Proč se O5-6 pokusil zneškodnit náhodného, skromného technika? Proč nikdo nenahlašoval zločiny předtím, než je tahle anomálie oznámila a proč se tolik lidí zdráhalo o nich mluvit i potom?

Ale všechno to do sebe zapadlo, když jsme získali ten laptop.

Po prozkoumání všech důkazů, je jenom jeden možný závěr, který mi dává smysl: SCP-7777 neexistuje.

SCP-7777 reprezentuje společné úsilí mezi Silversteinem, Marinosovou a dalšími zaměstnanci (jejichž jména jsem bez ohledu na ostatní vymazala) vytvořit nástroj na odhalování Nadační korupce. Za použití různých taktik se jim podařilo oklamat většinu Nadačního vedení — včetně Etické komise a na čas i nás — a přesvědčit je, že SCP-7777 je reálný anomální fenomén, který se nedá ovládat. Teprve nedávno to některým z nás došlo, včetně uprchlého O5-6, který se pokusil projekt zničit přímo u zdroje — zcela nevědomý toho, že byl jeho plán už dávno narušen a použit k zahájení jeho vlastního pádu.

Etická komise nicméně nemá sebemenší tušení o pravé povaze SCP-7777. Mám v úmyslu, aby to tak zůstalo. Mám důvod se domnívat, že jejich záměry nejsou tak čisté, jak by byli rádi, abychom si mysleli; spousta našich dat ohledně toho, co se událo, prošlo přes jejich záznamy a oni si z nich udělali hezký obrázek toho, jak Etická komise svrhla zkorumpovanou Radu O5.

Služba na odhalování špíny by ale nebyla potřeba, kdyby Etická komise skutečně s korupcí bojovala.

Řekla bych, že se nám nedostává celého příběhu. Pohřešovaní zaměstnanci, příhodné držení SCP-427 a ta jedna nápadná infiltrace databáze ukazují na fakt, že když je Rada O5 pryč, hraje si Etická komise svoji vlastní hru. Nemám tušení, co se jakožto jediná výkonná moc chystají s Nadací udělat, ale s tím, co zatím víme, pochybuju, že to bude cokoliv dobrého.

Naštěstí nám SCP-7777 dává zatíženou sedmistěnnou kostku a já ji plánuju využít spolu s veškerou mocí, kterou dokáže RAISA shromáždit. Zatímco si Etická komise vytváří svoje spiknutí, my si vytváříme vlastní. A myslím, že je načase vytrhat plevel z našeho shnilého pole.

Ozvi se mi, až budeš připravený. V následujících dnech budeme mít hodně, co probírat.

—Maria Jonesová
Ředitelka Administrace Záznamů a Informační Bezpečnosti

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License