SCP-765
hodnocení: 0+x
blank.png
duckpond-new.jpg

SCP-765

Objekt #: SCP-765

Třída Objektu: Safe

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-765 musí být plně izolováno od zbytku Oblasti-88 plotem s ostnatým drátem s velikostí minimálně 1.22 metru. Instance SCP-765-1 jsou v tomto perimetru neškodné a účinky SCP-765 za touto izolací zanedbatelné. SCP-765 musí být osázeno neustále se měnícím personálem složeným z výzkumníků a stráží. Tento personál musí být obměňován co tři až šest dní, aby se předešlo rozvinutí negativních účinků SCP-765. Výzkumníci, co na SCP-765 nepracovali již přes měsíc, mohou o opětovné zařazení mezi personál SCP-765 požádat.

Popis: SCP-765 kachní jezírko objevené v █████████ regionu Jižní Karolíny v roce 197█. Zdá se, že SCP-765 vyzařuje emocionální efekt, způsobující emoční stabilitu, jež výzkumníci popisují jako "vyrovnanost". Výzkumníci, strážní a testovací subjekty v dosahu účinků SCP-765 nahlašovali odlehčené pocity, spokojenost se svým životem a pocit odpuštění svých minulých chyb. Nicméně, po sedmi až dvanácti dnech se tyto pocity změní v letargii, apatii, znuděnost a depresi. Další pocity po této hranici jsou momentálně monitorovány u testovacích subjektů D-02841, D-02844 a D-02851, kteří jsou těmto efektům vystaveni přes ███████ █████. Psychologická hlášení všech těchto subjektů jsou přístupná pouze s povolením Dr. G████.

Vzhledem k relaxační povaze SCP-765, jsou k SCP-765 pravidelně přiřazováni výzkumníci s vysokou mírou stresu či letargie. Nezdá se, že je tento efekt jakýmkoliv způsobem nakažlivý či memetický.

Dodatek SCP-765-1, 197█:

Nepřekvapivě, se dnes ukázalo několik ptáků z rodiny Kachnovitých, přičemž byli klasifikováni jako SCP-765-1. I když nevypadají na to, že jsou ovlivněni SCP-765, tak personál nahlásil určitou míru veselosti a rychlost, se kterou přicházejí negativní účinky, se zdá být snížená. Navrhuji podrobnější testování s jinými druhy vodních ptáků. - Dr. █████

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License