SCP-763
hodnocení: 0+x
blank.png

Objekt #: SCP-763

Třída Objektu: Safe

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-763 musí být zadržováno v Podsklepení G, nyní již nefunkčního zařízení pro produkci telecího masa ██████ █████ na okraji ██████, Illinois. Po objevu SCP-763, Nadace nabyla toto zařízení, které bylo poté zajištěno a označeno jako Biologická Oblast-██. Zařízení je stále zásobováno tekutým krmným roztokem, který byl předtím používán jako výživa pro telata, avšak pouze v takovém množství, které stačí k udržení růstu SCP-763. Systém krmení, zřízený předchozím majitelem zařízení Klausem ██████ , byl zdokumentován a měl by být zachován, dokud se nenavrhne efektivnější způsob krmení. Pokud se do krmiva přidají jakékoliv další složky, tak musí být přiměřeně upravena dávka živného roztoku. Pro množství a rozvrh dávkování živin na složku zkonzultujte dokument SCP-763-█.

Kvůli schopnosti SCP-763, která spočívá v absorbování lidské organické hmoty, je nezbytné, aby se žádní zaměstnanci nedotýkali SCP-763 holou kůží.

Popis: SCP-763 je masa lidské organické hmoty, zabírající prostor o velikost přibližně tři sta (300) metrů čtverečních a vážící asi čtyři tisíce (4 000) kilogramů. Je to převážně nepravidelné uspořádání tkáně s výjimkou SCP-763-A. Většina masy SCP-763 je svalová tkáň s velký množstvím krevních cév. Tato svalová tkáň je velmi zakrnělá a nepohyblivá, ale i přesto je v ní vždy silný průtok krve. Většina sktruktury je celkem tenká, tloušťka je kolem deseti (10) centimetrů, což napomáhá protékající krvi při rozptylování horka vytvářeného středovou masou, což je zhruba dva (2) metry vysoká hrouda. Krevní oběh zajišťuje rozsáhlý soubor srdcí ve středu masy a několik dalších srdcí, rozmístěných různě ve struktuře SCP-763. Všechny orgány lidského těla jsou přítomny v SCP-763, a jsou celkem rovnoměrně rozprostřené v jeho systému. Plíce jsou zásobovány množstvím děr, podobných ústům, v kůži SCP-763. Krmné trubice vedou přímo do SCP-763, jako kdyby kolem nich jeho maso přirostlo, během toho, jak se jeho masa zvětšovala.

Výzkumníci věří, že tyto krevní cévy a orgány jsou v podstatě podporný systém pro to, co bylo označeno jako "shluk". Shluk je propojená síť třiceti sedmi (37) lidských mozků různých velikostí, spojených řetězy buněk připomínajících neurony. Tato sestava je obklopena několika vrstvým uspořádáním kostních výrostků. Kosti nejvíce připomínají žebra, i když mají výhonky, díky kterým se mohou navzájem proplétat do pevnější struktury. Počáteční analýza odhalila, že aktivita neurotransmiterů je vyšší, než je obvyklé. Postupem času každý individuální mozek vstoupí do "odpočinkového" stavu, kdy je nervová aktivita podobná REM spánku, v časových úsecích srovnatelných s polyfázovým spánkem. Tento odpočinkový stav trvá zhruba čtyřicet pět (45) minut. V jakoukoliv dobu je vždy pět (5) mozků v odpočinkovém stavu, zatímco zbylých třicet dva (32) mozků je v aktivním stavu.

Soubor kostí a nervových vláken, připomínající páteř, měřící zhruba tři (3) metry, vyčnívá ze shluku a napojuje se na páteř SCP-763-A. Zdá se, že SCP-763-A je tělo předchozího majitele zařízení Klause ████. Tělo je jen částečně pohlceno SCP-763 a má (pravděpodobně) zachovány všechny své původní orgány, tvar a strukturu. Do dneška nevykázalo žádné známky pohybu nebo další absorbce. Je nutno poznamenat, že ostatní pohlcené subjekty byly plně včleněny do SCP-763 do tří (3) měsíců. Když bylo SCP-763 objeveno, bylo SCP-763-A v poloze sedu, ve které zůstává doteď. Před SCP-763-A byl stůl se svazky papírů, které byly kvůli horkým a vlhkým podmínkám v Podsklepení G úplně shnilé. SCP-763-A drželo v ruce pero, patrně připravené psát. Veškeré předchozí písemné dokumenty byly ztraceny, kvůli degradaci papíru. Výraz obličeje SCP-763-A je buďto velmi soustředěný nebo bolestivý, obličej má zkroucený a oči zavřené. Na rozdíl od zbytku svalové tkáně SCP-763 není tkáň SCP-763-A zakrnělá, i když dodnes nevykázalo žádné známky pohybu. Výzkumníci předpokládají, že SCP-763-A zůstává nepohlceno, aby sloužilo jako rozhraní pro zbytek SCP-763. Dodnes žádná stimulace nevyprovokovala reakci SCP-763-A, která nebyla buďto autonomní reflex nebo reakce imunitního systému.

Od svého objevu Nadací nabylo SCP-763 biologického materiálu od sedmi (7) osob (dva (2) zaměstnanci ostrahy, jeden (1) paramedik, tři (3) zaměstnanci třídy D a Dr. █████). Přímý kontakt holé kůže a SCP-763 vyústí v to, že se do kůže zabodnou malé háčky, které poté vyloučí paralytický neurotoxin. Jakmile je subjekt paralyzován SCP-763 vyloučí trávicí kyseliny, které začnou kůži rozpouštět v místech, kde byl iniciovaný kontakt. Když je toto dokončeno, tak se kůže subjektu začne urychleně hojit a je spojena s kůží SCP-763. Tento proces rozpouštění a hojení je opakován stále dokola a subjekt se stává více integrovaný do SCP-763. Poté, co je subjekt víceméně pohlcen, začnou jeho orgány migrovat do různých částí SCP-763, aby mohly v síti zabrat potřebné místo. V jiných případech jsou zdánlivě nepotřebné orgány zcela stráveny, aby posloužily jako dodatečná výživa. Většina subjektů byla plně pohlcena do dvou (2) měsíců. Orgány Dr. █████ se přestaly hýbat až po uběhnutí třech (3) měsíců. Výzkumníci věří, že to trvalo déle, jelikož se vnitřní koš kolem shluku musel přeskupit, aby mohl pojmout přidaný mozek Dr. █████. Dodnes je toto jediný případ, kdy přidán mozek, všechny ostatní byly stráveny.

Dodatky:

Zpráva o Incidentu 763-1A:

Během zajišťování areálu zapomněli zaměstnanci ostrahy J. ██████ a M. ███████ zkontrolovat aktualizaci svých rozvrhů. Byl nasazen druhý tým, který objevil J. ██████ a M. ███████, ani jeden nereagoval a oba byli v úvodní fázi pohlcení. Pokusy vyprostit zaměstnance z SCP-763 vyústily ve smrt obou zaměstnanců a paramedika, který se během zákroku dotkl holou kůží SCP-763.

Zpráva o Incidentu 763-12G:

Po zaznamenání nepravidelnosti v rádiových zprávách z Biologické Oblasti-██ byl vyslán na průzkum tým ostrahy. Ozbrojená Úderná Jednotka Omikron-3 objevila, že skoro všichni zaměstnanci oblasti byli otráveni, s výjimkou hlavního výzkumníka, Dr. █████, který byl nalezen víceméně inkorporovaný do SCP-763. Podle všeho udělal do SCP-763 velký řez a vlez dovnitř. Vedle odloženého oblečení Dr. █████ byl nalezen vzkaz. Vzkaz je přepsán níže:

Musím to vědět. Šest měsíců, a ani náznak toho, co se tam uvnitř děje. Je mi █████ u ████ něco o nějakých ████████ funkcích orgánů a imunodeficiencích. Potřebuju vědět, co si mys… co si to myslí.

Potřebuju to vědět. A budu to vědět.

I přes počáteční touhu terminovat biologické složky Dr. █████ za jeho zradu, bylo Ozbrojené Úderné Jednotce nařízeno od tohoto upustit, poté co náhradní výzkumní zaměstnanci objevili, že mozek Dr. █████ začal být začleňován do shluku. Další data získaná pozorováním tohoto procesu byla označena za více důležitá než pomsta.

Dodatek 763-13L:

Žádost výzkumníků o poskytnutí náhradních psacích materiálů pro SCP-763-A, pro případ, že by se pokusilo psát, stále čeká na projednání.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License