KTE-7609-Okrová-Ego-dítě
hodnocení: +1+x
blank.png

Záznam v databázi pro Nepřátelské Entity

ID hrozby:

KTE-7609-Okrová-Ego-dítě ("Šablona v Archivu")

Autorizovaná Úroveň Hrozby:

# 4

Popis:

Artefakt je velké komplexní mechanické zařízení nacházející se poblíž města Afton ve státě Wyoming, o němž se předpokládá, že bylo vyvinuto divizí PTOLEMY Globální Okultní Koalice. Jeho primární paranormální vlastností je schopnost pozměňovat dokumenty tak, že se přemění na formát dokumentů divize PTOLEMY. Předpokládá se, že se jedná o pokus o navýšení cílů Koalice a jejich archiválních schopností.

Dále je KTE-7609-Okrová-Ego-dítě schopno ovlivnit chování agentů zmíněných v těchto dokumentech skrze metodu patafyzické asociace. Tohoto efektu docílí tím, že změní narativu, jež se nachází v dokumentech, jež se o objektu zmiňují. To vyústilo ve větší počet úspěchů koaličních úderných týmů a anomálií, že jsou zadrženy a/nebo likvidovány GOC.

Následuje zkrácený seznam dokumentů, jež byly ovlivněny KTE-7609-Okrová-Ego-dítě:

Název dokumentu Popis Zjištěné změny
KTE-0937-Velveteen Židle se schopností teleportace. Po koaličním pokusu o zničení artefaktu se stal nepřátelský vůči všem agentům Koalice. Koaliční agenti opět zadrželi artefakt.
Operace CARNWENNEN Operace KTO-033-Kewpie ("Nadace"), jež se pokoušela získat kontrolu nad několika lokacemi pod kontrolou KTO-5076-Venice ("Továrna"). Namísto Nadace byla po provedení změn operace provedena koaličními agenty.
Dokumentace Zabezpečeného Zařízení: Oblast-120 Strategicky důležitá nadační oblast nacházející se uvnitř FP-120 ("Esterberg"). Oblast-120 byla vyklizena a je nyní pod kontrolou GOC.
'Staré vstupenky' (WHYT4/AQN0E/YV1MN) Několik paranormálních filmových vstupenek prodávaných členy KTO-159-McConnell ("Marshall, Carter, & Dark"). Při použití pro vstup do kina jsou uživatelé transportováni do jiného kina v roce 1972, což dovoluje vlastníkům vstupenek sledovat staré filmy v roce, kdy byly vydány. Vlastnictví anomálie bylo předáno GOC; ti ji krátce poté zničili.

Pravidla střetu:
Artefakt bude zničen 12. 3. 2023 během plánované Operace REMA. (Viz záznamy divize PHYSICS pro více detailů.) Jakmile bude potvrzeno zničení KTE-7609-Okrová-Ego-dítě, nabídne divize PSYCHE formální omluvu a započne vyjednávání s koaliční divizí PSYCHE, aby se předešlo podobnému incidentu.

Tento dokument musí podléhat všem známým protokolům divize PTOLEMY, jak jim bylo porozuměno ze získaných dokumentů Koalice. Specifická jména, terminologie a data smí být pozměněna, aby byl tento protokol dodržen. Aktuálně se jedná o jediný známý efektivní způsob zajištění narativy dokumentu proti KTE-7609-Okrová-Ego-dítě.

Záznamy divize PTOLEMY

Poté, co několik oddělení objevilo KTE-7609-Okrová-Ego-dítě, byla zaznamenána následující komunikační výměna v koaličním vedení;

Rada 108
Odesílatel Joseph Marion Příjemce Nejvyšší Velení GOC, Rada 108
Subjekt Potenciální nová anomálie
Ctihodnému Nejvyššímu Velení GOC,

Velká část našich dokumentů prošla řadou neoprávněných změn. Ty se týkají především naší databáze Nepřátelských Entit a byly pozměněny tak, aby odpovídaly formátu Koalice. Doporučuji vyšetřit situaci.

- Joseph Marion, vedoucí Archivního oddělení, divize PTOLEMY

Rada 108
Odesílatel Placeholder McDoctorate1 Příjemce Nejvyšší Velení GOC, Rada 108
Subjekt Patafyzická anomálie
Ctihodnému Nejvyššímu Velení GOC,

Několik experimentálních narativ vykazuje známky změn. Z ničeho nic jsou naši protagonisté agenty GOC a naše anomálie jsou Nepřátelské Entity. Tyto změny nebyly provedeny čistě a proto jsem si toho mohl všimnout. Navrhuji, abychom se s tímto vypořádali rychle, než tím budou zasaženy nějaké důležité narativy. Více technická vysvětlení anomálie jsou připevněna níže.

- PHMD, vedoucí Patafyzického oddělení, divize PTOLEMY

Rada 108
Odesílatel O. Běta Septon Příjemce Placeholder McDoctorate, Joseph Marion
Subjekt Re: Patafyzická anomálie
Mým drahým výzkumníkům,

To je znepokojivé. Můžete se na to podívat blíže? Já kontaktuji zbytek rady.

- O. Běta Septon, z Rady 108

Rada 108
Odesílatel Placeholder McDoctorate Příjemce O. Běta Septon, Rada 108
Subjekt Re: Re: Patafyzická anomálie
Ctihodnému Nejvyššímu Velení GOC,

Já a Spoonly z oddělení Nedorozumění jsme zatím nepřišli na to, jak ukládat naše složky, ale podařilo se nám najít způsob, jak zabránit tomu, aby naše aktuální narativy byly změněny, což by měla být naše priorita. Nevýhoda této metody je, že budeme muset konvertovat všechny naše složky dle šablony GOC, z čehož si Marion vytrhá všechny vlasy. Ale je to lepší, než aby se z nás doopravdy stalo GOC. Navrhuji rozšířit tuhle informaci mezi naše Spojenecké Organizace, aby se nestalo něco podobného i jim. Ale to jsou zatím jednom dočasná opatření.

- PHMD, vedoucí Patafyzického oddělení, divize PTOLEMY

Rada 108
Odesílatel O. Běta Septon Příjemce Placeholder McDoctorate, Joseph Marion
Subjekt Re: Re: Re: Re: Patafyzická anomálie
Mým drahým výzkumníkům,

Byla tomu přiřazena prozatimní klasifikace KTE-7609-Okrová-Ego-dítě (v souladu s naší zadržovací metodou). Děkujeme za vaši pomoc.

- O. Běta Septon, z Rady 108

Člen rady, Septon, se následně pokoušela o vyšetřování anomálie. Utajení agenti uvnitř Koalice zjistili, že se jedná o projekt koaliční divize PTOLEMY s vysokou úrovní prověření, který má za cíl zajistit větší kontrolu nad patasférou. Vzhledem k odmítnutí mírového řešení situace, bylo 10. 3. 2023 rozhodnuto o likvidaci artefaktu.

Rada 108
Odesílatel O. Běta Septon Příjemce Nejvyšší Velení GOC, Rada 108
Subjekt Prozatimní anomálie KTE-7609-Okrová-Ego-dítě
Mým drahým členům Rady,

Zdá se, že GOC vyvinulo svou vlastní patafyzickou eigenzbraň. Přestože je to mimo mé působiště (Oktant a jeho výzkumníci se do toho již pustili), zdá se, že jde o něco velmi nebezpečného pro naší pokračující existenci, jakožto základu normálnosti. D. C. Al Fine mi v nedávné době neodpovídá na emaily, tudíž je šance na mírové vyřešení problému nízká. Navrhuji, abychom s okamžitou platností vyslali naše nejvíce bojeschopné úderné jednotky ke zničení anomálie. Já a Ředitel Brave již navrhujeme plán útoku a budeme ho rozesílat v blízké době.

- O. Běta Septon, z Rady 108

assembly.png

174. zasedání obecného shromáždění GOC


Návrh: "Odstavení anomálie známé jako KTE-7609-Okrová-Ego-dítě dle specifikací v Dokumentu-7609-REMA."


Hlasování UNGOC/OS174-021

Pro: 100.00% (13) | Proti: 00.00% (0) | Zdrželi se: 00.00% (0) | █ Nezůčastnění: 0.00% (0)

Shrnutí hlasování: NÁVRH SCHVÁLEN


Závěr: Po schválení návrhu byly patřičné rozkazy doručeny členům divize PHYSICS s cílem likvidace KTE-7609-Okrová-Ego-dítě.

Záznamy divize PHYSICS

physics.png

Databáze divize PHYSICS


Mise: Násilně způsobit konfrontaci mezi zapojenými skupinami a KTE-7609-Okrová-Ego-dítě za použití narativistické technologie. Všichni agenti budou vysazeni v oblasti jako součást operace dedikované k nalezení a zničení artefaktu za pomocí destruktivních zbraní a/nebo thaumaturgických rituálů. Výše zmínění agenti musejí být silně protagonistické osoby a budou jim dány Placeholder-Woznyovy narativní kotvy2 aby se zabránilo zásahu ze strany artefaktu.

Zapojené skupiny: Úderný Tým 3333 ("Hammer Down"); Úderný Tým 1049 ("Treaty Breakers"); Úderný Tým 8273 ("Author Avatars")

Připevněný přepis:


Záznam z boje:

Datum: 13. března 2023

Preambule: Následující video bylo získáno z kamery velitelky Týmu ST-1049, "Nymph", #721Q2561/9013.


<Začátek záznamu>

Úderný Tým probíhá chodbou, zapojený do přestřelky s agenty GOC. Utrpí minimální škody zatímco vbíhají do silně strážené laboratoře. Velký stroj, KTE-7609-Okrová-Ego-dítě, je spatřen.

Nymph: No, to rozhodně vypadá jako TE.

Ancestor: Všimla sis jak bylo všechno kolem nás jednoduchý? Chci říct, chápu, že to patafyzický vybavení pomáhá, ale tohle je k smíchu. Jsme si jistí, že v tom není nějaká další anomálie?

Nymph: Na to ať si přijdou vědátoři. My se máme jenom dostate sem, zničit tu TE a vypadnout

Ancestor: To dává smysl.

Další člen týmu, Pondscum, se zastaví a rychle provede thaumaturgický rituál, který uzavře labortoř do extradimenzionálního prostoru. To zabrání zásahu GOC zatímco agenti na přístroj připevní paravýbušniny. Ty následně odpálí a zničí stroj.

<Konec záznamu>

Záznamy divize PSYCHE

Záznam rozhovoru:

Datum: 17. března 2023

Vyslýchající: O. Běta Septon, reprezentant divize PSYCHE

Vyslýchaný: D. C. Al Fine, Generální Tajemnice Globální Okultní Koalice

Preambule: Po úspěšné likvidaci KTE-7609-Okrová-Ego-dítě došlo k rozhovoru mezi O. Bětou Septon a D. C. Al Fine ohledně politických důsledků a původu anomálie. Rozhovor byl proveden v antimemetickém extradimenzionálním prostoru, aby byly obě osoby chráněny.


<Začátek záznamu>

Septon: Pardon, Madam, ale co to mělo kurva být? Rada a já schvalujeme vědecké projekty, které by rozhodně mohly být viděny jako nebezpečné, ale osrat narativní prostor někoho jiného? Co vás ve jménu božím přimělo myslet si, že je to dobrý nápad?

Al Fine: (Povzdech) Podívali jste se někdy doopravdy do patasféry, Septone? Myslím tím mimo ty části, které se týkají vás.

Septon: Nevím co to má co společného s-

Al Fine: Skoro všechno jste to vy. My ostatní jsme až směšně nevýznamní v porovnání s vámi u Koalice. Tak jsme se rozhodli s tím něco udělat a přestat být jenom vedlejší normálnostní skupina.

Septon: Takže jste to udělali proto, že jste žárlili na to, že jsme lepší organizace?

Al Fine: Ne, udělali jsme to proto, abychom mohli vůbec dělat naší práci a zadržovat paranormálno.

Nastává moment ticha.

Septon: Určitě chápete, že tohle porušuje většinu, pokud ne všechny naše smlouvy.

Al Fine: To i vyslání úderné jednotky ke zničení jedné z našich oblastí. Navrhuji zapomenout, že se tohle kdy stalo.

Septon: A nejspíše se shodneme na nějakém zákazu narativistických eigenzbraní?

Al Fine: Jen když se zbavíte těch, co máte v Oblasti-05.

Septon se zarazí a hledí na Al Fine.

Al Fine: Chci úplnou rovnost co se týče rozsahu pozornosti entit SWANN. Žádné stroj diktující jak má příběh plynout. Nechme je rozhodnout, která organizace si zaslouží větší patafyzické zapojení.

Septon: Nemyslím si, že chápete jak moc jsme zakopáni v mysli fanouškovské základny. Tohle nebude fungovat.

Al Fine: A nebo postavíme další stroj a další a staneme se Reynardem a Isengrimem anomálního světa. A nebo to udělá nějaká jiná skupina. UIU muselo být pouhými idioty za Oponou celé roky.

Septon: Zbytku Rady se tohle nebude líbit. A nezapomeňte, že my jsme ti co zničili ten váš stroj, a navíc docela snadno. Nemyslím si, že vám můžeme získat plnou narativistickou rovnost, ale můžu hlasovat o zachování naší složky tak, jak je. To by k vám mohlo přivést nějakou pozornost SWANN entit. Bude to bolest pro Josepha a Duala, ale to je to nejlepší co svedu. Platí?

Al Fine se na moment zamyslí. Její chování je neobvykle dramatické.

Al Fine: To je přijatelné. Vždy je radost s vámi psát příběhy.

<Konec záznamu>

Po této konverzaci bylo rozhodnuto, že bude nově reklasifikovaný dokument pro LTE-7609-Okrová-Ego-dítě zamknut a nebudou na něm provedeny žádné úpravy zpět k původnímu formátu. Výzkum patafyzických implikací těchto událostí stále probíhá.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License