SCP-7572


tower2.jpg

SCP-7572, vnější pohled.

Objekt #: SCP-7572

Třída objektu: Safe

Speciální Zadržovací Procedury: Vzhledem k jeho umístění nevyžaduje prakticky žádné zadržovací procedury.

Veškeré budoucí žádosti o výzkum SCP-7572 — včetně pokusů o přístup do nejvyššího patra — budou posouzeny Oblastí-45.

Popis: SCP-7572 je velká kamenná věž nacházející se uvnitř SCP-2746-1.1 Její vnější strana je zcela neanomální a její výška činí 20 metrů, zevnitř se však zdá být nekonečně vysoká.

Interiér SCP-7572 tvoří několik pater spojených jedním spirálovým schodištěm. Schodiště umožňuje přístup do jednoho podzemního patra a zdánlivě nekonečného množství nadzemních pater. Vertikální průzkum více než 600 poschodí dosud neodhalil jeho konec, předpokládá se tedy, že výška SCP-7572 se nedrží pravidel Euklidovské geometrie a pokračuje bez omezení.

Při prvotním objevení byly vchod do SCP-7572 a jeho nejnižší okna pokryty z většiny zničenými bariérami z dřevěných prken. Analýza poškození odhalila, že bylo způsobeno různými druhy zvířecích drápů2 během několika dnů. Od té doby byly struktury odstraněny kvůli usnadnění přístupu.

Dodatek 7572-1: Seznam pater SCP-7572

Po několika průzkumech interiéru SCP-7572 byl sepsán kompletní záznam popisující všech 627 zatím prozkoumaných pater. Následuje zkrácený seznam těch, které jsou považovány za důležité pro další výzkum.

Číslo patra Popis
Sklep Malý sklep s řídce rozmístěnými policemi na jídlo a barely. Nádoby se liší velikostně a tvarem, všechny jsou však prázdné s viditelnými stopami po kousnutí. Velká část místnosti je poničená podobným způsobem jako barikády na vstupu do SCP-7572. Několik kamenů ze stěn a podlahy bylo nahodile odstraněno.
Přízemí Hala vyzdobená křesly, stoly a několika miniaturami budov v různých stupních chátrání. Nad dveřmi vedoucími do místnosti se nachází velká mozaika zobrazující několik zvířat se světlem ve tvaru humanoida nad nimi. Tato postava byla několikrát přeškrtnuta drápem, stejně jako pět dalších zvířat.3 Okolo scény byla podobným způsobem vyryta silueta hořícího plamene.
1 Pracovna, stěny jsou pokryty architektonickými plány, schématy a nákresy. Jeden z nich zobrazuje SCP-7572 s jasnou hvězdou (tvarově podobnou světle zobrazenému na mozaice v přízemí) nad jeho posledním, stále nedokončeným patrem. Papír s nákresem prostoru nacházejícího se těsně vedle vchodu do věže byl násilně roztrhán.
3 Skladiště s několika policemi a krabicemi, všechny obsahují materiály podobné těm používaným v konstrukci SCP-7572. Nad některými z krabic se nacházejí diagramy zobrazující mravence a krtky přepravující výše zmíněné materiály do nejvyššího patra zobrazeného na schématu v druhém poschodí. Většina materiálů již patrně byla využita.
7 Knihovna. Knihy na policích se týkají různých architektonických stylů, materiálů a řemeslníků. Většina stran byla náslině odstraněna nebo vytržena podobným způsobem, jako části sklepa a schémata na druhém patře. Na přebalu většiny zničených knih se nachází vzor hvězd, některé z nich také vyobrazují zvířata přeškrtaná na mozaice v přízemí.
12 Rozsáhlá místnost s dlouhým stolem a mapou SCP-2746-1. Několik zájmových bodů je zakroužkováno červeně s malými diagramy, podobající se bochníkům chleba, zkříženým mečům a vykřičníkům. Zkřížené meče se objevují vedle diagramů hvězd a diagramů vlka, bochníky chleba se nacházejí nad civilními budovami. Vykřičníky se objevují nad oblastmi, které jsou označeny vlkem a bochníkem zároveň. Bod, který koresponduje s SCP-7572 je vyznačen štítem, tento symbol nesdílejí žádné další body.
16 Místnost vyplněná chaoticky rozházenými strukturami, které se podobají postelím. Některé z nich jsou pokryty zaschlou krví a rozžvýkanými kostmi, ostatní jsou roztrhány. Vstup do tohoto patra byl zabarikádován podobným způsobem, jako vchod do SCP-7572 a podobným způsobem byl i zničen. Schodiště vedoucí nahoru je označeno červenou šipkou.
17-627 Veškerá patra do 16 nahoru jsou identické, prázdné místnosti. Jejich struktura je méně stabilní, jako by byly přistaveny uspěchaně ve snaze zvýšit SCP-7572 co nejrychleji. Jediný detail hodný poznamenání je červená šipka ukazující nahoru, identická s tou na patře 16.

Dodatek 7572-2: Aktualizace souboru

Dne 07.07.2007 dosáhl nadační průzkumný tým 776. patra SCP-7572. Po vstupu ohlásil, že členové týmu nejsou schopni dalšího postupu. Schodiště v tomto patře dále pokračuje, ovšem subjekty instruované k výstupu nahoru se zastaví v polovině cesty.

Patro 776 se liší od řady 759 identických pater pod ním. Stěny jsou pokryté zaschlou krví a na podlaze leží několik odhozených předmětů a kostí. Analýza odhalila, že patří několika zvířecím druhů, včetně krtka obecného (Talpa europaea). Na kostech se nacházejí stopy kousnutí hyeny skvrnité a medvěda hnědého.

Ostatní předměty na podlaze jsou z většiny osobní položky, například medailony a přívěsky zobrazující další zvířata. Jediný nález hodný poznamenání je malý deník, ve kterém se nachází schémata SCP-7572 a nákresy zobrazující jeho 776 pater. Stránka, která by měla popisovat patro 777 je vytržena. Následující stránka obsahuje krátkou báseň, která po přeložení z dialektu A-12 ("Old Angelic") zní:

V ████ nikdo nezbývá;
Ráj nám nedá odpočinku

Výběr mezi mírem
a žitím

Není volbou skutečnou.

Dosud nebyly nalezeny žádné prostředky — anomální či konvenční — schopné donutit osobu dojít dále než na první schod vedoucí do patra 777.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License