SCP-757
hodnocení: +2+x
blank.png

Objekt #: SCP-757

Třída Objektu: Safe

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-757 bylo přesazeno na zahradní pozemek v Bio Oblasti-103, který musí být neustále monitorován. Přístup k SCP-757 vyžaduje povolení výzkumníka s bezpečnostní prověrkou Úrovně 3. Veškeré shnilé plody SCP-757 musí být odstraněny z pozemku dvakrát měsíčně a musí být na místě spáleny.

Popis: SCP-757 je ovoce plodící strom podobající se Prunus persica (Broskvoň Obecná) vysoký 3,63 metrů. Textura a vlastnosti jeho dřeva se podobají těm Malus domesticus (Jabloň Domácí). Dřevo se snadno láme, poškodí nebo spálí. Jeho listy jsou podobné listům normální Prunus persica.

Každý den za úsvitu vyroste na SCP-757 ovoce, které je kolektivně označeno jako SCP-757-1. Růst trvá v průměru pět minut a velikost ovoce je úměrná době růstu. Instance SCP-757-1 zůstávají na větvích stromu po dobu dne a při západu slunce padají na zem a rychle shnijí. Čas, za který SCP-757-1 shnije je úměrný jeho velikosti. Lidské bytosti pozorující SCP-757-1, které stále visí na větvích stromů projevují lehké nutkání ho konzumovat. Chuť instancí SCP-757-1 je popisována jako „Výborná“ a „Velmi sladká“.

Pokud lidský subjekt zkonzumuje jakoukoliv část instance SCP-757-1, vytvoří se uvnitř jeho dutiny břišní nový orgán. Tento proces je popisován jako extrémně bolestivý. Během týdne se uvnitř tohoto orgánu utvoří ovoce typu odpovídajícího tomu původně zkonzumovaného subjektem, což způsobuje bolest a viditelný otok (v případě většího ovoce poškození tkáně). Po jeho dozrání se přesune do trubice vedoucí do jícnu a vychází ven ústy subjektu, při čemž většinou permanentně poškodí tkáně nebo orgány subjektu. Vyvrhnutý objekt je vždy normální a perfektně tvarovaný exemplář původně zkonzumovaného typu ovoce a nedisponuje anomálními vlastnostmi SCP-757-1.

Od jeho zadržení vyprodukovalo SCP-757 instance následujícího ovoce (od nejčastějšího po nejméně časté): broskve, švestky, jablka, hrušky, vodní melouny, banány, ananasy, jahody, borůvky, maliny, ostružiny, kumquaty, kiwi, citróny a (v jednom případě) dýně.

Momentálně není žádný známý způsob, jak potlačit efekty SCP-757. Pokud je nový orgán chirurgicky odstraněn před tím, než vyprodukuje ovoce, naroste na jeho místě znovu stejný orgán. Čeká se na testy pro určení fyzického, chemického, genetického nebo anomálního původu efektů. Žádost o povolení pokusu o zkřížení SCP-757 a SCP-1147 byla zamítnuta.

SCP-757 bylo objeveno v ██████, ████████ poté, co se v místních novinách objevilo několik zpráv o lidech vyvrhávajících ovoce. Bylo nalezeno v zahradě opuštěného domu společně s velkým množstvím shnilých plodů a několika podvyživenými mrtvými těly.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License