SCP-752
hodnocení: 0+x
blank.png

Objekt #: SCP-752

Třída Objektu: Keter

Speciální Zadržovací Procedury: Kolem všech čtyř známých vstupů do SCP-752 byly postaveny Oblasti 752-1 až 752-4. Žádný zaměstnanec není oprávněn vstoupit do SCP-752, nicméně bezpilotní infiltrace, s použitím technologie získané z SCP-752, jsou povoleny. V případě nekontrolovatelného prolomení izolačních postupů, musí být aktivován protokol Shangdu-47. V opačném případě není terminace doporučena, jelikož by v případě selhání mohla vést k osvobození SCP-752-1.

Zadržené vzorky SCP-752-1 musí být převezeny do Site-17 kvůli výslechům a prohlídkám. Za žádných okolností není takový jedinec oprávněn se vrátit zpět do SCP-752. Veškeré exempláře SCP-752-1, které se přiblíží k jakémukoli stanovišti 752, musejí být na místě odstraněni.

Popis: SCP-752 je podzemní město v severních █████████ horách, měřící ███ km2, s populací čítající přibližně 10 000 jedinců. Soustava elektrických světelných zařízení, napájených geotermálním generátorem vytváří den a noc, ve shodě s venkovním světem. Kolem celého města byl postaven štít z neznámého kovu, který blokuje průnik veškerého záření a signálů, včetně sonaru. Studování tohoto kovu je omezeno pouze na práci přímo v zařízení, aby se minimalizovala šance na prolomení izolace.

SCP-752-1 jsou obyvatelé SCP-752. SCP-752-1 fyzicky vypadají jako lidé. Nicméně, jejich sociální chování, které projevují ve větších skupinách není podobné žádnému jinému člověku, nebo savci (jsou zde ovšem podobnosti s mravenci a jinými druhy hmyzu). Jedinci SCP-752-1 nemají žádný vlastní zájem a jsou motivováni výhradně touhou pečovat o “vyšší dobro” SCP-752. SCP-752-1 v současné době disponují mnohem vyspělejší technologií, než jaká existuje mimo SCP-752; nicméně, tempo jejich pokroku začíná stagnovat.

Obnovené dokumenty z tohoto místa naznačují, že SCP-752 bylo postaveno před ███ lety skupinou neidentifikovaných vědců a filozofů, kteří operovali pod označením “Eudaimon”. SCP-752-1 byli vyvinuti Eudaimonem ve snaze vytvořit “dokonalou společnost”.

Dokument 752-3 (obnoveno z Oblasti-752-1)

Den 1
Eudaimon-Alpha-1
Populace Eudaimonie: 100

Jaký to nádherný nový den. Dnes je den, podle kterého si Homo eudaimonia seřídí svůj kalendář. Po poslední hromadné zkoušce jsme přivedli padesát můžu a padesát žen do finální testovací oblasti. Nic jiného kromě nich, umělého slunce, chrámu, několika zvířat a rostlin k domestikaci.

Teď už pro nás nezbylo nic jiného, než pozorování.

Dokument 752-7 (obnoveno z Oblasti-752-3)

Rok 8, Den 24
Eudaimon-Gamma-1
Populace Eudaimonie: 124

Růst populace byl nadstandardní, jak jsme od Eudaimoniaků očekávali. Místo soupeření spolu ve všem spolupracují. Všechny poskytnuté zvířecí druhy byly úspěšně domestikovány pro práci a potravu. Zatím žádné známky zemědělství. Technologický pokrok pokračuje podle očekávání na základě dat, která jsme pro ně zanechali v chrámu.

Dokument 752-22 (obnoveno z Oblasti-752-4)

Rok 15, Den 212
Eudaimon-Delta-4
Populace Eudaimonie: 170

Růst pokračuje a vykazuje výraznou odchylku od normálního lidského sociálního chování. Zatímco Homo sapiens nikdy nezamýšlel žít ve skupinách, které čítají vice než několik stovek jedinců, tak H. eudaimonia dokonale funguje ve skupinách s tisíci, nebo miliony členy. Zemědělství je v plném proudu díky využívání podzemní vody na zavlažování.

Začalo se objevovat deviantní chování. Tabu ohledně kanibalismu zmizelo a mrtví Eudaimoniakové jsou konzumováni pro výživu ostatních. Navíc se zdá, že zdravotně postižení, nebo slabí páchají sebevraždy, nebo jsou ve znepokojující míře zabíjeni. Beta-1 chce zasáhnout a pokusit se usměrnit morální zásady, ale Alpha-1 trvá na tom, že jakákoliv interakce by mohla “poskvrnit” Eudaimoniaky.

Technologický vývoj pokračuje významně rychleji, než se předpokládalo. Na několika strukturách začala stavba neznámého účelu. To je zajímavý vývoj, když vezmeme v potaz, že v Eudaimonii dříve žádné budovy nebyly.

Dokument 752-70 (obnoveno z Oblasti-752-2)

Rok 24, Den 4
Eudaimon-Beta-4
Populace Eudaimonie: ~300

Došlo k populační explozi a počet Eudaimoniaků se za desetiletí téměř zdvojnásobil. Tento nárůst pravděpodobně souvisí s budovami.

Rozvinulo se další vysoce znepokojující chování. Eudaimoniakové vyvinuli meritokratický kastovní systém, který nutí nejsilnější a nejméně inteligentní jedince, aby pro ně stavěli. Ne, nenutí – pracovníci to dělají dobrovolně, ale upracovávají se k smrti. Ve skutečnosti se každý v této společnosti upracuje k smrti. Odhadovaná průměrná dálka života je čtyřicet pět let a v počátečním testování bylo prokázáno, že se Eudaimoniakové mohou bez problémů dožít 150 let. Prozatím žádné známky kulturního vývoje s výjimkou nejasných náznaků o zasazení božského “stvořitele”, zvaného Eudaimon do brutálně přísného morálního systému. Na druhou stranu, si vzali k srdci myšlenku, že se pro ně Eudiamon jednoho dne vrátí a povede je do jiného světa, jak jsme zamýšleli.

Nazývali jsme toto zvláštní chování “deviantní”, ono takové ale není. Tato společnost nemá žádné deviace. Všechny inovace jsou souzeny na základě svých zásluh a implementovány, nebo zmítnuty. Začínám mít vážné pochyby o hodnotě celé této věci. Alpha-1 a jeho tým genetiků se zdají být z těchto pokroků podivně nepřekvapení. Vsadil bych se, že věděli, že k tomu dojde.

Dokument 752-142 (obnoveno z Oblasti-752-1)

Rok 40, Den 325
Eudaimon-Alpha-1
Populace Eudaimonie: ~1000

Populační růst stále pokračuje. Technologický vývoj pokračuje v exponenciální křivce. Tímto tempem se dostanou na naši úroveň ještě před datem uvolnění.

Beta, Gamma a Delta nemají žádnou vizi – jsou stále více znechuceni mými nádhernými výtvory. Nikdy bych je do projektu nepřizval, ale potřeboval jsem jejich odborné znalosti na vývoj a konstrukci vývojové komory. Přijal jsem opatření, aby nikdy nezjistili, co je ve školkách v Eudaimonii; snad to bude dostatečné a předejde se vzpouře.

Dokument 752-314

Rok 70, Den 87
Eudaimon Delta-1
Populace Eudaimonie: ~3000

Populační růst nevykazuje žádné známky zpomalení. Nyní jsou konstruovány výškové typy přístřeší a další neznámé budovy, které mají umožnit další růst. Technologický pokrok nadále překonává veškerá očekávání. Můžeme jen doufat, že jednou začne stagnovat, až projdou všechno, co jsme jim zanechali v chrámu. Nežádoucí chování se zhoršilo. Gamma se pokusil zasáhnout a byl zabit. Zbytek z nás se pokusil o převrat proti Alpha-1. Alpha-3 předstíral sympatii a povedlo se mu otrávit většinu členů Beta.

Nicméně, převrat byl úspěšný. Stále nevíme co je v těch budovách, ale vzhledem k tomu, co se stalo s Gamou, se jich nedotkneme. Alphě-1, -2 a -5 se podařilo uniknout; další jsou mrtví, nebo zajatí. Odpojili jsme uvolňovací mechanismus a uzavřeli místo tak moc, jak jsme se opovážili. Eudiamoniakové stále věří. že neexistuje svět mimo jejich štít, který postavil Gamma. Teď doufejme, že nikdy nezjistí opak.

Nepojmenovaná Průzkumná Jednotka 752-A byla ██/██/20██ poslána do SCP-752. Záběry získané ze školky naznačují rozsáhlé a zdánlivě dobrovolné [DATA VYMAZÁNA] ještě před početím. UEU-752-A začala být offline ██ hodin po expedici a během dvou měsíců našla technologie, patrně z něj získaná, rozsáhlé použití v SCP-752. Budoucí expedice musí používat co nejméně pokročilou technologii, jak jen to bude možné.

Při přímém střetu Homo sapiens a SCP-752-1 by mohlo dojít k posunu dominance třídy SK. SCP-752-1 musí zůstat v nevědomosti ohledně světa mimo jejich jeskyni za každou cenu.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License