SCP-7450
hodnocení: +1+x
blank.png
Objekt#: 7450
Úroveň1
Zadržovací Třída:
ezoterická
Sekundární Třída:
megiddo
Třída Narušení:
amida
Třída Ohrožení:
kritické

angel.png

SCP-7450. Kognitohazardní prvky byly odstraněny, pozměněny, či zakryty.


Přiřazená Oblast:
N/A
Ředitel Oblasti:
N/A
Vedoucí Výzkumník:
N/A
Přiřazená Úderná Jednotka:
N/A

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-7450 je nezadrženo. Nadace SCP, ve svém současném stavu, již nevlastní zdroje, či personál potřebné pro zadržení SCP-7450. Je nepravděpodobné, že by nějaká jiná organizace zaměřená na paranormální klasifikaci a zadržování, kdyby stále existovala, byla schopna zadržet SCP-7450.

Vzhledem ke kritické hrozbě, kterou SCP-7450 představuje pro uvědomělé živé tvory, musí všechen personál Nadace dodržovat body Protokolu MAGOG. Plné požadavky mohou být nalezeny na centrálním datovém serveru Nadace - primární body jsou následující:

  1. Za žádných okolností nesmí žádný zaměstnanec opustit vnitřní prostor své nadační oblasti během průchodu SCP-7450.
  2. Za žádných okolností není žádnému zaměstnanci povoleno cestovat do oblasti, která bude v cestě průchodu SCP-7450 během 72 hodin.
  3. Za žádných okolností nemá žádný zaměstnanec dovoleno dívat se na, nebo poslouchat SCP-7450.

Na příkaz Administrátora Nadace musí být jakýkoliv zaměstnanec, který cíleně, či necíleně poruší tyto body, bezprostředně popraven jakýmkoliv jiným členem Nadace SCP. Dodržování těchto požadavků je nutné pro úspěšné pokračování lidské rasy.

Jako výsledek nadačního selhání zadržení SCP-7450 a následných okolností, které vznikly po jeho vzestupu, rozhodla Klasifikační Komise Nadace SCP o aktualizaci zadržovací třídy SCP-7450 ze třídy Apollyon na třídu Megiddo, hlasem 3-0, aby bylo možné rozlišit mezi entitami či anomáliemi, které nevyhnutelně způsobí konec světa, a těmi, které ho již způsobily.

Popis: SCP-7450 je skupinové označení čtyř masivních humanoidních parazbraní, které se staly bohy 13. prosince 2028. Vzestup SCP-7450 byl předpovězen příchodem nebeské entity 981-AJAX dne 14. října 2025. Konečný produkt interakce mezi 981-AJAX a SCP-7450 bylo naprosté zničení entity 981-AJAX a krtátce poté, rapidní eskalace scénáře Třídy-XK "Konec světa", způsobeného kognitohazardními a katastrofickými ontokinetickými efekty přítomnosti SCP-7450 na Zemi.

Výška entit SCP-7450 se různí mezi 18,9 km a 23,5 km. Entity mají humanoidní vzhled se šesti velkými ptačími křídly, vyrůstajícími z horní a dolní části zad. Entity SCP-7450 mají jednu paži a ruku na pravé straně, ve které nesou krátký1 zahnutý srp. Entity mají humanoidní nohy, které končí v kotnících a jsem zdánlivě neschopné pohybu - namísto toho se pohybují levitací, ovšem nohy napodobují chůzi. Přežívající popisy SCP-7450 indikují další možné zvířecí charakteristiky, jako drápy, peří na pažích a nohách, hadí ocasy atd. Jednotlivé entity jsou pojmenovány, v pořadí od největší po nejmenší - Pallas, Judith, Rachel a Argine.

Podrobné popisy obličejových rysů je obtížné získat - aktuálně je nemožné dostatečně zakrýt snímky obličejů entit, aby je bylo možné vizuálně prozkoumat a zároveň omezit jejich kognitohazardní vlastnosti. Stejným způsobem není pro uvědomělé pozorovatele možné prozkoumat audio nahrávky vokalizací SCP-7450 - jak lidští posluchači, tak umělá inteligence, podléhají kognitohazardům v hlase SCP-7450.

Od momentu jejich vzestupu každá ze čtyř instancí SCP-7450 neustále pomalu obíhají planetu. Každá ze čtyř instancí se pohybuje trochu jinou rychlostí - Rachel je nejrychlejší a oběhne celou planetu jednou za čtyři sta šestnáct dní, zatímco ta nejpomalejší, Pallas, dokončí oběh za čtyři sta šedesát osm dní.

Uvědomělé bytosti vystavené vzhledu, či hlasu instance SCP-7450 začnou být okamžitě nuceny následovat tuto instanci při jejím oběhu kolem planety. Jakmile je daná osoba takto ovlivněna, již není možno ji znovu zajistit - subjekty ovlivněné kompulzivním efektem SCP-7450 vynaloží veškeré možné úsilí, aby se vyhnuly čemukoliv, co by mohlo zabránit jejich připojení k mase, jež následuje SCP-7450 a není možné jim v tom zabránit jinak, než kompletním zničením jejich těla. U ovlivněných osob dochází ke změnám v jejich fyziologii - přestanou stárnout, jejich těla začnou být odolnější vůči poškození a rozkladu, a jejich rysy začnou pomalu připomínat instanci SCP-7450, kterou následují. Tyto subjekty začnou pochodovat za svou instancí SCP-7450 dokud se jejich chodidla nezačnou obrusovat až po kotníky, načež začnou levitovat spolu s ostatními ovlivněnými subjekty. Dále, tyto subjekty napodobují vokalizace SCP-7450 a přestože vystavení neovlivněných osob těmto vokalizacím nemá stejný okamžitý kompulzivní efekt, jako u SCP-7450, dojde po krátkodobém vystavení ke stejnému výsledku.

Dodatek 7450.1: Proslov nadačního člena Rady 11.2.2025

Dodatek 7450.2: Proslov nadačního člena Rady 12.11.2028

rise.jpg

Snímek pořízen ze záznamu uzavřeného pozorovacího okruhu, dne 13. prosince 2028.

Dodatek 7450.3: Záznamy z osobního deníku


Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License