SCP-7441
hodnocení: +7+x
blank.png
Objekt #: SCP-7441 Úroveň 4/7441
Třída Objektu: Thaumiel PODLÉHÁ UTAJENÍ

honse.png

Standardní metoda používaná ke spuštění SCP-7441 [Vymazáno na požadavek etické komise]

Speciální Zadržovací Procedury: Ve světle nedávných zjištění týkajících se limitů SCP-7441 přikázala Etická Komise přerušit testování s SCP-7441 na dobu neurčitou. Další využití SCP-7441 pro nesouvisející výzkumné účely bude omezeno na metody, které nejsou uvedeny ve Směrnici Etické Komise #117 (týkající se masového zneužívání uvědomělých anomálií), jako například eutanazie vykonávaná z nesouvisejících důvodů.

Popis: SCP-7441 je anomálního metoda zvýšení měřitelné inteligence prostředkem násilí vykonávaného na koních. Přestože je tento efekt pouze dočasný, v testech Oddělení Produktivity se prokázal jako užitečný při práci ve finančních, vědeckých, bezpečnostních a administrativních oborech.

Přesný poměr násilí k přírůstku inteligence je neznámý. Předpokládá se však, že jsou si přímo úměrné: komplexita a měřítko násilí, které daná osoba vykonává efekt umocňuje, avšak s postupně klesající návratností.

Dodatek.7441.1: Následuje mimořádně zkrácený záznam testů SCP-7441 provedených Vedoucí Výzkumnicí Lloyd Haverstromovou. Haverstromová byla vybrána z důvodu uvedené absence empatie vůči koním, poté co pět výzkumníků dříve přidělených k projektu rezignovalo.

Subjekt: Asistující Výzkumník Byford

Uvedený Účel: Výchozí test určující průměrné účinky anomálie.

Prostředek Násilí: Kůň byl přiměřenou silou udeřen do žeber.

Výsledek: Dohlížející lékařský personál poznamenal, že po nakopnutí koněm Byford nezvykle rychle diagnostikoval a posoudil svá zranění.

Subjekt: Finanční Poradce Kerr

Uvedený Účel: Navrhnout možná řešení finančního tlaku, se kterým se nadační prostředky momentálně potýkají.

Prostředek Násilí: Deset koňů bylo umístěno do vyřazeného autobusu, který byl zapečetěn, opatřen výbušninou a dálkově naveden k pádu do kaňonu.

Výsledek: Kerr byl během hodiny schopen sepsat kompletní vyúčtování pro nadační Oblast-66 a 53. Finanční správa Oblasti-53 byla historicky velmi komplikovaná kvůli jejímu zaměření na testování SCP-7441.

Subjekt: Zadržovací Specialista Ulysses

Uvedený Účel: Nastínit budoucí zadržovací plány Lunární Oblasti-32

Prostředek Násilí: Několik koní bylo umístěno do centrifugy s vysokým zrychlením dočasně vypůjčené od Oddělení Vesmírného Průzkumu, původně určené k testování vlivu extrémního gravitačního zrychlení na anomální materiály. Experiment trval zhruba třicet minut, neboť personál chtěl zajistit kompletní zkapalnění všech přítomných koňů.

Výsledek: Ulysses nahlásil, že v hodinách následujících po experimentu dokončil zadržovací plány pro několik anomálií třídy Keter a začal pracovat na detailní zprávě ohledně fyziky startu SCP-6663. Zástupci Oddělení Vesmírného Průzkumu zdvořile odmítli navrácení centrifugy i přes množství pokusů o vyčištění jejího interiéru.

Subjekt: Vedoucí Teologický Konzultant Boyd

Uvedený Účel: Dále posunout osobní náboženské studium a vědecký výzkum.

Prostředek Násilí: Padesát koňů bylo umístěno do zapečetěné zadržovací komory, která poté byla naplněna kryogenickou tekutinou. Každý z koňů byl individuálně odstraněn a rozdrcen vysokorychlostním dopadem železné kovadliny. Kvůli svému náboženskému pozadí Boyd explicitně požadoval, aby koňům nebyl vystrojen pohřeb a byl jim tak zamezen přístup do nebe.

Výsledek: Boyd udělal podstatný pokrok na studii zabývající se propojením hmyzu a teologických anomálií, poznamenal však, že pokrok nebyl tak podstatný jako u předchozích experimentů. Další testy určí, zda se účinky SCP-7441 postupně snižují. Registrace Boyda pro oblastní psychologické poradenství je považována za nesouvisející.

Subjekt: Vedoucí Výzkumnice Haverstromová

Uvedený Účel: Přijít na způsob, jak prolomit předvídaný limit SCP-7441.

Prostředek Násilí: Haverstromová shodila zhruba pět set koňů do stroje konstrukčně podobného nadrozměrné drtičce odpadu, která byla nadačním Inženýrským Oddělením modifikována, aby sloužila zároveň jako drtička kamení a mlýnek na maso.1 Experiment trval podstatně déle, než bylo plánováno, neboť stroj vyžadoval několik přestávek na údržbu kvůli nepředvídané odolnosti koňských mrtvol.

Výsledek: Vedoucí Výzkumnice Haverstromová rezignovala z projektu SCP-7441.

Poznámky:

"Tohle byl špatný nápad."

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License