SCP-7340

hodnocení: +1+x
blank.png
640px-Operating_room_anesthetic_station.jpg

Anestetická stanice SCP-7340, Lékařská Oblast-96.

Speciální Zadržovací Procedury: Použití SCP-7340 je přísně omezeno vedoucím výzkumu a je povoleno pouze za následujících podmínek:

  1. Život pacienta je v akutním ohrožení.
  2. Chirurgická operace je jedinou možnou metodou léčby.
  3. Zmíněná operace má 25% nebo nižší šanci na úspěch
  4. Pacient dříve prokázal zvýšenou toleranci vůči bolesti a/nebo má zkušenosti se vzdorováním rozšířenému výslechu. (Poznámka: Od tohoto kritéria může být upuštěno na uvážení vedoucího výzkumu.)

Použití SCP-7340 je předem autorizováno pro léčbu vysoce postaveného personálu, zájmových osob a vězňů, a to i bez jejich svolení.

Popis: SCP-7340 označuje skupinu skladovacích barelů obsahujících vysoce čistý izofluran (C3H2CIF5O), celkové anestetikum běžně používané v chirurgii. Barely samotné nevykazují žádné anomální vlastnosti a izofluran se mimo chirurgické prostředí též chová normálně.

Anomální efekt SCP-7340 se aktivuje ve chvíli, kdy je použito jako anestetikum. V tomto prostředí se anomálie liší od standardního C3H2CIF5O v následujících ohledech:

  • SCP-7340 dle očekávání způsobuje celkovou paralýzu, ne však bezvědomí a zároveň nepotlačuje bolest. Pacienti zůstávají při vědomí ale nejsou schopni pohybu nebo jakékoliv formy komunikace.
  • Použití SCP-7340 zvyšuje úspěšnost experimentálních a/nebo vysoce rizikových chirurgických procedur o odhadovaných 85%

Tyto účinky dovolují chirurgům za použití SCP-7340 dosáhnout anomálně úspěšných výsledků při riskantních operacích. K Říjnu 2022 použila Nadace SCP-7340 při léčbě 1416 pacientů, ze kterých 1308 přežilo.

Aktuální zásoby SCP-7340 Nadace zabavila dne 14.03.2022 ze skladu oddělení všeobecné chirurgie v nemocnici First Faith Medical Center v Houstonu, Texas po opakovaných obvinění ze zanedbání péče vůči místním anesteziologům. Další vzorky SCP-7340 pravděpodobně stále zůstávají v oběhu, probíhá další vyšetřování.

Případová studie: Incident 7340-16

Dne 30.06.2022 byli čtyři členové personálu Oblasti-19 smrtelně zraněni následkem prolomení zadržení. Všichni z nich byli vysoce zkušení zadržovací specialisté a jejich ztráta byla uznána za nepřijatelnou. Byla autorizována léčba za použití SCP-7340. Konečný stav každého pacienta je prezentován níže jako příklad využití SCP-7340 Protipožárním Oddělením.

Případ: Mladší výzkumník Allison Hartová

Mladší výzkumník Hartová utrpěla bodné rány v horní části těla následkem kousnutí anomálie, které perforovalo plíce a žaludek. Skrz ránu byla přenesena neznámá, rapidně se rozvíjející bakteriální infekce vyžadující okamžitý zásah. Šance na úspěch konvenční procedury cca 22%.

Procedura: Drenáž a výplach tělní dutiny, uzavření ran.

Celkové trvání: Sedm (7) hodin.

Navazující zpráva: Procedura úspěšná. Výzkumník Hartová dále zažívá úzkosti a nedůvěru způsobenou traumatem. Nařízena terapie.

Poznámka: Doporučuji pacienty před operací informovat o anomálních efektech SCP-7340 -Dr. Pitts

Případ: Mladší výzkumník Dhruv Reddy

Unikající anomálie strhla většinu kůže z levé části těla výzkumníka Reddyho. Během prolomení byl částečně pohřben pod zhroucenou stěnou a krátce na to ztratil vědomí. Záchranný tým si Reddyho nevšiml po dobu zhruba hodiny a v té době již utrpěl krvácení třídy IV a ztratil více než polovinu celkového objemu krve. Šance na úspěch konvenční procedury cca 11%.

Procedura: Nouzová krevní transfuze, rozsáhlá transplantace kůže

Celkové trvání: Šest (6) hodin.

Navazující zpráva: Procedura úspěšná. Výzkumník Reddy vypověděl, že nabral plné vědomí krátce po podání SCP-7340, přestože byl již předem v bezvědomí následkem zranění a ztráty krve.

Případ: Starší výzkumník Wilson Wright

Starší výzkumník Wright utrpěl poranění tupým předmětem do hlavy, krku a zad když byl udeřen ocasem unikající anomálie, což ho vystavilo riziku kompletní kvadruplegie. Šance na úspěch konvenční procedury cca 3%. Wright vzdoroval použití SCP-7340 pro jeho případ, operace však byla přesto autorizována na základě speciálních zadržovacích procedur.

Procedura: Dekomprese míchy, rekonstrukce páteře

Celkové trvání: Jedenáct (11) hodin.

Navazující zpráva: Procedura částečně úspěšná - paralýza Wrightova těla byla omezena na pravé končetiny. Wright od dokončení procedury nepromluvil. Protipožární Oddělení momentálně zkoumá možnosti pro jeho návrat do služby (viz níže).

Případ: Bezpečnostní důstojník Nadia Melnikoff

Důstojník Melnikoff konfrontoval anomálii krátce potom, co prolomila zadržení. Utrpěl impresivní zlomeniny obou dolních končetin, traumatické oddělení levé ruky v místě loktu a protrhnutí plic, které způsobilo vážnou ztrátu krve ještě před transportem. Dále utrpěl chemické popáleniny a poškození většiny orgánů torza a levé nohy důsledkem úniku kyseliny. Šance na úspěch konvenční procedury cca 0%; Zranění byla bez anomálního zásahu zcela jistě smrtelná.

Procedura: Krevní transfuze, amputace levé ruky pod loktem, vnitřní fixace nohou, drenáž plic, výplach ran a tělní dutiny, rekonstrukce tělní dutiny, rozsáhlá transplantace kůže

Celkové trvání: N/A (viz níže).

Navazující zpráva: Operace probíhala dle očekávání, avšak musela být náhle přerušena kvůli probíhajícímu prolomení zadržení. Než bylo zadržení obnoveno, Důstojník Melnikoff (stále pod vlivem SCP-7340) byl částečně pozřen anomálií. Po návratu na místo procedury kvůli úklidu po několika hodinách zjistil personál, že Melnikoff stále vykazoval mozkovou aktivitu, přestože bez poškození zůstalo pouhých 13% jeho těla. Známky života ustaly pouze poté, co personál zastavil nitrožilní podávání SCP-7340.

Poznámka: Doporučuji další výzkum funkce SCP-7340. Primárně toho, co splňuje jeho definici "operace". Možné využití při polních akcích? -Dr. Pitts

Aktualizace: Výzkumník Wilson Wright

Po výše popsané částečné paralýze se starší výzkumník Wilson Wright odmítl vrátit na svoji pozici, jako důvod citoval trauma způsobené operací. Dr. Theodore Pitts navštívil Wrighta v jeho bytě dne 31.10.2022. Jejich interakce je zaznamenána níže jako příklad nového využití SCP-7340 Protipožárním Oddělením.

[ZAČÁTEK ZÁZNAMU]

Dr. Pitts: Jak se vám dnes daří, Wilsone?

[Dr. Pitts se zastaví. Wright je zticha.]

Dr. Pitts: Vím, že se stále zotavujete. Určitě to není jednoduché. Můžu vám něco donést? Čaj? Slýchám, že jste na Yorkshire Gold.

Wright: Co po mě chcete?

[Dr. Pitts se usměje.]

Dr. Pitts: Vidím, že jdete rovnou k věci. To byl vždycky váš styl.

[Dr. Pitts překříží nohy a podívá se na Wrighta.]

Dr. Pitts: Wilsone, zajímá nás, kdy se budete moci vrátit do práce v Oblasti-19.

[Pauza.]

Wright: Nebudu se tam vracet.

Dr. Pitts: Wilsone, já vím, že vaše nehoda byla velice vysilující. Ale stejně mě mrzí to slyšet. Vaše jednotka zoufale potřebuje pomoc. Vaše znalosti se nedají nahradit.

Wright: V tom případě se budete muset alespoň snažit. Po té operaci nemůžu pracovat. Už jsem to říkal vedení.

Dr. Pitts: Ano, pravda. Mám tady záznam té konverzace. Co že jste říkal, že zažíváte? Noční můry? Post-traumatický stres?

Wright: Tak tomu řekli u cvokaře, ano.

Dr. Pitts: Samozřejmě. No, Wilsone, mám pro vás dobré zprávy: možná jsme našli něco, co by vám dokázalo pomoct.

Wright: Ano? Povězte mi o tom.

[Dr. Pitts vytáhne svazek dokumentů a začne jím listovat.]

Dr. Pitts: Je to lékařská procedura, přesněji operace. Pokročilejší a více experimentální než terapie, kterou jste dosud podstoupil. Odstranila by část vašeho čelního laloku, který si myslíme, že brání vašemu zotavení.

[Wright ztuhne.]

Dr. Pitts: Je to nebezpečná procedura a má relativně nízkou úspěšnost. Ale pokud vám dokáže pomoci vrátit se do práce, máme za to, že je nezbytná.

Dr. Pitts: Kvůli tomu jsem autorizoval další použití SCP-7340 pro váš případ.

[Wright je zticha.]

Dr. Pitts: Wilsone?

Wright: Takže… Tohle jste mi sem přišel říct?

Dr. Pitts: Ano, to je ono. Přišel jsem vám dát pár informací ohledně té procedury, je pro vás naplánovaná na příští týden.

[Wright je zticha.]

Dr. Pitts: Pokud tedy, Wilsone, nemáte pocit, že by byla zbytečná?

[Pauza.]

Wright: Co tím myslíte?

Dr. Pitts: No Wilsone, možná máte ten pocit, že se do práce můžete vrátit už ve svém momentálním stavu. Pokud tomu skutečně tak je, žádná další operace nebude třeba.

[Wright je zticha.]

Dr. Pitts: Co si o tom myslíte, Wilsone? Jste připravený pracovat?

[Pauza.]

Wright: Já… Ano, jsem.

[Dr. Pitts spojí ruce dohromady a usměje se.]

Dr. Pitts: Skvěle! Mám z vás takovou radost, Wilsone. Informuji lékařskou divizi že operaci můžeme zrušit. Odpoledne sem někoho pošlu, aby vám pomohl s věcmi.

[Dr. Pitts se postaví.]

Dr. Pitts: Bylo mi potěšením. Dávejte na sebe pozor, Wilsone. A pamatujte: Pokud byste si potřeboval promluvit, vždycky jsme tu pro vás.

[Dr. Pitts odchází. Poté co odejde, Wright několik dalších minut zírá ven ze dveří.]

[KONEC ZÁZNAMU]

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License