SCP-7333
hodnocení: +4+x
blank.png
business.jpg

SCP-7333 v dočasném zadržení po svém prvotním zajištění ve městě Billings, ve státě Montana.

Objekt #: SCP-7333

Třída Objektu: Euclid

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-7333 je zadrženo ve standardní humanoidní zadržovací cele vybavené velkým teráriem a několika obrazovkami s živým přenosem aktuální situace akciového trhu. Objektu je poskytováno obvyklé vybavení, včetně pravidelného úklidu cely a přídělů stravy dle naplánovaného jídelníčku. Pro usnadnění komunikace musí mít SCP-7333 neustále přístup k mobilnímu zařízení s fyzickou klávesnicí.1 V místnosti jsou, dle potřeby, skladována náhradní zařízení a nabíječky.

Tým vybraných nadačních obchodníků s akciemi je přidělen k zadržovací cele SCP-7333 a po skupinkách se střídá, aby mohl dohlížet na to, kdy se objekt stane lucidním. Týmu byl přidělen zkušební rozpočet pro využití k investování dle informací od SCP-7333. Veškeré transakce musí být řádně zdokumentovány a každý týden prověřeny. Rozpočet týmu se může změnit na základě každoměsíčních výsledků.

O přístup k SCP-7333, pro účely rozhovorů, smí zažádat jakýkoliv výzkumný zaměstnanec Úrovně 2 či vyšší s patřičnou akreditací v biologických vědách. Veškerým zaměstnancům, jež by chtěli takovou žádost podat, je nutno připomenout, že rozvrh akciového týmu bude upřednostněn pro přístup k SCP-7333.

Popis: SCP-7333 se zdá být samcem leguánka druhu Sceloporus occidentalis, jež vykazuje známky inteligence v omezených a nepravidelných periodách lucidity. SCP-7333 je schopno komunikovat psanou americkou angličtinou za použití různých psacích zařízení, ovšem odpovídá na konverzaci pouze, pokud je verbálně osloveno svým jménem.2 Přestože se nezdá, že by SCP-7333 stárlo, svléká svou kůži častěji, než neanomální ješterky zdánlivě stejného druhu. Svlečená kůže SCP-7333 nemá žádné známé anomální vlastnosti.

Dle informací získaných z rozhovorů, SCP-7333 samo sebe údajně vnímá jako “božstvo pro moderní dobu” (viz částečné záznamy z rozhovorů). Je třeba poznamenat, že i přes svá tvrzení doposud SCP-7333 nevykázalo žádné náznaky jiných schopností, mimo své komunikační a předpovídací anomálie.

Když byly SCP-7333 dodány patřičné zdroje, prokázalo schopnost dodání výdělečných investičních doporučení, především co se týče akciového trhu. Na základě informací z posledního portfólia akciového týmu SCP-7333, se zdá, že frekvence lucidních období SCP-7333 inverzně koreluje s celkovým výdělkem osoby, které SCP-7333 poskytlo svou radu. S ohledem na tuto informaci se aktuálně pracuje na zpracování alternativního zadržovacího rozvrhu, jež by umožnil SCP-7333 dostatek času na zotavení mezi jednotlivými konzultacemi.

SCP-7333 bylo poprvé objeveno během vyšetřování stížností na zvířata z několika domů v příměstském sousedství. Veškeré zprávy tvrdily že se jim “do domu vloupala ještěrka a sledovala televizi”, přičemž nejvíce ovlivněné domácnosti byly ty, v nichž se často sledovaly televizní zpravodajská média. Tým nadačních zadržovacích specialistů byl vyslán do několika domů pod záminkou elektrikářského dotazníku. Tým se poprvé setkal s SCP-7333 v dětském pokoji, kde opakovaně mačkalo klávesy pro “AHOJ” na dětské elektronické hračce a následně napsalo “JÁ JSEM PODNIKATELSKÝ JEŠTĚR”. Poté, co byla sousedícím obyvatelům podána amnestika, zajistil tým SCP-7333 a transportoval jej do nejbližšího nadačního zařízení.

Dodatek-7333-1: Částečné záznamy z rozhovorů: za dobu, jež SCP-7333 strávilo v zadržení, bylo zjištěno, že k jeho lucidním stavům docházelo přibližně po čtyři hodiny každé čtyři dny. S nejnovější revizí složky SCP-7333, tráví entita v lucidním stavu přibližně čtyři hodiny každých šestnáct dnů. Zajímavé záznamy z rozhovorů, korespondující se sezeními čistě pro zisk osobních informací, jsou zapsány níže. (Zápisy z mobilního zařízení SCP-7333 jsou zapsány bez korekcí gramatiky, či mechaniky. Veškeré otázky byly vysloveny nalhas zaměstnanci v zadržovací cele.)

Výtažek z Rozhovoru-7333-3:
Vedoucí rozhovoru: Dr. R. Mercer
Vyslýchaný: SCP-7333

SCP-7333: jste si jistý že nechcete předpověď trhu

Dr. Mercer: Podnikatelský ještěre, dnes bych se o tobě chtěl dozvědět něco víc, jestli to není problém.

SCP-7333: to je v pořádku

Dr. Mercer: Akciový ještěre, před nějakou dobou jsi nám řekl, že jsi se přetvořil, aby jsi více seděl do moderní doby.

SCP-7333: ano bylo toho hodně na změnění

Dr. Mercer: Podnikatelský ještěre, prosím, řekni mi víc.

SCP-7333: kdysi dávno jsem byl léčitel přinašeč zdraví jako moji sourozenci a starci přede mnou ale časy se změnily a obchod se stal tím co lidé chtěli a za co se obětovali zdálo se mi zbytečné pomáhat lidem udržovat zdraví když ho potom jen tak zahazovali za peníze byl jsem unavený a ztracený a slabý

Dr. Mercer: Obchodní ještěre, to je mi moc líto.

SCP-7333: peněžní problémy a zdravotní problémy se dne překrývají častěji než kdy předtím abych si připadal potřebný obnovil jsem se ale jsem teď ještě méně než jsme byl předtím musel jsem se toho naučit tolik ale svět se změnil a lidé jsou zlí jsou místa kam ani já nemůžu a slova která ani já neznám

Dr. Mercer: Akciový ještěre, doufám že víš, že tady jsi vždy vítán.

SCP-7333: děkuji takhle užitečný jsem si nepřipadal po generace prosím ukazujte mi dál vaše číselné zprávy ne vždy je dokážu číst ale rád je vidím děkuji že tu se mnou vždy někoho necháváte sedět

Dr. Mercer: Podnikatelský ještěre, pamatuješ si něco o tom, kým jsi byl, než se civiliace vymkla mimo kontrolu?

SCP-7333: vyšší větší potřeboval jsem oblečení

Dr. Mercer: Obchodní ještěre, znáš nějaké další ještěry jako jsi ty, kteří si možná zachovali své schopnosti?

SCP-7333: ve své paměti žádné nemám pokud vůbec nějací byli

Dr. Mercer: Akciový ještěre, nevadí ti to?

SCP-7333: ne

Dr. Mercer: Obchodní ještěre, chtěl bys, abychom se pokusili vyhledat některé ze tvých druhů, pokud je to možné?

SCP-7333: ne

Výtažek z Rozhovoru-7333-8: (nejnovější rozhovor)
Vedoucí rozhovoru: Dr. R. Mercer
Vyslýchaný: SCP-7333

[přebytečná diskuze odstraněna]

SCP-7333: povím vám tajemství

Dr. Mercer: Podnikatelský ještěre, to je od tebe milé. Obchodní ještěre, jaké je to tajemství?

SCP-7333: pokaždé když vám povím abyste něco koupili nebo prodali tak jen hádám

Dr. Mercer: Akciový ještěre, tomu se dá jenom těžko uvěřit.

SCP-7333: možná že už nemám svou dřívější autoritu ale myslím že mám pořád nějaké to štěstí spojené s mou předchozí pozicí

Dr. Mercer: Podnikatelský ještěre, tohle nám říkáš i přesto, že nedostáváš žádný podíl z rad, které jsi nám poskytnul a dokonce si pouze někdy při vědomí?

SCP-7333: no já jsem vás všechny poznal no ne budete se mnou mluvit a starat se o mě to zní šťastně

Dr. Mercer: Obchodní ještěre, nechceš se snad vrátit zpět k tomu, co jsi na vrcholu své síly byl?

SCP-7333: mojí povinností bylo pomáhat lidem tak pomáhám tahle nová práce je mnohem lehčí možná to byl osud co mě sem zavedlo možná je tohle to v co jsem doufal celá ta léta hledání

Dr. Mercer: Podnikatelský ještěre, čím jsi chtěl být?

SCP-7333: šťastným

[krátká pauza]

Dr. Mercer: Podnikatelský ještěre, to rád slyším. Můžu pro tebe udělat ještě něco?

[SCP-7333 neodpovídá.]

Dr. Mercer: Akciový ještěre, můžu pro tebe ještě něco udělat?

SCP-7333: víc jahod prosím

[SCP-7333 je pozorováno, jak se několikrát otočí dokola na své klávesnici. Poté seskočí ze stolu a přistane na noze Dr. Mercera. Dr. Mercer následně vrací SCP-7333 do jeho terária.]

Poznámka na závěr: Žádám o přidání více čerstvého ovoce, především jahod, do jídelníčku 7333. – R. Mercer
Poznámka od laboratorního ředitele M.K.: Schváleno. Zaslouží si to.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License