SCP-722
hodnocení: +1+x
blank.png

Objekt#: SCP-722

Třída Objektu: Keter

Speciální Zadržovací Procedury: Vzhledem k jedinečné povaze SCP-722 je účinnost zadržovacích opatření dosud nevyzkoušena. Opatření pro utlumení jsou aktuálně zaměřeny na zachování součastného stavu SCP-722, dokud nebude nalezeno trvalé řešení. Aktivita mozkových vln, srdeční frekvence a vnitřní teplota těla artefaktu musí být nepřetržitě sledována, stejně jako jakékoliv odchylky v integritě a objemu ledovcového rozsahu, v němž SCP-722 v součastné době sídlí, zejména v Kangerdlugssuaq. V ledovci je osm přístupových bodů v různých částech, z nichž je každý utěsněn vzduchotěsnou komorou pro odhlučnění, lemující vnitřní stěny ledovce. Ve čtyřhodinových intervalech musí být do komor čerpán dusík v plynném stavu, který je chlazen do téměř kapalného stavu, aby se co nejvíce snížila vnitřní teplota.

Přístup do komory SCP-722 je povolen pouze v případě havarijní údržby, kterou by měl provádět tým pracovníků třídy D a tým dvou zvláštních agentů s bezpečnostní prověrkou 3. Každý, kdo získá povolení ke vstupu do komory SCP-722, musí být vybaven oblekem snášející extrémní polární podmínky a brýlemi s nočním viděním, protože vnitřky komor nejsou osvětleny. Bezpečnostní agenti by měli být vybaveni zbraní s tlumičem a v případě jejího použití musí být velice opatrní. Pokud se jakýkoliv personál podílející se na údržbě bude snažit kompromitovat artefakt, měl by být neprodleně popraven, bez ohledu na bezpečnostní prověrku. Bezpečnostní agenti jsou povinni hlásit svůj stav v deseti minutových intervalech. V případě výpadku hlášení se vnitřní komora zaplní plynným dusíkem, dokud se nepotvrdí, že v komoře nejsou žádné formy života.

Doporučujeme všem agentům vstupujícím do pouzdra SCP-722, aby se nepokoušeli dotknout se artefaktu, protože je známo, že je velmi těkavý. Za každou cenu je třeba se vyhnout vzdáleným koncům SCP-722. V případě kontaktu s artefaktem se agentům doporučuje, aby okamžitě opustili pouzdro a hlásili se lékaři kvůli detoxikaci.

Popis: SCP-722 objevili aktivisté Greenpeace ve východních ledovcových oblastech Grónska, kteří dokumentovali dopady globálního oteplování. Poté, co sestoupili do trhliny, která se otevřela na jižním konci ledovce Kangerdlugssuaq, objevili v ledovci síť tunelů, která byla již dávno vyhlazena, a nakonec dosáhli řady větších komor, v nichž se zdálo, že hostí obrovské hadovité tělo. Po další hodině průzkumu tým opustil ledovec a zamířil do nedalekého města ██████████. Během několika hodin pocítila většina členů týmu příznaky celé řady nemocí připomínajících vše, od oteklých lymfatických uzlin až po rychlou nekrózu kůže. Za soumraku byl celý tým po smrti. Pracovník SCP zaslechl o tomto incidentu a ihned informoval vedení.

SCP-722 je podle všeho pozemský had, neuvěřitelné velikosti, délky a obvodu, stočený skrz řadu tunelů neznámého původu. Většina tunelů v uzavřeném prostoru SCP-722 je zcela hladká i když několik záplat, konkrétně na cestách nejblíže k hlavě a ocasu artefaktu, je označeno nějakou formou starodávného skandinávského skriptu. Všechny pokusy o překlad scénáře skončily neúspěchem a zdá se, že dialog předurčil osídlení ostrova Erikem Rudým na přelomu 11. a 13. století. V Grónsku neexistují žádné historické záznamy o žádném předchozím osídlení, takže zdroj skriptu je v současné době záhadou.

SCP-722 je zjevně ve stavu dlouhého spánku a mnoho částí těla bytosti se do ledovce začleňuje, pravděpodobně kvůli jeskyním nebo kusům ledovce, které se po mnoho let přetvářeli. I když by za normálních okolností mělo mít označení Euclid, velikost SCP-722 (v součastné době odhadována na 8 až 12 kilometrů) by v případě probuzení mohla představovat hrozbu pro blízká města nebo celý svět. Kromě toho má artefakt impozantní obranné schopnost. (Viz přiložený dokument, č. 722-A)

Dokument 722-A: Neidentifikovatelný toxin '722'

Zdá se, že kůže SCP-722 vylučuje silný toxin, který se v současné době nedaří identifikovat. Příznaky se zdají být do značné míry náhodné, což se liší případ od případu, ale konečným výsledkem je vždy smrt. Všechny dosavadní pokusy syntetizovat protilátku selhaly. Odebrání vzorků toxinu selhalo – vzorky se neustále mění a po přepravě do laboratoře jsou již zcela nepoužitelné. Vzhledem ke ztrátě pracovních sil a extrémním obtížím při získávání více personálu a vzhledem k rozloze této základny doporučujeme další testování zastavit.

Dokument 722-B: „Obranné“ schopnosti?

Doktoři ███████, ██████████, ██████, a agent ████████████ (3-103-589) přispěli názorem, že jed artefaktu SCP-722 není obrana, ale má sloužit jako zbraň. Tato teorie se začala šířit na základě zprávy [DATA VYMAZÁNA], týkající se události dne [DATA VYMAZÁNA]. Vzhledem k výparům jedu v nejsevernějších okrajích ledovce a posmrtným vyšetřením postižených se zdá, že artefakt vdechuje jed v o něco méně, ale stále smrtelné formě. I když jed jako zbraň není představitelem plazů v pozemské přírodě, bylo to zaznamenáno na žádost našeho výzkumného týmu.

Dokument 722-C, poznámka: Moratorium výpravy do ledovce

Všechny výpravy do ledovce jsou zakázány s okamžitou platností, s výjimkou případu havarijní údržby. Od incidentu na [DATA VYMAZÁNA] SCP-722 došlo ke zvýšení mozkové aktivity o 0,9%. Jakýkoli neoprávněný personál, který se pokusí vstoupit do ledovcového interiéru, musí být bez jakýchkoli ohledů na bezpečnostní prověrku, neprodleně popraven. Agenti a nepodstatný personál byli při manipulaci bezohlední – Využiji této příležitosti, abych vám připomněl, že se zabýváme záležitostí celosvětového významu, protože se jedná o SCP na úrovní Keter. Pokud má Oblast 103 zůstat v provozu, musíme si zachovat naši ostražitost vůči standardním bezpečnostním protokolům. Můj předchůdce by odstraněn z této pozice z určitého důvodu. Kráčejte v jeho stopách a ocitnete se ve stejných botách jako on. –Brig. Gen ████ ███████ (4-103-002)

Dokument č. 722-D, poznámka: Návrh vysvětlení toxinu

Doktor █████████ předpokládal, že může existovat fylogenetický vztah mezi SCP-722 a dalšími velkými plazy. Konkrétně je představuje jako bezkončetinoví či “sklenění“ ještěři blízcí rodu Varanus genus (včetně Varanus komodoensis neboli varana komodského), a cituji: "Jeho obrovskou velikost a použití nekrotického agenta produkovaného z jeho úst jako dravé zbraně. Navrhuje se, aby byl vyslán tým, aby získal vzorky živé tkáně pro genetické testování a pokud možno další vzorky toxinů s cílem vyhledat bakteriologickou aktivitu nebo rezidium."

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License