SCP-718
hodnocení: 0+x
blank.png

Objekt #: SCP-718

Třída Objektu: Keter

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-718 nevyžaduje dlouhodobé pozorování. Každé pozorování a vzájemné působení je omezeno na dobu 5-10 minut a výměnou personálu každých dvacet čtyři hodin. Extrémní péče musí být věnována SCP-718 pouze v ochranném obleku. Jakékoli zranění způsobené SCP-718 musí být neprodleně hlášeny vedení.

Jakýkoliv personál, který pozoruje SCP-718, nebo s ním pracuje déle, než je doporučena doba, musí být odstraněn, pokud je to nutné. Jakýkoliv personál, který se chová násilně nebo nestabilně, bude převelen.

Popis: SCP-718 je oko zhruba o velikosti baseballového míčku. Podpírá ho tenká, dlouhá stopka tvořena ze šlach a krevních cév. Jeho výška je 1,22 m a zdá se, že nevyžaduje žádnou výživu ani nevylučuje žádný odpad. Oko se otáčí a sleduje jakoukoli formu života ve svém zorném poli. Stopka je omezena v pohybu. Bude následovat živé věci na krátkou vzdálenost. SCP-718 bude také pozorovat jakékoli pozorovací zařízení ve svém uzavřeném prostoru, pokud nejsou přítomny žádné živé subjekty. Zdá se, že SCP-718 dává přednost lidem před zvířaty.

SCP-718 může vyvolat nepohodlí a paranoiu ve velice krátkém čase, což často vede k pokusu o zničení subjektu. Pokud je oko poškozeno, exploduje a všechen okolní prostor bude pokryt čirou tekutinou. Pokud se kdokoli této tekutiny dotkne, vznikne z ní černá bublina. Zbylá tekutina se vysuší na prach. Po uplynutí dvaceti čtyř hodin se objeví obal a z něj se vyvine kopie SCP-718 o rozměrech 20,32 cm, která během několika dní doroste do své plné velikosti. Může se vyskytovat na organických a mnoha anorganických površích.

Na živých organismech jsou kopie SCP-718 trvale připojeny. Pokusy o chirurgické odstranění SCP-718 způsobují extrémní bolest subjektu, ale existuje možnost ho odstranit. Kromě nejasné a přetrvávající touhy zničit další kopie SCP-718, hostitel nemá po odstranění žádné špatné následky.

Pokud SCP-718 není odstraněno z živého subjektu, je testovaný subjekt schopen "vidět" přes SCP-718. Vize s SCP-718 je odlišná, protože nyní je vidět [DATA VYMAZÁNA] na úkor více konvenčního zraku. To má mimořádně škodlivý účinek na subjekty, což drasticky snižuje psychickou stabilitu a často vede k sebevraždě. Smrt hostitele způsobí prasknutí SCP-718.

Osmdesát šest subjektů s SCP-718 je v současné době uzamčeno v uzavřené komoře.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License