SCP-714
hodnocení: 0+x
blank.png

Objekt #: SCP-714

Třída Objektu: Safe

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-714 musí být drženo ve vyztuženém sejfu s vysokou ochranou a dostupný pouze pro personál Úrovně 4 a vyšší, kvůli několika incidentům při nesprávném použití.

Popis: Zdánlivě pouhý zelený jadeitový prsten. SCP-714 se však dokáže přizpůsobit velikostí tak, aby perfektně sedělo na prstu kohokoliv se dotkne, ovšem to je jeho nejméně důležitá vlastnost. SCP-714 mění velikost pouze pokud se jej dotkne 'nový' subjekt.

SCP-714 má několik důležitých vlastností, popsaných níže:

1) Vyčerpání, Nutkání Odpočívat/Spát
Během několika minut od nasazení SCP-714 ohlásili jeho nositelé pocity únavy - fyzické i mentální. Kvůli tomu cítí subjekty potřebu "sednout si a odpočívat" na nejbližším kusu nábytku a pravděpodobně během několika hodin usnou. Pokud nositel SCP-714 usne, jediným způsobem jak jej vzbudit je odstranit SCP-714 spolu s jakoukoliv standardní metodou probouzení. Pocit vyčerpání zmizí do dvou až tří hodin po odebrání SCP-714;ti jež usnou zatím co nosí SCP-714 nahlásili že se cítí úžasně odpočatí poté, co bylo SCP-714 odebráno, a to i pokud spali pouze po několik minut.

SCP-714 nevykazuje žádný zájem o svého nositele, zatímco je v nuceném spánku, přestože většina tělních funkcí jako dýchání pokračuje. Pokud není SCP-714 odstraněno a nositel vzbuzen, s velkou pravděpodobností zemře na dehydrataci, nebo vyhladovění během několika dní. Dopad SCP-714 (pokud nějaký je) na stárnutí nebyl testován.

Nositelé, kteří jsou již před nasazením SCP-714 unavení riskují usnutí ve stoje a často pád na zem. Pokud nejsou v okolí žádné kusy nábytku, nositelé buď stojí na místě, nebo si vyrobí útulné místo k odpočinku z vhodných dostupných materiálů (polštáře, prostěradla, atd.).

Nutkání usnout lze odolat, ale vyžaduje to impozantní sílu vůle a sebekázeň ze strany nositele. I tak jej následující efekt dělá nepraktickým pro použití v terénu.

2) Pomalé Reakce, Zpomalená Pohyblivost
Subjekty trpí pomalejšími reakcemi; i subjekt s normálně ostrými reakcemi, ostražitý a fyzicky ve skvělé kondici může mít problém s chycením pomalého objektu, který je na něj hozen, i pokud je varován a má čas na přípravu. Nikdo nosící SCP-714 by za žádných okolností neměl mít dovoleno operovat žádné těžké stroje, nebo vozidla.

Nositelé SCP-714 se pohybují mnohem pomaleji než normálně a jsou schopni maximálně průměrně rychlé chůze. Jejich pohyby nejsou fyzicky pomalejší, ale subjekty nejsou schopny takového výkonu.

3) Snížená Mentální Kapacita
Zdá se, že toto je způsobené mentální únavou. Kdokoliv nosí SCP-714 tvrdí, že'přemýšlí pomalu', nebo může mít i problém nalézt správná slova pro komunikaci a celkově nemyslí tak jasně jako normálně.Nositeli může trvat delší dobu odpovědět na jednoduché otázky (např. "Jakou barvu má tento červený míč?"), natož takové, na které je potřeba soustředění a složitější odpověď.

Po odebrání SCP-714 je mentální kapacita během okamžiků navrácena do normálu.

4) Mentální 'Štít'
Za "výhodu" zdánlivě snížené mentální kapacity, lze považovat že nositelé SCP-714 ukazují abnormálně silnou odolnost vůči memetickým a mentálním vlivům, především příkazům, nebo okamžitým efektům. Slabší memetické vlivy mohou tímto být naprosto negovány. V obou případech cítí nositel silný a instruktivní strach ze zdroje vlivu; tento strach je nutí okamžitě vyhledat 'úkryt' jakýmkoliv způsobem, potenciálně i pomocí zničení zdroje. Toto'zaštítění' trvá pouze po dobu nošení SCP-714.

Subjekty jsou stále v nebezpečí pokud jsou vystaveny memetickým vlivům, které nefungují okamžitě. Vystavení takovýmto vlivům by mělo být bráno jako normální pro dotyčný zdroj, neboť stupeň 'ochrany' SCP-714 musí být stále plně zdokumentován.

Navíc, 'normální' obrázky a zvuky, které normálně způsobují nevolnost atd. zkrátka kvůli znepokojivému, nebo šokujícímu materiálu, nemají žádný efekt na nositele SCP-714. Nositel si ani nevybaví, že by je viděl, poté co je SCP-714 odstraněno. Obyčejné přesvědčování (jako motivační proslovy) nemá žádné efekty, nehledě na schopnosti a charisma mluvčího.

5) Chemická Tolerance
Stejně jako mysl blokuje memetické vlivy, těla nositelů SCP-714 zpomalují a negují efekty mnoha chemikálií. Jedovaté, nebo toxické substance nejsou obyčejně zablokovány, ale ty které brzdí, nebo vylepšují neurální a/nebo nervové funkce (jako stimulanty, nebo sedativa) mají velmi sníženou účinnost. S odebráním SCP-714 skončí tato negace okamžitě. Nositelé mohou stále trpět z předávkování i když nosí SCP-714.


Způsob (nebo způsoby) jakými SCP-714 způsobuje tyto efekty doposud nebyl nalezen a nebyly pozorovány žádné neobvyklé emise během monitorování. Pokud je SCP-714 silně poškozeno, jako například rozpůleno na dvě části, jeho účinky přestanou okamžitě fungovat. Pokud jsou části SCP-714 dány do vzájemné blízkosti, postupně se reformují zpět do celku SCP-714, jako by byly vyrobeny z tekutiny. Jakmile je SCP-714 opět celé, jeho funkce se vrátí, jakoby nikdy nebylo poškozené. Rozemletí SCP-714 na prach nijak neovlivnilo jeho schopnost "sebeopravení", přestože proces trval pochopitelně déle. Přestože není známa povaha tohoto chování, věří se, že SCP-714 by bylo schopné zotavit se i z kompletní vaporizace, avšak kvůli nízké úrovni hrozby, jež SCP-714 představuje bylo rozhodnuto, že takové testy nejsou zapotřebí. Záznamy reformování SCP-714 v různých fázích poškození jsou dostupné na žádost u Dr. █████, nebo jiných vhodných zdrojů.

Pokusy vystopovat historii vlastníků SCP-714 se ukázali jako marné, kvůli povaze jeho získání; Agent ████████ nahlásil, že se cítí ospalý i po několika šálcích silné kávy a bylo u něj nalezeno SCP-714, přestože on sám neměl nejmenší ponětí jak k němu přišel. Agent ████████ byl potrestán a bylo vzata opatření, aby se zajistilo, že SCP-714 zůstane ve svém sejfu.

Vysávací efekty a potřeba odpočinku dělají SCP-714 neschopné jako obrané opatření proti některým SCP objektům. Aktuálně se neví o žádných jiných efektech SCP-714, kromě nebezpečí dehydratace a vyhladovění zaměstnance, který usne s navlečeným SCP-714.

Poznámky o Experimentaci: Přepisy Audio záznamů od Dr. █████
Záznam ze dne 01-05-20██
"Doposud byly všechny pokusy nalézt původ efektů SCP-714 nepřínosné. Nemyslím že musím připomínat, jak užitečné by to bylo, kdybychom to dovedli použít bez negativních efektů, ale zatím se nám nic nepovedlo, proto SCP-714 čeká překlasifikování ze Safe na Euclid. Víme co to dělá, ale ne jak to dělá. I když bych rád řekl, že je to na 100% bezpečné, je na tom něco co se mi nezdá."

Záznam ze dne 12-05-20██
"Stále děláme jenom velmi malé pokroky. Pokusy o zjištění data vzniku SCP-714 nám dalo různé výsledky. Některé jeho části jsou z období kolem roku 100 až 200 po Kristu a jsou nejspíše z Číny. Jiné vzorky jsou skoro nedávné… jakoby bylo stvořeno z více částí, přestože jde dozajista o jednolitý, strukturně nezávadný jadeitový prsten. Na druhou stranu, měli jsme nějaké štěstí se zjišťováním toho komu dříve patřil, díky hlášení o mizení jadeitových soch, když byl v jejich přítomnosti prsten odpovídající popisu SCP-714. Jaká náhoda, že?"

"Možná, že podivné regenerativní schopnosti a schopnost měnit velikost pocházejí od 'asimilování' jiných kusů jadeitu? Analýza ukázala, že SCP-714 má mnohem vyšší hustotu než obyčejný jadeit, ale není o nic těžší. Mohlo by jít o nějaký druh extradimenzionálního úložiště, i když to zní divně? Rozhodně je to skvělý způsob jak tahat váhu světa na prstu, co?"

Záznam ze dne 27-05-20██
"Okej, tak jsme měli trochu víc štěstí. Původně bylo nalezeno na konci 19. století- to jest kolem 70. a 80. let- archeologem, který cestoval kolem světa, hledal jadeitové artefakty, jako sošky a figurky, které našel v hrobkách a zapomenutých chrámech. Pátral po jedné hrobce, která jich prý měla mít mnoho… nakonec ji nalezl a vstoupil do ní, ale našel jenom SCP-714. Zajímavé. Jenom málo historických dokumentů popisuje něco, co odpovídá SCP-714, takže je velmi těžké zjistit jak staré opravdu je. Jak frustrující."

"Osobní záznamy onoho archeologa naneštěstí nepřežili dobu a jeho rukopis není zrovna úhledný, takže je těžké odhadnout, zda nosil SCP-714 a zdokumentoval jeho efekty, když bylo v jeho držení, nebo jestli vůbec uvažoval, že si jej nasadí. Co víme je, že se prstenu rychle zbavil poté, co některé předměty z jeho sbírky 'zmizely' během noci, když byly v blízkosti prstenu, ale nenašel žádné stopy po vloupání…"

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License