SCP-705
hodnocení: +1+x
blank.png

Objekt #: SCP-705

Třída Objektu: Safe

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-705 nevyžaduje vysoký důraz na zabezpečení, ani na omezení přístupu. SCP-705 Musí být drženo v Sektoru 2 safe SCP kontejnmentu se zavřeným víkem. Veškerý přístup musí být zaznamenán při vstupu a při opuštění kontejnmentu, data budou přezkoumána jednou měsíčně. Nesprávné umístění nebo nedostatek docházky, který povede k narušení kontejnmentu, může být potrestán dočasným odebráním přístupu k SCP-705. Opakovaní trestných činů způsobí přísnější tresty. SCP-705 nelze použít v žádných praktických aplikacích.

Popis: SCP-705 je běžně drženo v 5 oz nádobě dětské modelovací směsi, obvykle známé jako „Play-Doh.“ Při správném utěsnění nevykazuje SCP-705 žádné neobvyklé vlastnosti ani neobvyklé chování. SCP-705 bylo původně objeveno ve výzkumných laboratořích společnosti ██████ Corporation, v roce ████████, jako součást pokusů o vytvoření „samomodelovacího“ produktu. Prostředky použité k dosažení tohoto produktu jsou stále neznámé, ale výsledky vedly k uzavření linky a laboratoří samotných. SCP-705 bylo získáno dne █-██-████, následně bylo převezeno do Oblasti-██, měsíc poté bylo převezeno do Oblasti-17, kde se nachází do teď.

Jakmile je víko zadržující SCP-705 odklopeno, začne se červená hmota uvnitř krabičky hýbat. Objekty připomínající malé humanoidy začnou vylézat z hmoty nejdříve pomalu, ale po chvilce jich jsou desítky až stovky. Materiál tvořící humanoidy se přetvoří do detailů a humanoidi začnou vypadat, jako malí pěšáci v typických vojenských uniformách, vybavení plně funkčními automatickými zbraněmi. V tuto chvíli vytváří SCP-705 zhruba 20 - 100 individuálních organismů schopných cítit pocity.

Když je SCP-705 aktivní, je neuvěřitelně násilné a militaristické, má vysoce teritoriální myšlení a udělá vše, co je v jeho moci, aby obsadilo místa, která považuje za „strategické.“ To znamená například: laboratorní pracoviště, kávovar odpočívárně nebo umyvadlo v koupelně. Kvůli slabému složení každého organismu SCP-705 nelze žádnou z těchto hrozeb považovat za významnou a lze ji odstranit jakýmkoli užitím síly. Bez omezení není SCP-705 nic víc než menší nepříjemnost, i když ne pro nedostatek pokusů.

Bylo pozorováno, že SCP-705 je schopno vnímat myšlení, a zvukové nahrávky odhalily, že ovládají anglický jazyk. V průběhu času se skupina, která zahrnuje SCP-705, stane složitější, přičemž se objeví i vůdce skupiny. Při několika příležitostech ukázaly rozsáhlejší testy SCP-705 vznik větších, složitějších struktur vytvořených z hmoty, jako jsou třeba tanky, APC, a dokonce i letadla, jako jsou helikoptéry a bombardéry. Je třeba poznamenat, že žádný z těchto výtvorů není účinnější kvůli použití neškodné munice z jílu.

Pokud SCP-705 přijde do kontaktu s podobnou hmotou, jako je třeba normální nádoba Play-Doh, nabude kontaktovaný materiál stejných schopností jako aktivní SCP-705. Jestliže mají stejnou barvu, nejsou zaznamenány žádné rozdíly v chování, ale jsou pozorovány větší a složitější objekty. Pokud však má zasažená látka jinou barvu, vytvoří se zcela nová „armáda.“ Pokud nebudou armády vyrušeny, budou původní SCP-705 organismy a nová „protichůdná“ armáda bojovat. Tímto způsobem lze aktivovat více barev a mezi agresivními stranami se vytvoří spojenectví. Uvedené materiály zůstanou aktivní, dokud nebude SCP-705 znovu zadrženo. SCP-705 může mít v těchto konfliktech trvalé ztráty, ačkoli takové ztráty jsou zmírněny jeho amorfní povahou.

Dodatek 705-D: První známý “útok” SCP-705 proběhl dne ██-█-████, když byla krabička ponechána bez dozoru na stole v odpočívárně. Za méně než hodinu převzalo SCP-705 kontrolu nad automatem na kávu a vyhlásilo nezávislost a kontrolu nad oblastí. Útok započal poté, co Dr. Rights odstrčila substance SCP-705 do hořáku, což mělo za následek obrovské ztráty na životech a plný ústup.
Rozhovory s SCP-705 poznamenávají tento den s velkým strachem a rozhořčením.

Dodatek 705-F:Po získáni povolení od O5-6, bylo SCP-705 představeno SCP-963. [DATA VYMAZÁNA] ve tomto bodě počalo SCP-705 hledat současného držitele SCP-963. Když byl navázán kontakt, vojáci tvořící SCP-705 pozdravili doktora Brighta a čekali v klidu na rozkazy. [DATA VYMAZÁN] pojďme si to uschovat, až to budeme opravdu potřebovat…

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License