SCP-701
hodnocení: +7+x
blank.png
Volgun701.jpg

SCP-701-1 na snímku z SCP-701-19██-A

Objekt #: SCP-701

Třída Objektu: Euclid

Speciální Zadržovací Procedury: Všechny materiály týkající se SCP-701 musí být drženy v třízámkovém archivu v Skladovací Oblasti-██. Tyto předměty aktuálně zahrnují: dvě (2) zbývající kopie originálního kvarta z roku 1640; dvacet sedm (27) kopií brožurovaných vydání z roku 1965; deset (10) kopií vázané edice z roku 1971; dvacet jedna (21) disket, obsahujících data z nájezdů na [VYMAZÁNO]; jednu (1) S-VHS videokazetu (označení SCP-701-19██-A); a jeden (1) ocelový nůž neznámého původu (označení SCP-701-19██-B). Tyto předměty se nesmí odstraňovat z místnosti. Přístup do oblasti je přísně střežen; nikomu nesmí být vydáno povolení ke vstupu bez souhlasu Doktorů L████, R█████ a J██████.

Popis: SCP-701, Tragédie o Oběšeném Králi, je tragédie o pomstě z karolínského období, jež sestává z pěti aktů. Hraní této hry je spojené s náhlým psychotickým a sebevražedným chováním mezi herci i diváky, spolu s manifestací záhadné postavy klasifikované jako SCP-701-1. Historické záznamy vypovídají o počtu smrtí mezi █████ a █████ za posledních tři sta let.

Představení Tragédie o Oběšeném Králi nekončí vždy špatně. Ze ██ zaznamenaných představení skončilo pouze ██ (36.78%) událostí spojenou s SCP-701. Podle historických záznamů a vyšetřování většinou předchází události stejný vzorec:

 • 1 až 2 týdny (7 až 14 dní) před Událostí: Během zkoušky kostýmů začnou herci náhle odbíhat od textu hry. Spíše než improvizace, nebo jiné verzi textu jsou tyto odklony řádné a konzistentní, jako kdyby herci pracovali na úplně nové verzi scénáře. Ostatní herci a produkce si těchto změn nebude všímat- a pokud je jim o této změně řečeno, podotknou že takhle to bylo vždycky.
 • 2 až 3 hodiny před Událostí: Vypuknutí události většinou přijde při premiéře, nebo při představení s největší plánovanou účastí (většinou v prvním týdnu).
 • 1 až 2 hodiny před Událostí: SCP-701-1 se začne objevovat na jevišti během poslední scény Aktu I, nejčastěji v pozadí, nebo po straně hlavní scény. Může se zdát, že vstupuje, či vystupuje z jeviště, ale nikdy nevstupuje mimo něj, nebo do zákulisí; po odchodu z jeviště zmizí. Herci si SCP-701-1 nevšímají, ani jej nekomentují, prozatím.
 • Událost: SCP-701-1 se plně objeví na jevišti během hostiny v Aktu V. Zde bude vloženo do hry, jako 'Oběšený Král.' Herci se buď navzájem pozabíjejí, nebo spáchají sebevraždu, někdy za použití předmětů, které se náhle zjeví na pódiu. V hledišti propuknou nepokoje a diváci začnou okamžitě útočit na nejbližší osobu, nehledě na předchozí vztah k ní.
 • Po Události: Pokud někdo z herců přežil až do tohoto bodu, může opustit jeviště, načež bude pokračovat v náhodném násilí. Oběti obvykle vyžadují sedativa, nebo musí být násilně zadrženy; normální osobnost se začne navracet přibližně 24 hodin po události. Přeživší oběti často vykazují stálou traumatickou zkušenost; někteří si nebudou nic pamatovat. Ostatní zůstanou v permanentním stavu psychózy, nebo kómatu.

Pro typický případ Události, viz Hlášení o Incidentu SCP-701-19██-1, analýzu událostí, které vedly k poslední nezadržené události SCP-701 v roce 19██, během představení středoškolského dramatického kroužku v █████████████, ████. Pro více informací ohledně textu hry viz Dokument SCP-701-1640-B-1.

Ve zkratce, SCP-701 je sebevyvíjecí memetický virus, přenášený neznámým způsobem skrz text divadelní hry. Dr. L████ teoretizoval, že události SCP-701 mohou zahrnovat [VYMAZÁNO]. Tato hypotéza je konzistentní s grafem v ████ ██████ úrovních detekovaných satelitem v blízkosti incidentu z roku 19██, což naznačuje [VYMAZÁNO].

Nadační agenti mají příkaz potlačit jakákoliv představení, nebo publikace SCP-701, jakmile budou detekovány. I přes naše úsilí o opak, je bohužel, hra stále zdarma dostupná online, někdy pod jinými názvy. Všechny pokusy nalézt, nebo izolovat původ těchto kopií selhaly. Potlačení publikace hry byla obecně úspěšná a většina akademických kopií z roku 1971 byla zničena před vydáním. I přesto se brožurované kopie z roku 1965 často objevují na středních školách a v knihovnách. Agenti mají za úkol získat, nebo jinak zničit všechny tyto předměty, pokud je to možné.

Historie: První známá publikace Tragédie o Oběšeném Králi bylo kvarto z roku 1640. Autor hry není uveden. Vydavatel, jistý William Cooke zmizel z historických záznamů brzy poté. Zvláštní je fakt, že tento předmět se neukazuje v registrech obchodů.

První známá událost SCP-701 se uskutečnila v roce 18██ během představení v ██████, ██, USA. Další důležité incidenty zahrnují představení roku 19██ v malém divadle v ██████, ███, ██; představení roku 1964 na Univerzitě ███████████, ███████████, ███████; představení roku 19██ na ██████ Univerzitě, což bylo první úspěšně potlačené představení SCP-701 Nadací; představení roku 19██ skupinou studentů v ███████, Kalifornii; televizní adaptaci roku 19██ již vytvořila ██████████ Vysílací Korporace (produkce byla úspěšně ukončena Nadací před vysíláním); a incident roku 19██ v ██████████████, Ohaiu, USA, známý jako SCP-701-19██-1.

Historie Publikací:

 • Originální kvarto z roku 1640 (všechny známé kopie jsou v Nadačním držení)
 • Fóliová edice z roku 1733 (znovu vydaná roku 1790)
 • Edice Cambridge University Press z roku 1813
 • Brožurovaná edice z roku 1965
 • Vázaná edice z roku 1971

Agenti by rovněž měli být informováni, že kopie hry byly často vydány pod jinými názvy, nebo verzemi názvu. Například fotokopie verzí z roku 1965 byly nalezeny v oběhu na uměleckých školách ve Spojených Státech a v Británii.

Dodatečné:

 • Kvůli vysoké pravděpodobnosti [VYMAZÁNO] opět doporučuji, aby se SCP-701 překlasifikovalo na Třídu Keter. Memetický virus SCP-701 může pomalu infikovat všechny. Navíc, [VYMAZÁNO]. - Dr. L████, 1237116060.
 • Zamítnuto. Žádná z aktuálních informací o SCP-701 neukazuje možnost Scénáře Třídy XK. Dokud nebudeme mít více informací, zůstane jako Euclid. Připusťte si to, Doktore. Tohle nám utíká už dlouho. A v tomto duchu, máme vlastně kliku, že to zabije jenom tak sto lidí za deset let. - O5-█, 1237197060.
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License