SCP-700
hodnocení: +1+x
blank.png

Objekt: SCP-700

Třída objektu : Euclid Safe

Speciální Zadržovací Procedury: Protože je SCP-700 neschopné pohybu, musí jedna skupina bezpečnostních pracovníků po celou dobu zůstat v oblasti, aby se zabránilo přístupu civilistů a neoprávněných osob k objektu. Členové této skupiny musí být po celou dobu, kdy jsou uvnitř SCP-700, vybaveni dýchací maskou.

SCP-700-1 musí zůstat stále uzamčené. Poklop lze otevřít pouze v případě, že jsou všichni pracovníci uvnitř SCP-700 kompletně oblečeni v anorganických oblecích a dýchacích maskách, a to pouze za účelem provedení nezbytných zkoušek. Po incidentu 700-1 se tento postup uzavření již nevyžaduje. Podrobnosti viz zpráva o incidentu 700-1.

Popis: SCP-700 je velká opuštěná budova vizuálně připomínající továrnu. Nachází se ve venkovské oblasti v USA. Budova má █ pater (včetně jednoho podzemního), každé s ██ místnostmi. Zdá se, že mnoho místností bylo postaveno bez konkrétního záměru, například obsahují zbytečné mechanismy, kanalizační potrubí, které není připojeno k žádnému zařízení na likvidaci odpadu nebo obsahují mnoho napájecích kabelů, které jsou zavěšeny po místnosti jako lana.

V místnostech SCP-700 je ███ graffiti (označené SCP-700-2). Většina z nich zobrazuje humanoidní stvoření, ale vyskytují se i zvířecí postavy.

Všechny instance SCP-700-2 vykazují schopnost pohybovat se po stěnách svých pokojů. Frekvence pohybu závisí na tom, ve které místnosti se SCP-700-2 nachází. Například v místnostech posetých železnými tyčemi bude SCP-700-2 provádět jen malé pohyby v náhodných intervalech. V současné době není známo, zda jsou kresby na stěnách schopné myslet, ale soudě podle jejich chaotického pohybu a s přihlédnutím k tomu, že všechny pokusy o kontakt selhaly, s největší pravděpodobností ne.

Uvnitř centrální místnosti podzemního podlaží je kruhový otvor (označený SCP-700-1). Jeho hloubka je 10 m a poloměr 1,5 m. Otvor je uzavřen železným poklopem. Ke stěnám SCP-700-1 jeden metr ode dna jsou upevněny ██ 0,3 ml plastové stříkačky. Uprostřed dna SCP-700-1 je rošt 1 m x 1 m vedoucí do neosvětlené komory. Vyjmutí stříkaček ze stěn je možné, ale nové stříkačky "vyrostou" téměř okamžitě po odstranění starých.

Injekční stříkačky v SCP-700-1 neustále vytvářejí žlutou tekutinu, sestávající hlavně z lidské [DATA VYMAZÁNA], včetně menstruační tekutiny. Směs vytváří aroma, které všichni lidé, kteří to cítí, považují za "velmi přitažlivé". Pokud zůstane otevřené, SCP-700-1 se rozšíří do všech místností v budově.

Poté, co vůni tento zápach opustí otvor, se lidé nevědomě začnou pohybovat směrem k SCP-700-1. Pokud nejsou zastaveny, vrhnou se do díry. Pády téměř vždy vedou ke zlomeninám, ale zdá se, že ovlivněné osoby tomu nevěnují pozornost, soustředí se pouze na absorpci tekutiny vytvořené injekční stříkačkou.

Jakmile osoba spadne do SCP-700-1, poklop se automaticky uzavře a z nespecifikovaného místa v SCP-700 se začnou ozývat hlasité mechanické zvuky. Pokud je v takovou chvíli otevřen poklop SCP-700, místo otvoru bude pod poklopem pevná betonová podlaha a zvuky přestanou. Přibližně █ minuty po uzavření se samovolně otevře, ale osoba se zde nacházet nebude. Během testování jsou všechna záznamová zařízení (např. Videokamery) umístěné v SCP-700-1 zničeny neznámým způsobem okamžitě po uzavření poklopu.

█ hodiny po zmizení osoby se v jedné z místností SCP-700 objeví nová instance SCP-700-2.
SCP-700 přitahovalo pozornost Nadace, díky zprávám o "panu ██████", jenž prodával "živé obrazy" namalované na betonových blocích. Tváří v tvář zaměstnancům Nadace se pokusil o útěk, zranil jednoho ze zaměstnanců a poté, když si uvědomil, že nemůže uniknout, spáchal sebevraždu. Souřadnice umístění budovy byly nalezeny u jeho domu v roce ███████. Nadace byla schopna najít a zničit ██ bloků prodané panem ██████. Majitelé bloků dostali amnestika třídy B.

Dodatek 700-1: U osob pracujících uvnitř SCP-700 bylo hlášeno, že v místnosti SCP-700 začala mlčky pochodovat humanoidní postava bez tváře okamžitě po zmizení testovacího subjektu uvnitř SCP-700-1. Tato bytost (označená jako SCP-700-3) zmizí, jakmile se s ní vědci pokusí navázat fyzický kontakt a nereaguje na pokusy o komunikaci. K dnešnímu dni lze SCP-700-3 považovat za neškodné. Jakékoli změny v chování bytosti by měly být okamžitě nahlášeny.

Dodatek 700-2: Nedávno █ vědci a zaměstnanci třídy D uvedli, že se některé projekce SCP-700-2 začaly pohybovat. Další testy potvrdily, že lidé, kteří mají nějakou předchozí zkušenost s [DATA VYMAZÁNA] mohou vidět pohybující se SCP-700-2. Co pohyb způsobuje není dosud známo.

Incident 700-1: Dne █/██/████, doktor █████ přivedl čtyři zaměstnance třídy D do SCP-700 se záměrem zjistit pravou povahu komory pod SCP-700-1. Aby toho dosáhl, dal D-9462 nástroj potřebný k otevření spodku SCP-700-1. Když byl D-9462 uzavřen uvnitř SCP-700-1, začalo se z celé budovy ozývat hlasitý řinčivý zvuk. Od té doby otevření poklopu ukáže pouze betonovou podlahu. Zároveň se přestaly objevovat další SCP-700-3. Díky tomu bylo SCP-700 reklasifikováno na "Safe".

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License