SCP-6999
/* source: http://ah-sandbox.wikidot.com/component:collapsible-sidebar-x1 */
 
/* This should fix the open-menu button in mobile view */
#top-bar div.open-menu a {
background-size: 0 !important;
}
 
#top-bar .open-menu a {
    position: fixed;
    top: 0.5em;
    left: 0.5em;
    z-index: 5;
    font-family: 'Nanum Gothic', san-serif;
    font-size: 30px;
    font-weight: 700;
    width: 30px;
    height: 30px;
    line-height: 0.9em;
    text-align: center;
    border: 0.2em solid #888;
    background-color: #fff;
    border-radius: 3em;
    color: #888;
}
 
@media (min-width: 768px) {
 
  .mobile-top-bar, #top-bar .open-menu {
    display: block;
  }
 
  .mobile-top-bar li {
    display: none;
  }
 
  #main-content {
    max-width: 708px;
    margin: 0 auto;
    padding: 0;
    transition: max-width 0.2s ease-in-out;
  }
 
  #side-bar {
    display: block!important;
    position: fixed;
    top: 0;
    left: -19em;
    width: 17em;
    height: 100%;
    overflow-y: auto;
    z-index: 10;
    padding: 0.3em 0.675em;
    background-color: rgba(0,0,0,0.1);
    transition: left 0.5s ease-in-out;
  }
 
  #side-bar:target {
    display: block;
    left: 0;
    width: 17em;
    margin: 0;
    z-index: 10;
  }
 
  #side-bar:target .close-menu {
    display: block;
    position: fixed;
    width: 100%;
    height: 100%;
    top: 0;
    left: 0;
    z-index: -1;
  }
 
  #top-bar .open-menu a:hover {
    text-decoration: none;
  }
 
  .close-menu {
    margin-left: 19em;
    opacity: 0;
  }
}

hodnocení: +1+x
blank.png

OD: O5-10
KOMU: LISTSERV personál

Domnívám se, že by vás mohla hudba zajímat. Vizte přiložený soubor.

- O5-10

scp-6999.pdf

0/6999 ÚROVEŇ 0/6999
PODLÉHÁ UTAJENÍ
classified-bar.svg
classified-bar.svg
classified-bar.svg
classified-bar.svg
classified-bar.svg
classified-bar.svg
Objekt # SCP-6999
Safe

SECONDARY CLASS: THAUMIEL


band-mk2.jpg

Snímek z SCP-6999.

Speciální Zadržovací Procedury: Nadační zaměstnanci udržují několik televizních vysílacích věží pro globální přenos SCP-6999. Dle protokolu Projektu RAISA májí k tomuto souboru přístup pouze zaměstnanci s Úrovní 5.


Popis: SCP-6999 je tříminutový kognitohazardní video záznam přednesu skladby Blíž k tobě, Bože můj od Symfonie Oddělení aplikovaných sil. Video ovlivňuje autonomní nervovou soustavu a osu hypothalamus-hypofýza-nadledvina a zabraňuje reakcím boj nebo útěk na stresory a tlumí produkci kortizolu.

Po schválení Etické komise pověřila Rada O5 Memetickou a Infohazardní divizi vytvořením SCP-6999 pro projekt AISA. Po přednesu a nahrání započalo na dobrovolnících z řad výzkumníků testování vlivu SCP-6999.


Dodatek 6999.1: Záznam testování

Subjekt: Dr. Chuck Ferguson

Minulost: Sedm let před testováním se Ferguson vdal za svého manžela a před třemi lety adpoptovali syna kojence. Přestože uvádí vysokou spokojenost se vztahem i domácností, což dokládá i svědectví blízkých přátel, často zdůrazňuje nedostatek interakcí se svým synem a věří, že kvůli tomu chová k němu jeho manžel nevraživost.

Výsledky: Ferguson napíše svému manželovi a zeptá se ho, zda mohou tuto situaci prodiskudovat později toho dne. Ferguson ohlásí hlubokou reflektivní konverzaci zahrnující historii jejich vztahu, rodinnou minulost a oblíbené televizní programy. V rámci toho ujistí Fergusona jeho manžel o tom, že ohledně své převládající roli ve výchově jejich syna nechová žádnou nevoli vzhledem k Fergusonově práci pro vládu (vizte Protokol o zveřejnění rodině). Manžel však navrhuje najmout si chůvu, o čemž Ferguson prohlásil, že zváží.


Subjekt: Agentka Silvina Cortez

Minulost: Proti Cortezinu rozhodnutí emigrovat z Filipín do Spojených států po vystudování střední školy silně protestovala její matka. Vztah k její matce nadále slábnul s jejím narukováním do americké armády a následným zaměstnáním pod Nadací. Cortez lituje, že nezkontaktovala svou matku, avšak obává se ještě většího zhoršení jejich vztahu, kdyby tak učinila.

Výsledky: Cortez zavolá své matce, která je tímto náhlým kontaktováním šokována. Na první den po testování si spolu domluví videohovor. Cortez ohlásí zprvu nepoklidnou, ale postupně intimnější konverzaci, její matka se zajímá o americký život, Cortezova o filipínský. Když přišla řeč na prvotní zármutek nad emigrací, Cortzeina matka se za svá slova omluvila a poznamenala, že názor změnila již před dlouhou dobou, ale obávala se Corteziny reakce.


Subjekt: Dr. Everett Mann

Minulost: Mannovy etické zásady se stejně jako u jeho excentrického strýce opatrovníka vychylují od společenských norem. Po smrti Mannova strýce ve vazbě čelil Mann vyloučení ze společnosti svých vrstevníků. Jako odpověď hledal Mann útěchu ve vědě a vzdělávání. Zatímco Mann uvádí odvádění potenciálních přátel za "geniální", jiní vypovídají o tom, že Mann odmítá společenský rozvoj ve prospěch vědeckých činností.

Výsledky: Mann opustí testovací zařízení, nalezne nejbližší sklaní útes a beze slov se posadí na jeho okraj hledě na noční oblohu. Když byl dotázán na své myšlenky, odpověděl: "Všichni se můžeme povznést." Následující den se posadí v kantýně Oblasti-19 za stůl s velkým množstvím lidí a připojí se do nesmělé, ale upřímné konverzace o biologii krys.


Addendum 6999.2: Instrukce Projektu AISA

Projekt AISA je iniciativa plánovaná Nadací jako odpověď na předvídatelný, jednotný a veřejně rozšířený Scénář Třídy-XK Konce světa pro uklidnění lidstva. Jakmile se taková událost nastane, všichni nadační zaměstnanci získají přístup ke složkám o anomáliích Projektu AISA.Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License