SCP-6994
hodnocení: +1+x
blank.png
Giant_Isopod_%2818443864634%29.jpg

Vyobrazení SCP-6994 v zajetí

Objekt #: SCP-6994

Třída objektu: Euclid Explained Keter

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-6994 má být zadržen ve velké vodní zadržovací cele naplněnou mořskou vodou se slaností 33 PPM. Není povolené dávat SCP-6994 jakékoliv pohodlí, rekreaci nebo jakoukoliv zbytečnou výživu. Jakékoli instance SCP-6994 ukazující odpor nebo násilí vůči zaměstnancům Nadace by měly být okamžitě zneškodněny.

Popis: SCP-6994 je z druhu Bathynomus Basatanus, velký stejnonožec žijící na východním pobřezí Spojených Států a Kanady. SCP-6994 se hodně podobá neanomálním druhům obřích stejnonožců.1

Biologie SCP-6994 se od ostatních hlavonožců odlišuje několika klíčovými způsoby. SCP-6994 má snovací bradavky jako pozemští pavouci a používá je k vyloučení viskózní a adhezivní tekutiny. SCP-6994 tuto tekutinu používá na stavění úkrytu "stejně jako vyrábění vaků s vodou na případný průzkum na souši"2. SCP-6994 má také velké přední končetiny, které připomínají kosu, podobně jako to mají kudlanky. Tyto končetiny jsou používány primárně na pohyb, ale také na lovení a obranu před predátory. SCP-6994 už má skoro stejnou inteligenci jako lidi. SCP-6994 využívá komunikační metodu založenou na symbolech, která se skládá jak z napsaných piktogramů, tak z osobních symbolů a pantomimy využívající přední končetiny.

Dodatek 1
Při budování permanentní zadržovací cely pro SCP-6994 se objevili nové fosilní záznamy na mořském dni poblíž zóny s SCP-6994. Takové záznamy naznačovali, že SCP-6994 nebylo anomální, ale pouze evolucí od klasických vodních stejnonožců. Hlavní výzkumník Geraldo Bannock označil tyto záznamy jako pochybné a nařídil další výzkum na subjektu SCP-6994.

Dvojice potápěců zajala a zabavila instanci od SCP-6994 aby se ujasnilo její biologické složení. Vzorky DNA a fyzických podobností ukázala, že SCP-6994 bylo přímá evoluce starších stejnonožců a bylo označeno jako neanomální a překlasifikováno na SCP-6994-EX.

Záznam o Incidentu
17.července 2020 byli 4 plavci nahlášení jako nezvěstní na pláži v Salisbury, Massachusetts. Po dalším pátrání byly nalezeny vlákna ze snovací bradavky od SCP-6994, které vedly do vybudované jeskyně přibližně 700 metrů od pevniny. Těla plavců byla nalezena uvnitř zabavené předníma končetinama SCP-6994 a zabita způsobem, naznačujíci péči nebo možnou zvědavost. Metody, které SCP-6994 použil vypadají identické s těmi, které používají agenti Nadace během pitvy.

Dodatek 2
8. května 2021 Geradlo Bannock reklasifikoval SCP-6994 na Keter, nebyla zpozorována žádná evidence evoluce SCP-6994. Byly zavedeny přísnější zadržovací procedury zahrnující časté utracení a převoz na oblastní zadržení.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License