Nevysvětlený artefakt #6980
hodnocení: 0+x
blank.png

Katalogizace #: 6980

Zadržovací Třída: Zelená

Instrukce k Uskladnění: Předmět je momentálně zadržen ve standardní uskladňovací skříňce v západním hangáru Areálu-15. Použití #6980 k experimentálním účelům vyžaduje předběžné schválení Vedoucího Učence Srpovitého Měsíce Blackbeaku. Všechny fotografie pořízené #6980 musí být archivovány a poslány do databáze Institutu pro další výzkum.

Synopse: Nevysvětlený artefakt #6980 je instantní fotoaparát nejasného výrobce a modelu, získaný z Dvojího Království v roce 1264. Vnitřní analýzy neodhalily žádné strukturní neobvyklosti, ani žádný důkaz thaumaturgického obohacení.

Objekt je funkční a schopný zachycovat vizuální obrázky, avšak všechny fotografie vyvolané #6980 zobrazují přírodní krajinu, o které se věří, že je součástí alternativní dimenze (předběžně označené jako Země-6980), která zatím nebyla Oddělením Exo-Kosmologických Studií objevena.

Testování ukázalo že terén a ekologie Země-6980 se liší na základě lokace fotografa. Vzhledem
k tomu, že se klima, biota a topografie Země-6980 radikálně liší od naší, předpokládá se, že se vesmír se Zemí-6980 oddělil od našeho v neurčitém bodě ve vzdálené minulosti. Aktuálně probíhá další výzkum.

Apendix-1: V době psaní tohoto dokumentu, proběhlo testování Artefaktu #6980 na všech osmi světadílech. Následuje zkrácený testovací záznam, sepsaný Nižším Učencem Goodpeacem mladším Nového Longbridge:

Datum: 05-09-1265

Lokace: Areál-15, Dvojí Království

Výsledný snímek: Pustá poušť bez známek života. V pozadí jsou viditelné hvězdy, avšak jejich uspořádání neodpovídá žádné aktuální nebo historické konfiguraci.

Datum: 08-01-1266

Lokace: Pohoří Dreamwood, Knížectví Velké Antipodie

Výsledný Snímek: Hladina rozlehlého oceánu. Je viditelný velký měsíc, vizuálně nerozeznatelný od našeho. Následné analýzy však naznačily, že by mohl být od Země mírně (~1.2%) vzdálenější.

Datum: 34-02-1266

Lokace: Jezero Milosrdenství, Degenerované Pustiny

Výsledný snímek: Savana se zvlněným reliéfem za úsvitu. V levé části je viditelný vzpřímený, bipedální organismus se zvětšenou mozkovnou a savčími rysy. Subjekt je vysoký přibližně devět rukou a drží objekt připomínající kamenem nabroušený dřevěný oštěp. Jedná se o první přímé potvrzení života na Zemi #6980.

IceAgeEarth.jpg

Země #6980 z oběžné dráhy.

Apendix-2: 32-03-1268, Administrátor Tančících Světel Kingscrestu povolil dočasné přemístění #6980 na vesmírnou stanici Institutu Infinity za účelem pozorování geologických rozdílů Země-6980. Bylo pořízeno přes 64 snímků, které byly následně uloženy do databáze Institutu.

Tyto snímky potvrzují, že je klima Země-6980 mnohem chladnější, než se původně předpokládalo, jak ukazují výrazné ledové plochy, pokryvající značnou část severní polokoule. Je identifikováno šest hlavních částí souše Země, avšak nachází se znatelně dál od sebe, s tím že některé (například Blueland nebo Nový Cloudmont) jsou pravděpodobně kompletně ponořené.

Oddělení Geologických Nesrovnalostí poznamenalo, že topografie Země-6980 se z přibližně 72 % shoduje s předpovídanou topografií Země 56 až 64MY1 v budoucnosti.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License