SCP-689
hodnocení: 0+x
blank.png

Objekt #: SCP-689

Třída Objektu: Keter

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-689 musí být zadrženo, ve velké betonové místnosti, vybavené vysoce intenzivními světly, fungujícími na principu jodidu sodného. Tato světla musí být drátově připojena k odděleným, přebytečným obvodům tak, aby bylo SCP-689 neustále jasně osvětlené.

V zadržovacím zařízení musí neustále pracovat minimálně tři členové personálu: dva Zaměstnanci Třídy D uvnitř zadržovací komory a jeden pracovník Úrovně 2 a vyšší mimo zadržovací komoru na správní stanici jako operátor. Operátor musí být buď kompletně slepý, nebo vybavený helmou, která bude uzpůsobená tak aby blokovala veškerý výhled. Tato helma nesmí být sundána po celou dobu jeho směny. Operátor se za absolutně žádných okolností nesmí podívat do zadržovací komory. Pozorovatelé Třídy D musí udržet SCP-689 v jejich zorném poli nepřetržitě, bez výjimek. Mrkání atd. je povoleno, ale alespoň jeden pár očí musí vždy sledovat SCP-689. Pokud uvnitř zadržovací komory z jakéhokoli důvodu vypadnou světla, nebo pokud je pozorování SCP-689 přerušeno, musí být všechen personál, který někdy viděl SCP-689 neprodleně terminován. Je doporučeno vybavit tento personál usmrcujícími zařízeními, které budou aktivovatelné na dálku z řídící místnosti kontenjmentu.

Pokud je oznámeno že SCP-689 opustilo zadržovací komoru, budou na lokace personálu, který někdy viděl SCP-689 vyslány zadržovací týmy sestavené z pozorovatelů Třídy D a slepého, nebo oslepeného personálu vybaveného echolokátory. Zadržovací týmy stanoví bezprostřední hranici a zakryjí objekt, než bude co nejrychleji navrácen do zadržovací komory. Během převozu budou pozorovatelé Třídy D stát pod zákrytem a bez přestání sledovat SCP-689. Jakýkoli personál Úrovně 1 a nižší, který viděl SCP-689 v důsledku jeho úniku musí být okamžitě terminován. Personál s vyšším bezpečnostním prověřením bude dočasně zachován, ale při dalším prolomení kontejnmentu SCP-689, musí být rovněž terminován.

Požadavky na výzkum SCP-689 musí být předloženy Doktoru ████████████ minimálně 7 dní dopředu, s detailním popisem plánovaného experimentu a s odůvodněním. Každý pracovník by si měl být vědom, že přímé zahlédnutí SCP-689 povede při dalším prolomení kontejnmentu k jeho okamžité terminaci, jak bylo popsáno výše.

Popis: SCP-689 je malá zelená mastková soška o výšce 30 cm. Je vyřezána do podoby něčeho, co se jeví jako neznámé božstvo podsvětí, tedy sedící kosterní postava s rucemi sevřenými přes kolena. Byla objevena ███████ ██████████████ během jedné z předválečných Německých archeologických výprav do ████████ části Indie a po válce získána za pomocí OSS. Její lokace během války je neznámá.

Dokud je SCP-689 sledováno alespoň jedním člověkem, je naprosto nehybné. Pro tento účel, normální chování jako mrkání nepřeruší sledování jako takové, ale jakékoli narušení pozornosti, i chvilkové, udělá pozorovatele zranitelným. Jakmile je SCP-689 nesledované zmizí z jeho dosavadní lokace. Během 15-20 sekund okamžitě zemře jedna osoba, která kdy viděla SCP-689 s tím, že se SCP-689 objeví na jejích ostatcích. SCP-689 se znovuobjeví na tom samém místě jako předtím, pokud nejsou naživu žádní další lidé, co jej kdy viděli.

Testy potvrdily, že tento efekt nefunguje na nelidské formy života a že všichni lidé co někdy přímo viděli SCP-689 jsou potenciálně zranitelní. Nebyly nalezeny stejné příčiny smrti, neboť výsledky pitev ukázaly, od zástav srdce a mrtvic, až kompletní roztrhání všech vnitřních orgánů. Způsob, podle kterého jsou vybírány cíle zatím není znám, ale vypadá to, že SCP-689 dává přednost lidem v davech, nebo lidem obklopeným velkým množství dalších lidí, pravděpodobně proto, aby se zvýšilo množství lidí, kteří jej zahlédli. Nahrané obrázky SCP-689 tento efekt nemají.

Kvůli potenciální “řetězové reakci“ je extrémě důležité aby při přerušení pozorování byl všechen personál, který kdy viděl SCP-689 ihned terminován.

Dodatek: Pracovníci s bezpečnostním prověřením 2 a vyšším by si měli přečíst Dokument #689-B

Dokument #689-B: Navrhovaný experiment s SCP-682

Z důvodu selhání ostatních možností a udělené prioritě na terminaci SCP-682, Dr. ████████ a Dr.█████ navrhli, aby bylo SCP-682 vystaveno SCP-689, což by bylo následováno vypnutím světel, nebo jiným opatřením. Personál pracující s SCP-689 upozorňuje, že při události úmyslného přesušení pozorování musí být, kromě zamýšleného cíle, všechen personál, který někdy zahlédl SCP-689 buď terminován, nebo umístěn do zadržovací komory k cílenému subjektu, aby bylo zajištěno, že objekt neprolomí kontejnment. Z důvodu, nejspíš náhodné povahy výběrového postupu je pravděpodobné, že bude potřeba více pokusů, než bude na cíl zaútočeno. Pokud by na takovouto možnost bylo přistoupeno, personál doporučuje dopředu terminovat všechny Zaměstnance Třídy D, aby byla zvýšena šance na úspěch.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License