SCP-688-CS

hodnocení: +3+x
blank.png
43735074060_b2f4445480_b.jpg

Monitorovaná Oblast-068a s SCP-668-CS-1.

Objekt #: SCP-688-CS

Třída Objektu: Keter

Úroveň Hrozby: Oranžová

Speciální Zadržovací Procedury: Provizorní Oblast-068a byla vybudována okolo objektu, pro zadržení a monitorování případných aktivit, či pro zabránění možného zájmu veřejnosti. Pokud se kdokoliv odhodlá přiblížit se na více jak 150 m, nebo bude chtít se k lokalitě Oblasti 068a přiblížit, bude vyslána připravená tříčlenná skupina personálu, kteří se pokusí přesvědčit, že jde o stráženou památku UNESCO, a tudíž je zákaz přístupu k ní. Pokud i tak budou nadále vytrvávat, má tato tříčlenná skupina povoleno použít jakékoliv metody, aby neohrozila odkrytí této kampaně. Zda to bude situace vyžadovat, je povoleno kohokoliv terminovat. K této oblasti je nadále přiřazený další Personál pro konstantní monitorování, a to i pokud nebude SCP nadále vykazovat jakékoliv známky aktivity.

Ostrov je monitorovaný hlavně dálkově. V případě jakékoliv výjimečné či abnormální aktivity, či potvrzení spojitosti s GoI-0074, bude přikázáno vyslat MTF Papa-7 ("Koperníci"). Nadále, zdali by se jakýkoliv člověk, který by se i přes monitorování a dostatečné zabezpečení dostal do Oblasti, a ještě hůře, jestliže by na zmíněném ostrově přišel do styku s SCP-688-CS-02 a následně přežil, proběhne jeho okamžitá terminace.

Popis: SCP-688-CS je seskupení spolu souvisejících objektů SCP-688-CS-01 a SCP-688-CS-02, které pobývají na výše zmíněném ostrově na Mušově v obci Pasohlávky v České republice. SCP-688-CS-01 je pro veřejnost známá jakožto Kostel sv. Linharta. Podle dokumentace a archívů se stáří kostela datuje od roku 1276 n. l, avšak díky našemu výzkumu a odebraným vzorkům, bylo zjištěno, že se kostel datuje už přibližně od roku 97 n. l. Samotný kostel podle předložených historických faktů pravděpodobně ve 14. století změnil svoji stavbu, kvůli možnému poškození1. V kostele probíhal v letech 1977 až 1979 archeologický výzkum, díky kterému se o něm dozvědělo tehdy mladé odvětví České Nadace. Kostel byl tehdy pod výzkumem dvou archeologů.
Dr. Davida Štěpánka a dnešního výzkumníka Dr. Friglla. V době, kdy probíhaly tyto výzkumy, bylo zaregistrováno několik anomálních příhod, ostatní kolegové doktorů dokonce věřili, že v samotném kostele vždy v sobotu večer "straší".

Oblast 068a byla zhotovena avšak až teprve roku 2003, zdá se, že tehdy se ještě o Objekt nezajímala veřejnost. O rok později také převzal hlavní kontrolu nad Oblastí Dr. Frigll, jenž má dostatečné znalosti o objektu z předchozích dob a již řadu let slouží pro Nadaci do dnešních dnů. Za dlouhé roky pozorování byla také zjištěna fakta, že se veškerá divoká zvěř v radiu 2 km objektu vyhýbá. Také byly zaznamenány občasné výskání či bolestné výkřiky doprovázené starými sarkickými obřadními písněmi na bubny spolu se zpěvem. Dr Frigll proto požádal o podrobnější průzkum tohoto objektu a poté, co mu bylo vyhověno, byl 14. 11. 2015 vyslán tým ozbrojených výzkumníků za doprovodu tehdejších dvou členů MTF Papa-7 ("Koperníci") (viz Dodatek Videozáznam 688-01). Jejich hlavním úkolem bylo donést co nejvíce vzorků a zjistit případný zdroj křiku a zpěvu, avšak druhá část úkolu byla pouze dobrovolná.

Letecká_fotka_kostela_sv._Linharta.jpg

SCP-688-CS na bližším leteckém snímku.

SCP-688-CS-01 je aktivní sarkický kostel stále okupovaný protosarkickými věřícími, kteří žijí pod tímto kostelem. Vypadá to, že kostel byl vyhotoven vcelku nedávno, jen pouze několik desítek let dozadu, avšak nám stále uniká, jak je možné, že si nikdo žádné interakce s tímto kostelem nevšimnul. Kostel je z velké části složen biologickým materiálem. Díky hlubšímu průzkumu (viz videozáznam 688-02) byly odebrány vzorky kostí, svaloviny a kousku vnitřností. Základ kostela tvoří původní cihlové kostky, které držely kostel pohromadě, i po požáru ve 14. století.

Avšak se zjistilo, že existuje i spodní část kostela, která byla vyhotovená nově. Ta je tvořena pouze z biologického materiálu, odkud také byly odebrány veškeré vzorky. Toto podzemí také tvoří ‘domov‘ pro SCP-688-CS-02. Celý tento komplex tvoří několik nesouměrně poskládaných tunelů a místností. V jedné z místností byl také objeven znak Ouroboru, podobně jako u SCP-2095. Věříme, že pouze velmi silná entita, nebo karcista určitého druhu by dokázal podobný komplex vytvořit.

SCP-688-CS-02 je inscenace v měřítku asi kolem 40 cm na výšku a váhou okolo 20 kg. Samotné inscenace jsou si velmi podobné a všechny mají společné tyto vlastnosti: dvě ostré řady zubů schopné prokousnout i velmi silný kevlar bez obtíží. Čtyři malé černé oči a jejich tělo je pokryto jemnou vrstvou štětin. Všechny inscenace mají nadále postavu připomínající Hyaena brunnea2. Z videozáznamů poskytnutých MTF Papa-7 ("Koperníci") se jeví, že SCP-688-CS-02 se dokáže pohybovat pouze v oblasti kostelu, nikoliv mimo něj. Zdá se, že jedná jako jedna entita a že se jedná o typ jednomyslné komunikace.

Podle výpovědí členů MTF a videozáznamu se domníváme, že se líhnou z vajec, které visí z biologického materiálu z SCP-688-CS-01, jelikož v několika místnostech šly tyto vejce zahlédnout a zatím nemáme vysvětlení, jak se dokáží replikovat.

—【◉】—

Dle získaného záznamu víme, že se v nově nazvaném SCP-668-01 nachází kreatura připomínající sarkické obludnosti a že se taky pravděpodobně jedná o aktivní sarkický kostel. Je to přelomové zjištění, neboť žádný ať už napůl aktivní kostel nebyl nalezen, nebo spíše do něj nebylo vkročeno, přinejmenším ne na Evropské půdě. Tyto inscenace jsme nově pojmenovali jako SCP-688-02.

Komentář Dr. Friglla


"Můžeme jen předpokládat, co se skrývá pod kostelem, či jak probíhají například jejich 'mše', většinou to probíhá tak, že se za jednoho dne sejde celá vesnice, a ta mše poté probíhá do pozdních hodin. Tento průzkum nám dál více otázek než odpovědí".

Se znalostmi, které máme od jiných větví, se Rada O5, spokojena s tím, co jsme zjistili, rozhodla o hlubší průzkum tohoto objektu. Další tým, tentokrát celo-forma jednotky MTF Papa-7 ("Koperníci"), byl vyslán na podrobnější průzkum SCP-688-01.

Následuje videozáznam 688-02 přepsaný do textové formy. Pro případné zobrazení tohoto záznamu je nutné mít Úroveň Prověření 4 a výše.

—【◉】—

Díky tomuto záznamu věříme, že je stále naživu. Je nezbytný pro další výzkum, a zvláště na zjištění schopností a tajemství ohledně tohoto citlivého téma. MTF Papa-7 ("Koperníci") tvrdí, jak bylo slyšet důkazně ze záznamu, že by tento kostel mohl obývat velice silný kognitohazardní humanoid.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License