SCP-683
hodnocení: 0+x
blank.png
683art

SCP-683-2

Objekt #: SCP-683

Třída Objektu: Euclid

Speciální Zadržovací Procedury:
SCP-683 musí být drženo ve standardní místnosti pro výzkum o rozměrech 8x8x5m, vybavené elektrickým generátorem na plyn. SCP-683 samo musí být zakryto dostatečně velkou, neprůhlednou látkou, aby bylo zabráněno neúmyslnému vizuálnímu kontaktu. Dveře výzkumné místnosti by měly odpovídat Úrovni II hodnocení ochrany před nebezpečím (ocelové dveře, zpevněné panty, přístup prostřednictvím SCPassport karty s manuálním záložním systémem), ale bez standardního pozorovacího okna. Kamerový dohled je omezen na vnější stranu těchto dveří, dokud nebude schváleno testování pořizování videozáznamů SCP-683.

Neměly by zde být umístěny žádné stráže, pokud jejich umístění nebude schváleno administrativním zaměstnancem Úrovně 3 nebo vyšší, opět z důvodu prevence neúmyslného vizuálního kontaktu. Do dvaceti (20) metrů od zadržovací oblasti, není povoleno přinášet žádné jídlo ani pití. SCP-683 je momentálně zadrženo ve výzkumné místnosti Zingiber-4 v Oblasti-19 ve výše popsaných podmínkách.

Popis: SCP-683 sestává ze dvou objektů: SCP-683-1 a SCP-683-2. Když jsou aktivovány jeho unikátní vlastnosti, produkuje vzorky SCP-3.

SCP-683-1 je bílá lednice značky 1953 Crosley Shelvador, jejíž zevnějšek vykazuje značné dlouhodobé používání. Vnitřek SCP-683-1 vypadá čistě a dobře udržovaně, nezávisle na obsahu, výsledcích testovacích procedur nebo záměrných pokusů o zašpinění. Napájecí kabel SCP-683-1 je zakončen neznámou koncovkou, která se ukázala být nekompatibilní s novodobými zásuvkami. Nadační inženýři zkonstruovali adaptér (Kontrolní Kód v Inventáři 19Alys-683-7), umožňující napájet SCP-683-1 pomocí standardního domácího elektrického generátoru na plyn, který je používán pro všechny testy. Když je napájeno, SCP-683-1 funguje adekvátně jako chladící jednotka. Neobyčejné vlastnosti se projevují jak s tak bez napájení, ale když je dodán elektrický proud, vyprodukované instance SCP-683-3, nevykazují rozklad či plesnivění dokud jsou uchovány uvnitř chladicí jednotky.

SCP-683-2 je dětská (věk odhadnut mezi 5 a 7 roky) malůvka na standardním 8.5" x 11" bílém papíru, orientovaný delší hranou horizontálně a připevněný neznámým způsobem ke vnějšku SCP-683-1. SCP-683-2 vypadá, jakoby bylo vytvořeno tužkou a fixou, zároveň je viditelné poškození způsobené vodou někdy v minulosti. Malůvka zobrazuje hornatou krajinu s antropomorfním sluncem, domem, studnou, psem, různorodou vegetací a postavou přímo uprostřed s kuchařskou čepicí na hlavě.

Jakákoliv osoba, která poznamená cokoliv negativního o SCP-683-2 nebo se pokusí jej oddělit od povrchu SCP-683-1 utrpí poškození jak vnitřních orgánu tak kůže a svalstva při pozření čehokoliv jedlého. Poškození se manifestuje jako výřezy tkáně z různých míst po celém těle, hmotností se rovnající pozřenému materiálu. Další poškození se přestane objevovat po pozření .42 kilogramů jídla. Přestože viditelně bolestivé, tkáň zdánlivě mizí okamžitě po každém ukousnutí sousta a zatím poškození nevedlo ke smrti subjektu před pozřením .42 kilogramu. Všechny subjekty zemřely do dvaceti šesti (26) dní od ukousnutí posledního sousta.

Po pozření .42 kilogramu jedlého materiálu a odstranění .42 kilogramu tkáně se uvnitř SCP-683-1 objeví hnědý papírový sáček, podobný obědovým sáčkům (dále označován jako SCP-683-3). Na SCP-683-3 bylo pokaždé napsáno slovo "Eric". Text je vyobrazen symetricky, napsán velkými písmeny a černým inkoustem. Styl písma na každé instanci SCP-683-3 se jeví konzistentní se všemi dalšími instancemi. Každá instance zatím obsahovala následující:

  • Sendvič sestávající ze dvou (2) plátků bílého toustového chleba (bez kůrky) a .21 kilogramu různého masa a vnitřností. Analýza DNA potvrdila, že se shoduje s DNA subjektu, který naposledy znevážil nebo se pokusil odstranit SCP-683-2 z povrchu SCP-683-1
  • Plastový zazipovatelný pytlík obsahující .21 kilogramu různého masa a vnitřností. Analýza DNA opět potvrdila, že se shoduje s DNA subjektu, který naposledy znevážil nebo se pokusil odstranit SCP-683-2
  • Plastový zazipovatelný pytlík obsahující tři (3) čokoládové sušenky, zhruba 9 cm v průměru. Testování neukázalo žádné abnormality nebo stopy DNA
  • Lísteček o velikosti 3" x 5" s textem: “Buď dnes hodný hoch!” Inkoust je černý a styl textu je konzistentní s tím, ve kterém je napsáno slovo "Eric" na vnější straně SCP-683-3.

Po testování byla každá instance SCP-683-3 zpopelněna bez jakýchkoliv neobyčejných událostí.

Není možno odstranit SCP-683-3 z povrchu SCP-683-1 a veškeré pokusy o to měly za výsledek aktivaci neobvyklých vlastností SCP-683-1. SCP-683-3 bylo úspěšně zapáleno a zpopelněno obyčejnou zápalkou ve třech (3) případech, ale pokaždé se znovu objevilo na povrchu SCP-683-1 do šedesáti osmi (68) hodin. Oproti všem očekáváním, zaměstnanci Třídy D, kteří provedli zpopelnění nebyli postiženi efektem SCP-683.

Pokud více subjektů zneváží nebo se pokusí odstranit SCP-683-2 z povrchu SCP-683-1 naráz, pouze na první ze subjektů budou působit efekty SCP-683. Žádné další subjekty nejsou postižené, dokud není dokončena produkce instance SCP-683-3.

Subjekty, které drží půst po znevážení nebo pokusu o odstranění SCP-683-2 z povrchu SCP-683-1
nejsou nijak postiženy do té doby, než se pokusí pozřít jídlo. Ke dnešnímu datu se dva (2) subjekty úspěšně vyhladověly k smrti aniž by byly nějak postiženy efekty SCP-683. Subjekty živené intravenózní výživou po znevážení nebo pokusu o odstranění SCP-683-2 byly postiženy efekty SCP-683 stejně jako kdyby požily pevnou stravu.

Záznam o Objevení: SCP-683 bylo objeveno ve skladové jednotce sousedící s domem osoby jménem Yolanda ██████████ z ████████████████, Washingtonu. Sběratel historických lednic a nábytku, madam ██████████ tvrdí, že jednoduše našla SCP-683 nehlídané na rohu dvou ulic ke konci července, roku 19██. Její synovec, který jí údajně pomohl se stěhováním předmětu, zemřel dva týdny po příhodě (jako příčina smrti na úmrtním listu byly uvedené komplikace způsobené kýlou). Pozornost nadace poprvé zavadila o předmět, když se odhadce občasně spolupracující s Nadací (skrz krycí agenturu Sentiments of Centuries Past Ltd.) stal obětí efektů SCP-683 při oceňování “nálezu” paní ██████████.

Když byla tázána, proč se nikdy nepokusila odstranit SCP-683-2, paní ██████████ odpověděla: “Však je to pěkný obrázek, nebo ne? Proč bych ho sundávala?”

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License