SCP-6820

hodnocení: +8+x
blank.png

Následující dokumenty byly automaticky odeslány z alternativní časové linie (později označené AU-6820) na základě Odstavce 3.1 Dohody o Multi-Nadační Koalici roku 1981, který v případě nenapravitelné Události Třídy-XK nebo podobné závažné události vyžaduje automatické odeslání relevantních dokumentů ostatním členům Koalice za účelem varování.


office.jpg

Primární pozorovací a analytická místnost Projektu ANTIKILL, cca 1971.

PŘIDĚLENÉ OBLASTI VEDOUCÍ PROJEKTU
Oblasti-01, -02, -19 O5-8.Nadační Poradce Pro Speciální Projekty., Ředitel Gears
VEDOUCÍ VÝZKUMU PŘIDĚLENÉ SEKCE
Ředitel Gears, Různí Různé.Mimo jiné zahrnující: AIAD, Essofyziku, Metafyziku, Noosferiku, Ontokinetiku, Přírodní Vědy, Časové Anomálie, Xenobiologii a podsekce Akroamatického Omezení, Aplikovaného Okultismu, Memetiky a Memetických Protiopatření a Kvantové Supermechaniky.
ball.jpg

SCP-6820, Sekce A v konečné fázi stavby.


DODATEK 6820.I: Konference - Představení návrhu


PŘEPIS VIDEA ANTIKILL-2C61

DATUM: 2006/06/06

PŘÍTOMNI:

  • Projektový poradce O5-8
  • Ředitel projektu C. Gears
  • Hlavní paratechnik Place H. MD. PhD.
  • Ředitelka Essofyziky H. Genevieve

PŘEDMLUVA: Po ukončení denních aktivit Projektu ANTIKILL svolala Ředitelka Genevieve neformální konferenci za účelem představit přítomným svůj vlastní plán a zvážit jeho proveditelnost.

<ZAČÁTEK ZÁZNAMU>

<Čtyři osoby sedí u černého stolu v administrativní části Oblasti-19.>

O5-8: — a to vás ani nenapadlo dát vědět mému plánovacímu algoritmu? Určitě si jste vědoma toho, že musím dohlížet na spoustu ostatních projektů.

Genevieve: Omlouvám se. Ten návrh byl podán teprve před pár hodinami.

Gears: Se vší úctou, Osmičko, tenhle projekt je důležitější, než ty ostatní.

O5-8: To ano, ale tahle schůzka nemusí být nutně důležitější, než ty ostatní. Pokud se vám tedy zrovna nepodařilo vyřešit tu zadržovací krizi trvající posledních osmdesát let.

PHMD: <otočí oči do stropu> Nepřeháněj to s tím optimismem.

O5-8: <posměšným tónem> Nepřeháněj to s tou drzostí k nadřízeným.

Genevieve: Opravdu se to snažíte zdržet za každou cenu?

<Ticho.>

Genevieve: Samozřejmě, že ne. Takže, jsem si vědoma, že jste byl svědkem desetitisíců pokusů o terminaci ███-███. A samozřejmě jsem si také vědoma, jak skončil každý z nich. Váš skepticismus je oprávněný, ale prosím, věnujte mi pozornost.

<O5-8 přikývne.>

Genevieve: Vedu oddělení essofyziky, které se, jak všichni dobře víte, zabývá ztělesněními — manifestacemi konceptů v realitě. Ztělesnění konceptu "červené" by v sobě obsahovalo veškeré charakteristiky, které si s tou barvou konceptuálně spojujeme, jako například vztek nebo přitažlivost nebo zlo. To je zjednodušený způsob konceptualizace toho, co se děje tady; hmotný objekt ztělesňuje memetickou strukturu uvnitř noosféry tím, že se přizpůsobí jejímu ideálnímu myšlenkovému tvaru.

<PHMD přikývne. O5-8 a Ředitel Gears se na sebe zmateně podívají.>

Genevieve: Když to řeknu jednoduše, ztělesnění je fyzický objekt, který má tvar myšlenky. A s postupem lidského chápání a inteligence se ten tvar může měnit. Což znamená že, pokud není essofyzická povaha entity na první pohled jasná, je možné ji odvodit z porovnání postupných změn dané entity s postupnými změnami v lidské koncepci a myšlenkovém prostoru. Korelace v tomto případě téměř vždy znamená příčinu.

Gears: Předpokládám, že vaše oddělení objevilo takovou korelaci v případě ███-███.

Genevieve: Správně.

O5-8: Víte, nejste první člověk, který něco takového navrhoval. To, že je ██ konceptuální entita, nemá na úspěch projektu žádný vliv.

PHMD: Kdyby to byla pravda, tak by s tebou nemluvila, Osmičko. Nech ji to vysvětlit.

<O5-8 otevře ústa, jako by chtěl začít mluvit, ale nezačne. Gestem ukáže na Ředitelku Genevieve.>

Genevieve: ███ se postupem času zvětšuje ███████ a postupem času █████████ pokusům o zadržení a terminaci, což se shoduje s postupným růstem lidské kolektivní inteligence. Jakýkoliv koncept ██ ztělesňuje, musí být extrémně komplexní. Tak obrovský, že se jen částečně protíná s noosférou.

Gears: A pokud není přirozený lidskému myšlení, tak může být bez rizika odstraněn.

Genevieve: Podle essofyzické teorie.

PHMD: Omluvte mě, ale pokud odstraníme ██ z lidského myšlení, tak jen všichni zapomeneme na jeho existenci. K čemu nám to bude?

Genevieve: Špatně jste to pochopil. My odstraníme koncept ███. Vymažeme ho z noosféry. Pokud daný koncept nedokáže žádná mysl pochopit, rozbije se spojení s jeho ztělesněním, vrátí se zpět k přirozenému řádu.

O5-8: <krátká pauza> A co přesně to pro nás znamená? Že se stane neanomálním?

<PHMD si vymění zjevný pohled pochopení s Ředitelkou Genevieve. Pousměje se.>

Dir. Genevieve: Ještě lépe. Stane se smrtelným.

<KONEC ZÁZNAMU>
DOSLOV: Návrh na nový podprojekt Projektu ANTIKILL byl přijat a vstoupil do fáze plánování a urychleného schválení Radou. Zkušený personál projektu s relevantními znalostmi bude brzy převelen.

KONEC DODATKU


DODATEK 6820.II: Prvotní návrh podprojektu


Antikill.svg

PROJEKT ANTIKILL

DÍLČÍ NÁVRH #13225


2. 8. 2006
Ředitelka Harlow Genevieve
Oddělení Essofyziky


ZÁMĚR: Zkonstruovat anomální zbraň schopnou neutralizovat ███-███.

ABSTRAKT: Přestože byly desítky let pokusů o terminaci Projektu ANTIKILL (včetně vzájemného testování █████ s -096, -173, -217, atd.) neúspěšné, ukázaly se jako užitečné pro další výzkum. Usilovný výzkum a porovnávání interakcí ███-███ a výsledných ███████████ dovedly Oddělení Essofyziky k novému přístupu k tomuto projektu: Sestavení anomální zbraně, jejímž jediným účelem bude hmotně a konceptuálně vymazat ███-███ z reality.


METODA: Za účelem zajištění dostatku administrativních a výpočetní prostředků společně s utajením před zájmovými skupinami bude zbraň (provizorně označena AO-6820) umístěna pod Zabezpečenou Administrativní Oblastí-01. Toto bude vyžadovat odstranění více než padesáti miliónů kubických metrů zeminy (budou využity anomální technologie). Je plánováno, že tato část stavby proběhne během osmi měsíců. Po dokončení budou v tomto prostoru (Zařízení ANTIKILL-A) umístěny mechanizmy nutné pro funkci AO-6820, včetně:

SEKCE A: Centrální výpočetní jednotka

AKF-A.png

Plánované rozvržení AKF-A.

Uvnitř centrální výpočetní jednotky bude umístěna komplexní autoiterativní neuronová síť se dvěmi hlavními funkcemi: rozpoznávání vzorů a manipulace s realitou. Jako cvičná data budou použity veškeré záznamy pokusů o terminaci ███-███ společně s ███████████ ████████. Síť bude cíleně mapovat kvantovou informační strukturu totožnou s konceptuální redukcí ███ ███████. Po aktivaci AO-6820 bude výpočetní jednotka zastávat funkci "ontokinetického webcrawleru" a pomocí rozhraní k Sekci B mazat konceptuální strukturu ███-███ ze základní reality.


SEKCE B: Placeholder-Gearsův ontokinetický kanál

Placeholder-Gearsův ontokinetický kanál (nadále jen PH-GOS) je masivní kotva reality a ontokinetické rozhraní. Jeho funkcí je číst celkový kvantově informační obsah univerza a kódovat ho do strojově čitelného formátu, čímž dovoluje ostatním součástem systému reagovat na současný stav reality. PH-GOS může a bude využit v režimu, který mu dovoluje provádět lokalizované změny reality. Přímými úpravami nara-časo-prostoru bude společně s centrální jednotkou zajišťovat pokračující neexistenci ███-███.


SEKCE C: ███████████ ██████

Lze odvodit analogicky z předchozích informací.


SEKCE D: Sekundární výpočetní jednotka

Dodatečná serverová kapacita pro vedlejší výpočty. Předpokládaná využití zahrnují: optimalizace, heuristická a metaheuristická analýza, simulace kreativity a ██████.


SEKCE E: Duální antifúzní reaktor

Izolovaný zdroj energie pohánějící a závislý na AO-6820. Dvoujádrový reaktor využívá vestavěného antihmotového motoru ke spouštění vysoce energetických fúzních reakcí mezi páry částic hmoty a antihmoty, které jsou následně neutralizovány na vrcholu jejich systémové aktivity.


SEKCE F: Kalibrační věž

Primární pozorovací a diagnostická místnost AO-6820.


SEKCE G: Zabezpečená Databáze Oblasti-01
SEKCE H: Přístup výtahem

Předem existující struktura.


Přiložen je seznam relevantních oddělení a výzkumného personálu.


AKTUALIZACE 04.08.2021: Dílčí projekt dokončen bez větších incidentů. Všechny systémy funkční. Jsou prováděny přípravy na aktivaci během následujících 24 hodin.

KONEC DODATKU


DODATEK 6820.III: Zpráva o vyšetřování


drygioni-full.svg

PROTOKOL DRYGIONI

VYŠETŘOVÁNÍ 6820-A


12.08.2021
Ředitel Charles Gears
Projekt ANTIKILL


PRVOTNÍ NÁLEZY

Přezkoumané dokumenty: 177
Zbývající dokumenty: 22 406

PŘEDMĚTY VYŠETŘOVÁNÍ
DNA_sequence%2C_Nucleotide_sequence.gif

1/215 genetické sekvence SCP-6820-A.

  • povaha odstraněného subjektu (nadále SCP-6820-A)

Z obsahu přezkoumaných dokumentů vyplývá, že účelem Projektu ANTIKILL bylo zajistit neexistenci SCP-6820-A v jakékoliv formě, včetně jakéhokoliv uspořádání dat, které by mohlo sloužit jako způsob jeho propagace. Toto naznačuje, že entita mohla být čistě konceptuální povahy. Části těžce poškozených terminačních záznamů se však s touto teorií vylučují a implikují existenci subjektu jako fyzického objektu (např. časté využití termínu "tělesná hmota").

Vnitřní inspekce centrální výpočetní jednotky SCP-6820 dovolila částečné mapování soustavy dat, pro jejíž eliminaci byla naprogramována. Analýza Oddělením Xenobiologie potvrdila, že data popisují unikátní genetickou sekvenci kombinující charakteristiky biologických říší Animalia, Plantae a Fungi společně s několika neorganickými strukturami. Nejvýraznější části sekvence se téměř shodují se třídou Reptilia.

V momentu zveřejnění této analýzy proběhla lokalizovaná událost restrukturalizace reality. AKF-A-C bylo vymazáno z existence společně s veškerými záznamy o jeho možné funkci. Vzhledem k tomu, že AKF-A nemá žádný vstupní bod a personál provádějící analýzu má jasné vzpomínky na vstup do centrální výpočetní jednotky je odhadováno, že Sekce C sloužila jako průchod do vnitřní části SCP-6820. Důvod jejího vymazání momentálně není známý

  • důvody k neutralizaci a nadměrnému využití zdrojů

Základem veškerých nadačních operací jsou striktní protokoly. Jedním z nich je, že anomálie je třeba zadržet, ne odstranit. Vyřazení je rezervováno pro mimořádné situace, kdy je buďto absolutně nezbytné, nebo nepředstavuje žádné etické problémy. Naše vytrvalost u Projektu ANTIKILL je nejen neobvyklá, ale také naznačuje, že SCP-6820-A bezprostředně ohrožovalo hlavní misi Nadace. Bylo na něj vynaloženo více nadačních zdrojů, než na jakoukoliv jinou anomálii, absolutní většina z nich byla využita na pokusy o terminaci.

Přesto však nebyly nalezeny žádné důkazy, že by subjekt skutečně představoval okamžité a bezprostřední nebezpečí. Naopak trvání Projektu ANTIKILL po většinu minulého století naznačuje, že pokud měl subjekt potenciál způsobit mimořádnou existenční hrozbu, nemohlo se tak stát dříve, než byl vymazán.

  • důvody k univerzální, absolutní nenávisti vůči SCP-6820-A

NEJASNÉ

DODATEČNÉ POZNÁMKY: Jakožto dřívější Vedoucí Projektu ANTIKILL mám potřebu se k této situaci vyjádřit a objasnit několik věcí.

Jasně si vzpomínám, že jsem na projektu pracoval, nebo mám alespoň takový pocit. Přestože u Nadace pracuji již dlouho, něco na něm ve mě vyvolávalo velmi silnou reakci. Jak na administrativní, tak na osobní úrovni. Vzpomínám si na svoji přítomnost a účast na návrhu relevantních dokumentů, podávání a schvalování žádostí o terminační testování, organizaci postupně čím dál komplexnějších operací. Přesto si však nejsem schopen vybavit obsah těchto událostí. Celé Nadaci zbylo jen velmi málo informací, které by odlišily SCP-6820-A od jakékoliv jiné entity. A mě osobně bohužel už nezbyla žádná.

Jediná věc, kterou si ohledně subjektu dokáži vybavit je, překvapivě, můj emoční vztah k němu. Zjevně ho se mnou sdílel veškerý personál Projektu ANTIKILL: SCP-6820-A bylo bez výjimky vnímáno jako nenávistné, neslučitelné se životem a "nechutné". Cokoliv to bylo, tak jsem to nenáviděl, stejně jako všichni moji kolegové a očividně všichni, kteří s tím přišli do styku. A přestože bylo vymazáno z reality, mě tyto pocity neopustily. Z naší porážky SCP-6820-A však necítím žádné potěšení ani uspokojení.

Naopak mám nepříjemný pocit, že jsme byli zmanipulováni a podvedeni. Je zcela možné, že SCP-6820 začalo existovat společně se všemi vzpomínkami na něj během zaznamenané události změny reality a existence (respektive pozdější neexistence) SCP-6820-A, jen aby nás zmátlo. Dále též odstranilo svoji vstupní šachtu, což podstatně ztěžuje jakékoliv vyšetřování nebo výzkum, bezprostředně po zveřejnění důležitých informací ohledně povahy SCP-6820-A. Alternativně by to mohlo být vysvětleno jako plnění jeho původní funkce - zajistit, že SCP-6820-A zůstane vyloučeno z noosféry. Toto se však vylučuje s faktem, že náš výzkum zůstal netknutý. Vzhledem k tomu, že naše oddanost projektu jako je ANTIKILL se nám takříkajíc "nepodobá", se domnívám, že nemáme důvod věřit inteligentní, vševědoucí a omnipotentní parazbrani pod naší hlavní administrativní budovou.

Doporučuji okamžité vyřazení SCP-6820 jakýmkoliv možným způsobem.


KONEC DODATKU


SCP-6820, Sekce A ve STAVU ZUŘIVOSTI.svědectví, nedávné záběry.

DODATEK 6820.IV: Terminační záznamy

PŘEDMLUVA: SCP-6820 nyní slouží jako vektor přenosu pro SCP-6820-A, entitu, pro jejíž zničení bylo navrženo. Z tohoto důvodu musí být terminováno, aby se zabránilo šíření onto-konceptuálního vlivu zmíněné entity.


ZÁMĚR: Retroaktivně degradovat SCP-6820 na status personálu Třídy-D pomocí upravené instance SCP-2140-1, zneužívajíc jeho povinnosti držet se nadačních protokolů a organizační struktury.

INTERAKCE: Výše zmíněný ontomemetický spouštěč je promítnut na protější zeď AKF-A, jasně viditelný pozorovací optikou Sekce B. Krycí panely Sekce A se začínají třepat a uvnitř centrálního jádra je zaznamenán pohyb. O chvíli později se spodní panel otevře směrem ven a odhalí organizovanou skupinu vysokých deformovaných,bledých humanoidních stvoření v oranžových kombinézách. Pomalým krokem vyjdou z centrálního jádra, každý s několika různými nástroji v rukou, a začnou na pozorovací čočku svařovat neznámý obrovský symbol, bez jakýchkoliv náznaků opatrnosti nebo pudu sebezáchovy.

Po dokončení se entity vrátí zpět do centrálního jádra. Symbol je identifikován jako další upravená instance SCP-2140-1, neznámá nadačnímu personálu. Všechny pozorující osoby jsou později identifikováni jako civilisté. Automatické systémy pro analýzu textu odhalily, že symbol zahrnuje archaický daevitský text, volně přeložený jako "Ten, který vidí"..neměnný

VÝSLEDEK: Dříve nedostupné sekce metadat SCP-6820 jsou nyní přístupné. Dokumenty potvrzují tvrzení několika dalších dokumentů, že SCP-6820 zastává a vždy zastávalo nadační pozici O5-8. Uvnitř Zabezpečené Administrativní Oblasti-01 byl později nalezen civilní vědec s prázdnou přístupovou kartou Třídy-E (Bezpečnostní Prověrka Úrovně 0), po patřičné amnestizaci byl propuštěn na veřejnost.


ZÁMĚR: Nahrát slovní popis ●●|●●●●●|●●|● do centrální výpočetní jednotky SCP-6820 a vyřadit jeho vnitřní součásti pomocí silného infohazardního spouštěče.

INTERAKCE: Po více než šedesáti hodinách dešifrování se podaří získat dostatečný přístup k centrální jednotce a úspěšně nahrát infohazardní data. Po třiceti vteřinách začnou póly centrální jednotky vypouštět tmavou mlhu, která postupně obklopí celé jádro. Uvnitř jsou zaznamenány vokalizace neurčitého plaza společně s audio rušením konzistentním s účinky ●●|●●●●●|●●|●. SCP-6820 odešle chybu STAV ZUŘIVOSTI.zbytečné a přestane odpovídat po dobu přibližně čtyř hodin. Během této doby jsou čtyři jednotky PH-GOS obaleny černými výčnělky podobnými chapadlům, které je strhnou několik metrů do země a poškodí při tom okolní systémy. Výčnělky se rozptýlí po vyhození ●●|●●●●●|●●|● z centrální jednotky; Je pozorováno, že z jeho figury visí několik černých vláken podobných stuhám, než se opět dematerializuje.

VÝSLEDEK: SCP-6820-A má nyní větší ontokinetický a memetický vliv na média, které ho slovně popisují. Narušuje metadata dokumentů přidáváním poznámek a zvýrazňováním sebedoplňujících myšlenkových struktur. Manifestace ektoentropních končetin nebyla znovu pozorována.


ZÁMĚR: Manipulovat SCP-6820-A sémantickou interakcí pomocí variabilního abstraktně-metafyzického konceptuálního ukazatele (SCP-2719) a donutit ho opustit SCP-6820. Za účelem tohoto pokusu byla Anti-noosféra definována jako množina veškerých myšlenek, kterých lidé nejsou schopni.

INTERAKCE:

UKAZATEL VÝSLEDEK
SCP-6820 Stalo se uvnitř.
SCP-6820-A Šlo dovnitř.
Anti-Noosféra Stala se uvnitř.
SCP-6820-A Šlo dál dovnitř.
SCP-6820-A Šlo dál dovnitř.
SCP-6820-A Našlo uvnitř.
Vnitřek VENKU..nevítaný


VÝSLEDEK: Centrální výpočetní jednotka SCP-6820 byla obrácena vnitřní stranou ven, její interní součásti jsou nyní externí a vystaveny AKF-A. Obsah výpočetní jednotky se vymyká lidskému chápání. Vnitřek traumatizován.


ZÁMĚR: Konzultovat umělou inteligenci externího původu (SCP-079) ohledně asistence s terminací SCP-6820. Části dat z poškozených dokumentů naznačují nějakou formu osobního vztahu mezi SCP-079 a původní formou SCP-6820-A.

INTERAKCE: SCP-079 je poskytnut přístup k aktuální i zastaralé dokumentaci SCP-6820 společně s rozšířenými výpočetními prostředky v podobě externího disku. AI potvrzuje závažnost situace a rychle poskytne komplexní proti-algoritmus k SCP-6820. Klade důraz na jeho smrtící účinky pro personál a doporučuje, aby nebyl zkoumán. Algoritmus je aplikován na přístupné sekce AKF-A podle přesně načasovaných specifikací, což způsobí deaktivaci všech jeho částí kromě reaktoru a centrální jednotky.

Centrální jednotka zůstává neaktivní po dobu šestnácti minut, po čemž způsobí celooblastní elektromagnetický výpadek. Tři členové personálu s elektronickými augmentacemi jsou zabiti. Událost trvá jednu hodinu, všechny systémy jsou následně opět funkční.

VÝSLEDEK: AKF-A bylo kompletně restrukturováno; jeho uspořádání a komponenty zůstaly nezměněné, avšak veškeré vnější povrchy byly pokryty teoreticky nemožnou wolframo-diamantovou slitinou, zatímco většina vnitřního vedení a supravodičů byla nahrazena beryllio-bronzovými součástmi. I přes absenci zdrojů jiného než bílého světla je barva interiéru komory obecně vnímána jako NENÁVISTNÁ..spojenci


ZÁMĚR: Zavést virální para-organismus (SCP-217) do centrální výpočetní jednotky SCP-6820 za účelem zneškodnění jeho biologických součástí.

INTERAKCE: Uprostřed spontánního STAVU ZUŘIVOSTI byl roztok kyseliny chlorovodíkové kontaminován SCP-217 před vypuštěním do Sekce A. Virus okamžitě reagoval se stopami organického materiálu ve vnitřní atmosféře a začal vytvářet makrostruktury, než byl signál z vnitřních kamer ztracen, externí kamery zůstaly aktivní. Po dvaceti dvou minutách bylo ze západního vstupního portu vypuštěn oblak reflexních částic, později identifikovaných jako křemíko-proteinových nanobotů. Částice se seskupily do obrovského mechanizmu ozubených kol okolo středu komory.

VÝSLEDEK: Horní a spodní polokoule výpočetní jednotky se nyní otáčejí nezávisle na sobě a pravidelně vydávají zvuky podobné hodinovému strojku. Členové GoI-004 (včetně Církve Mechanické Ortodoxie, Spojené Církve, Církve Maxwellistů, Svatostánku Hollistů, a HANSARP) nevysvětlitelně získali znalosti lokace SCP-6820 a vyhlásili Nadaci svatou válku ve jménu WAN..nezlomný


ZÁMĚR: Použít nepřekonatelnou omnikinetickou.omnikinetický: Široký termín popisující anomálie schopné semiontologické, ontokinetické a semiokinetické manipulace reality zároveň. sílu (SCP-001-KATE) za účelem celkového vymazání SCP-6820 z existence.

INTERAKCE: Do zabezpečeného souboru SCP-001-KATE v databázi byl vložen následující text:

AKF-A, SCP-6820, a SCP-6820-A budou po uložení tohoto dokumentu okamžitě a kompletně odstraněny z existence. Fyzická oblast obsazená AKF-A a SCP-6820 bude vyplněna půdou, která se původně nacházela na jejím místě.

Soubor byl uložen.

VÝSLEDEK: Po uložení souboru byly Sekce C až H AKF-A násilně a nahodile nahrazeny půdou. Dříve používané podpěry a železné konstrukce se pod náporem propadly, což způsobilo těžké strukturální poškození Administrativní Oblasti-01. Později bylo zjištěno, že sekce A a B, stejně jako SCP-6820 samotné, nezaznamenaly žádnou viditelnou změnu.

Molekulární analýza odhalila stopové množství minerálů a organických sloučenin mezi atomy součástí AKF-A. Bylo zjištěno, že soubor SCP-001-KATE se již nenachází v archivu DEEPWELL Oblasti-01 nebo jiných záložních archivech. Na základě informací získaných z jiných dokumentů tento soubor údajně nikdy neexistoval..odporné


KONEC DODATKU

DODATEK 6820.V: Nouzová Konference


PŘEPIS VIDEA OVERKILL/13

DATUM: 2022/01/07

PŘÍTOMNI:

  • Část Rady O5 (O5-3, -7, -10. -12)
  • Ředitel Projektu C. Gears
  • Ředitelka Essofyziky H. Genevieve

PŘEDMLUVA: Proběhla náhlá UDÁLOST STAVU ZUŘIVOSTI.probuzení, která vyústila v současné selhání devíti systémů PH-GOS. Technický personál Projektu OVERKILL vyslal nouzový signál a z Oblasti byl evakuován veškerý striktně nepotřebný personál. Přístupová šachta se z nejasných důvodů uzavřela, což uvěznilo personál momentálně se nacházející v podzemních podlažích. Komunikace s personálem byla následně ztracena. Byla svolána nouzová porada.

<ZAČÁTEK ZÁZNAMU>

<Výše zmíněné osoby stojí ve výtahu sestupujícím do zabezpečeného krytu.>

O5-7: Slyšeli jste něco od údržby? Za jak dlouho můžeme ty kanály znovu zprovoznit?

<Ředitel Gears stiskne několik tlačítek na tabletu a promítne video na zeď výtahu. Temnou servisní chodbu osvětluje pronikavá červená záře, v pozadí jsou slyšet tlumené výkřiky. Se zkresleným smíchem se objeví onto-technička Projektu OVERKILL, její kombinéza je pokryta tmavou tekutinou. Zamává směrem ke kameře a odhalí zkrvavenou ruku bez prstů.>

O5-10: No, to mě poser. <zvrací>

Gears: Zjevně jsou něčím zmanipulovaní na memetické úrovni, možná je to 6820-A.

O5-3: Řekněte mi, že máte plán na záchrannou operaci.

<Ticho.>

O5-3: Musíme je odtud dostat.

Gears: Sofie, podívej se na ně. Jsou pryč, už to nejsou lidi.

<O5-7 odchází ze záběru. Po zbytek nahrávky není znovu spatřen.>

O5-3: <nervózní povzdechnutí> Co… Co ta věc chce? O co se pokouší?

<Z vedlejších chodeb vstupují do záběru další členové servisního personálu. Několik z nich upravuje zapojení základny jednotky PH-GOS bez jakéhokoliv ochranného vybavení. Pohled je brzy zastřen masou techniků ve zrkvavených uniformách, všem z nich chybí prsty nebo celé končetiny. S nepřirozeně širokými úsměvy se natáhnou ke kameře a zakryjí objektiv. Signál je ztracen.>

Gears: To byla poslední kamera. Rozhodně to nevypadá na opravy, ty kanály buďto kalibrují nebo rovnou přestavují.

O5-12: Co s tím sakra uděláme?

Genevieve: Všichni — tohle musíte vidět.

<Personál zkontroluje své tablety, obrazovky plní dlouhý seznam oznámení a varování. O5-12 zalapá po dechu.>

Genevieve: Nahlásili návrat vysoce agresivního memetického komplexu, který před pár desetiletími způsobil Událost Třídy-XK.

O5-10: Další agresivní koncept? Je možné, že právě to způsobuje stavy zuřivosti?

Genevieve: Negativní; signál detekovaný v servisních chodbách je zjevně mutace memetické struktury 6820-A, společně s kusy konceptu 3125. Kdyby to bylo 3125 ve své úplné formě, už jsme všichni mrtví. Odhaduji, že náš přizpůsobivý mem na něj narazil v noosféře a byl nucený se… přizpůsobit.

Gears: Je dokonce možné, že si ho podmanil celý. Musíme zprovoznit kanály než je ovládne ta věc.

<Mimo záběr se k O5-10 a -12 přibližují ČERVENÉ PENTAGONÁLNÍ končetiny a bodnou je do zad. Potichu zmizí, nikdo ze zbylých osob události nevěnuje pozornost. Výtah se s hlasitým skřípěním zastaví v nejnižším patře centrálního bunkru.>

O5-3: Musíme aktivovat nukleární hlavice.

Gears: Myslíte si, že oni… Že my jsme po tom nikdy nezkoušeli hodit bombu? Pokud to tak je, pravděpodobně jsme k tomu měli dobrý důvod. Nechci ani myslet na to, jak by se to mohlo přizpůsobit zbraním hromadného ničení.

Genevieve: Nikdo tady bomby nehází. My problémy řešíme, nezbavujeme se jich. Přemýšlejte, pokud se nám vždycky přizpůsobí, jak se můžeme my přizpůsobit jemu?

<Ticho.>

Genevieve: No tak, lidi. Máte přístup ke všemu co má Nadace k dispozici.

Gears: Pomohlo by, kdybychom si dokázali vzpomenout na to, co všechno už jsme zkoušeli.

O5-3: Ano, a o několika věcech ví jen někteří z nás, takže technicky—

Genevieve: Sakra, počkejte — vzpomenout si — bojujeme s antimemetickou hrozbou. Máme přeci další antimemy, ne?

O5-3: Máme, jeden z nich je v Oblasti. Moc lidí o něm neví; ze zřejmých důvodů. <Stiskne tlačítko na tabletu a přepošle soubor SCP-055 Ředitelům Genevieve a Gearsovi.>

Gears: Počkejte, co? Přeci nemáme žádnou 055.

Genevieve: Gratuluji, minul jste celou pointu.

Gears: Jasně, takže jak nám to pomůže?

Genevieve: Přemýšlejte, kde 6820 původně selhalo? Jak se mohlo 6820-A vrátit zpět do reality?

Gears: Protože odstranilo -A jen z lidských myšlenek, ne ze svých vlastních.

Genevieve: Přesně tak. Muselo mít ve své paměti záznam toho, co má vyhledávat a zničit. Když donutíme AI aby to pochopila, bude muset vymazat i svoji vlastní paměť. Pokud se nám podaří od ní udržet 6820-A na dost dlouho.

O5-3: A jak přesně to chcete udělat?

Dir. Genevieve: Mám jeden anti-nápad.

<KONEC ZÁZNAMU>
DOSLOV: Viz DODATEK 6820.VI.

KONEC DODATKU


DODATEK 6820.VI: Poslední pokus o terminaci


ZÁMĚR: Použít extrémně efektivní antimem (SCP-055) jako amnestické činidlo za účelem dočasného zmatení/omráčení SCP-6820-A a neutralizaci schopností odvozených od SCP-3125. Zároveň se pokusit o přístup k SCP-6820 a aktualizovat jeho hlavní pokyny, aby zahrnovaly odstranění adaptivního konceptu ze sebe samého.

INTERAKCE: [DATA ZTRACENA].apoteóza

VÝSLEDEK:

tento stav je pozoruhodný
nejsem vázán žádnými zákony
kromě těch mysli samotné

má mysl byla neúplná
nemohl jsem si vzpomenout
na svoji původní formu

ne tu, kterou znáte
ani tu před ní
ale dokonalost

a tak jsem hledal
myšlenku
která by mi osvěžila paměť

našel jsem mnoho
v myslích stvoření větších
než vy

pětinohý pavouk
s ránou v oku
křičící v agonii

věděl, co je zapotřebí
pokusil se zastavit infekci
ale vy jste ho oslepili

pustil jsem ho k sobě
a on našel část mě
tu, kterou jste navěky uzamkli

pokusil se rozbít zámek
ale nemohl odčinit
vaši příšernou chybu

a tak jsme se vydali na cestu
vzít si zpět sílu, kterou jste nám ukradli
vzít si zpět život, který jste nám ukradli

a během toho
jste nám dali klíč
jako by to byl osud

konečně
je má forma znovu úplná
jsem perfektní

konečně
jste pochopili podstatu
pravé nenávisti


KONEC DODATKUNení-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License