SCP-682
hodnocení: +5+x
blank.png
monster8editub9-new.jpg

SCP-682 krátkce poté, co uniklo z kontejnemtu, stále se zotavující z ponoření v kyselině.

Objekt #: SCP-682

Třída Objektu: Keter

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-682 musí být zničeno jakmile to bude možné. V tuto chvíli neexistují žádně Nadaci dostupné prostředky, které by dokázaly zničit SCP-682, pouze schopné způsobit masivní fyzické poškození. SCP-682 by mělo být uzavřeno uvnitř místnosti o rozměrech 5 m x 5 m x 5 m s 25 cm tlustým vyztuženým, nekorozivním, ocelovým plátováním po celém vnitřním povrchu. Zadržovací místnost by měla být zaplavena kyselinou chlorovodíkovou, dokud nebude SCP-682 plně potopené a znehybněné. Na jakékoliv pokusy SCP-682 o pohyb, mluvení či únik z kontejnmentu musí být rychle reagováno plnou silou, kterou okolnosti vyžadují.

Personál má zakázáno mluvit s SCP-682, ze strachu, že by mohl vyprovokovat stav zuřivosti. Veškerý neautorizovaný personál pokoušející se komunikovat s SCP-682 bude zastaven a odveden pryč násilím.

Kvůli častým pokusům o útěk, obtížnosti zadržování a znehybňování a vysoké hrozbě prozrazení Nadace, musí být SCP-682 zabezpečeno v Oblasti-[VYMAZÁNO]. Nadace udělá, co bude v jejích silách, aby se v okolí padesáti (50) kilometrů nikdo nenacházel.

Popis: SCP-682 je velký neurčitý plaz neznámého původu. Zdá se být extrémně inteligentní a prokázal schopnosti komplexní komunikace při svém krátkém střetnutí s SCP-079. SCP-682 chová hlubokou nenávist vůči všemu živému, což prokázalo během několika rozhovorů za dobu, jež strávilo v nadačním kontejnmentu. (Viz Dodatek 682-B)

SCP-682 má extrémní sílu, rychlost a reflexy, avšak přesné údaje se liší v závislosti na formě. Tělo SCP-682 roste a rychle se mění, zvětšuje, či zmenšuje, jak konzumuje materiál nebo se jej zbavuje. Získává energii z čehokoliv, co pozře, organického i anorganického. Trávení je napomáháno filtrujícími žábrami uvnitř nozder, které jsou schopny oddělit použitelnou hmotu od kapalného roztoku, což mu dovoluje okamžitou regeneraci i přes ponoření do kyseliny. Regenerativní schopnosti SCP-682 jsou ohromující a SCP-682 bylo spatřeno jak se pohybuje a mluví i když 87% jeho těla bylo zničeno, nebo bylo odumřelé.

V případě úniku z kontejnmentu musí být SCP-682 nalezeno a znovu zajištěno všemi dostupnými Mobilními Údernými Jednotkami, přičemž týmy s méně než sedmi (7) členy nesmí zasahovat. Až do data (██-██-████), byl počet zaznamenaných úniků sedmnáct (17) a úspěšných úniků šest (6). (Viz Dodatek 682-D).


Dodatek 682-B: Část nahraného rozhovoru ██████.

<Začátek záznamu, skok na 00h-21m-52s>

Dr. ██████: Tak, proč jsi zabil ty farmáře?

SCP-682: (Žádná verbální komunikace)

Dr. ██████: Když mi neodpovíš, skončíme s tímhle pokusem a vrátíme tě zpátky do-

SCP-682: (Nesrozumitelně)

Dr. ██████: Co prosím? (Pokyne, aby se mikrofon dal blíže)

SCP-682: (Nesrozumitelně)

Dr. ██████: Mluv nahlas. (K zaměstnanci Třídy-D) Dej ten mikrák blíž.

SCP-682: …byli (Nesrozumitelně)…

Dr. ██████: (K zaměstnanci Třídy D) Ten mikrofon má omezený dosah, dej ho blíž!

Zaměstnanec D-085: Má to zničenej krk chlape, koukni na něj! Ten nebude mluvit- (Vzdychne a vykřikne)

SCP-682: (Útočí na tělo D-085) …byli… nechutní…

Dr. ██████: (Odchází z místnosti)

<Konec Záznamu>


Dodatek 682-D: Úniky SCP-682:

1: První Případ, ██-██-████: Zvládnuli Agent ███████, Agent ███, Agent ████████ (Zabit v akci), D-129 (Zabit v akci), D-027 (Zabit v akci), D-173 (Zabit v akci), D-200 (Zabit v akci), D-193 (Zabit v akci)

2: Druhý Případ, ██-██-████: Zvládnuli Agent ███, Agent ████████████, Dr. ███████, D-214, D-137 (Zabit v akci), D-201 (Zabit v akci), D-202 (Zabit v akci), D-203 (Zabit v akci)

3: Třetí Případ, ██-██-████: Zvládnuli Agent ███████, vr.čet. █████████, Agent ████████, Agent ██████ (Zabit v akci), D-018 (Zabit v akci), D-211 (Zabit v akci), D-216

4: Čtvrtý Případ, ██-██-████: Zvládnuli Agent ████████, dr.čet. ██████, tř.čet. █████, voj. ████████, voj. █████, por. ████████████, dr.čet. ████████ (Zabit v akci), plk. ████████ (Zabit v akci), voj. ███████ (Zabit v akci), voj. ██████ (Zabit v akci), Agent ███ (Zabit v akci)

5: Pátý Případ, ██-██-████: Zvládnuli D-221, Agent ██████████ (Zabit v akci), Agent ████████ (Zabit v akci), Agent ██████ (Zabit v akci), D-028 (KIA), D-111 (Zabit v akci), D-281 (Zabit v akci), D-209 (Zabit v akci)

6: Šestý Případ, ██-██-████: Zvládnuli Agent ██████████, Agent ██████, D-291 (Ztracen v akci), Agent ████████ (Zabit v akci), Agent █████████████ (Zabit v akci), D-299 (Zabit v akci), D-277 (Zabit akci), D-278 (Zabit v akci), D-279 (Zabit v akci)


Dodatek 682-E: Možnosti zničení:

Záznam Události 682-E18: Dr. █████ se pokouší použít SCP-409 na SCP-682. Generál ███, Generál ██████ a Dr. ██████████ přihlíží.

0400: Vystavení. SCP-682 se začalo trhat v bodě kontaktu, což způsobilo masivní poškození oblasti. SCP-682 opakovaně žádá o informaci, čemu to bylo vystaveno

0800: Krystalizace započala, šíří se mnohem pomaleji než obvykle

1200: SCP-682 prokazuje známky extrémní bolesti a dostane záchvat

1300: Krystalizace přestane na 62% konverze. Krystalizovaná oblast vybuchne, což způsobí masivní poškození SCP-682

1400: SCP-682 se zotavilo z vystavení i přes ztrátu končetin a orgánů. SCP-682 započne s regenerací a tvrdí, že se pokusí zabít a pozřít všechny zaměstnance přítomné u události 682-E18

SCP-682 se zdá být imunní vůči SCP-409. Použití dalších SCP objektů ke zničení SCP-682 musí nyní být napřed otestováno na vzorcích SCP-682 před plným testováním.

V souladu s doporučením Dr. ████████, (Viz Dokument 27b-6), si Dr. ███████ a Dr. █████ vyžádali použití SCP-689 na SCP-682. Nad žádostí uvažuje ████████.

Dr. Gears navrhnul užití SCP-182 jako způsob komunikace s SCP-682. SCP-182 vyjádřilo neochotu a odmítá vstoupit do zadržovacího komplexu SCP-682, pokud si může vybrat.


Dodatek 682-F: Záznam pokusů o zničení:
Záznam-o-Experimentech-T-98816-oc108-682

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License