SCP-675
hodnocení: +1+x
blank.png

Objekt #: SCP-675

Třída Objektu: Safe

Speciální Zadržovací Procedury: Budova, ve které se SCP-675 nachází, je označena jako Pozorovací Bod 9010. Na pozorovacím bodě musí být neustále jeden výzkumník. SCP-675 se monitoruje ve směnách po třiceti dnech. Výzkumník nesmí opustit Pozorovací Bod 9010, pokud neodpracoval šest směn. Všichni vědci, kteří pracují s SCP-675, jsou povinni před a po směně podstoupit povinné psychologické vyšetření.

Všichni vědci monitorující SCP-675 jsou povinni zaznamenávat všechna pozorování, pomocí diktafonu. Ve světle incidentu 675-1 musí být všichni výzkumní pracovníci neustále sledováni.

Popis: SCP-675 je standardní rámované okno umístěné v obývacím pokoji v severozápadní části Pozorovacího Bodu 9010. V náhodných intervalech se v něm objevují stíny, připomínající lidské siluety (označené jako SCP-675-1). Tyto stíny lze pozorovat kdykoli během dne nebo v noci a vizuálně se liší od normální tmy. Stíny jsou viditelné pouze z vnitřku PB 9010. Pracuje se s hypotézou, že SCP-675-1 jsou stvoření z jiné dimenze a že SCP-675 je svou činností podobné SCP-1278 a SCP-1288.

Pro usnadnění pozorování je přes SCP-675 připojena tenká obrazovka, která slouží jako projekční plocha, na které jsou SCP-675-1 jasně viditelné.

Instance SCP-675-1 často provádějí různé neškodné úkony. Dotýkají se skla SCP-675, mluví spolu a podobně. To by mělo být považováno za normální. Dosud SCP-675-1 neprojevovalo agresivní chování.

Sekundární anomální účinek SCP-675 je halucinogenní a objevuje se u lidí, kteří byli v PB 9010 déle než 45 dní (v průměru). Tito jedinci jsou přesvědčeni o nepřátelské povaze SCP-675-1. Čím déle je subjekt vystaven SCP-675, tím silnější jsou tyto halucinace. Subjekty hlásí, že SCP-675 je bránou do jiné dimenze plné SCP-675-1 a že tato stvoření se snaží provést invazi do naší dimenze a "vyčistit ji".

Subjekty opakovaně uvedly, že lidstvo se musí připravit na blížící se invazi SCP-675-1 a usilovat o to, aby SCP-675 nebylo možné otevřít. Subjekty také tvrdí, že se SCP-675-1 pokouší s nimi komunikovat a že obsah takových zpráv je často alarmující povahy. V několika případech subjekty hlásily, že instance SCP-675-1 se připravují na počátek invaze Země. Takové zprávy nejsou ničím potvrzeny, protože záznamová zařízení nezaznamenala žádné zvuky.

Současné postupy video dozoru a systému směn, byly schváleny kvůli několika nesrovnalostem, během nichž vědci stavěli opevnění a připravovali se na invazi SCP-675-1. V jednom extrémním případě vědec postavil řadu pečlivě promyšlených protipěchotních pastí, které by mohly zabít nebo vážně zranit každého, kdo by snažil dostat do budovy.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License