SCP-666
hodnocení: 0+x
blank.png

Objekt #: SCP-666

Třída Objektu: Euclid

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-666 musí být neustále uchováváno a monitorováno v uzavřeném krytu v Oblasti-73 v Tibetských horách. Stráže musí být každý týden měněny. Uchazeči musí před přidělením na své místo projít bezpečnostní prověrkou, kterou musí být prověřeno, zda uchazeč není závislý na drogách nebo alkoholu.

K SCP-666 může vstoupit pouze personál Třídy-D, pouze při probíhajících testech schválených oblastními výzkumníky s Bezpečnostním Prověřením Úrovně 4 či vyšší. Jakýkoli jiný personál než Třída-D vstupující k SCP-666 musí být neustále pod dohledem stráží, bez ohledu na to, jestli u něj byla v minulosti prokázána závislost na alkoholu či drogách. Pokud se u něj objeví náznak ovlivnění SCP-666, musí být okamžitě z místnosti odstraněn.

Popis: SCP-666 je tibetská jurta střední velikosti vyrobená ze svázaných dřevěných větví překrytých kůží z jaka. Strop dosahuje výšky 2,44 m a základna jurty je 9,14 m. Střecha má kruhový tvar. Uvnitř je hliněná podlaha, která se většině pozorovatelům jeví stejně ošuntělá jako zevnějšek; větve tvořící rám jurty, jsou zabaleny do králičí kožešiny a svázány řemeny z jací kůže. SCP-666 pravidelně mění svou polohu uvnitř zadržovací oblasti. K tomuto ději dochází pouze, pokud není pod přímým pozorováním. Pokud je pozorováno pomocí kamerového systému, objeví se iluze, že jurtu zevnitř někdo zvedne a přenese ji. Od svého nalezení se SCP-666 nikdy nepokusilo uniknout ze zadržení.

SCP-666 bylo objeveno v roce 1973 nadačními pracovníky při prohledávání horské oblasti, kvůli několika zprávám o navrácení několika pohřešovaných osob z dané oblasti. U těchto jedinců se shodovala výpověď: hledajíc úkryt v krutém počasí narazili na SCP-666 zdánlivě náhodou. Kvůli stejným okolnostem se nadačním pracovníkům povedlo taktéž narazit na SCP-666. 2 ze 3 přítomných pracovníků nepociťovali žádné příznaky nemoci. Třetí upadl do strnulosti, prožíval živé halucinace a nesouvisle si mumlal sám pro sebe. Po obnovení struktury týmu byla jurta odebrána a vzata do Oblasti-73 pro další výzkum.

Když jedinec bez významných závislostí z minulosti vstoupí do jurty, zůstane nečinná a zdá se, že jedinec nepociťuje žádné nežádoucí účinky. Zaměstnanec Třídy-D s historií bez alkoholu a drog byl schopen v jurtě strávit několik dní, pokud mu byla dodávána správná strava. Subjekt také vypověděl, že měl při dobu pobytu v jurtě intenzivnější sny.

Jednotlivci s historií užívání návykových látek zažívají uvnitř jurty halucinace. Ve všech těchto případech subjekty vypověděly, že se nacházely v lokaci z jejich vzpomínek, nebo na místě souvisejícím s jejich závislostí a to konkrétně tam, kde se jejich závislost nejvíce projevila. Doposud byly zaznamenány výpovědi o záchodcích v nočním klubu, Volkswagen Vanagon z roku 1973, špinavá ulička, Casino [VYMAZÁNO] v Las Vegas atd. Jeden ze subjektů vypověděl o halucinaci odehrávající se ve špinavém bytě s prostitutkou jménem “Chloe”, se kterou pravidelně užíval narkotika; další subjekt uvedl halucinaci odehrávající se v jeho ložnici, ve které se nacházel stolní počítač, který byl mnohem lepší než ten, který vlastnil před jeho obviněním z distribuce dětské pornografie.

Během těchto halucinací subjekty popisují konfrontaci s SCP-666-1, které je vždy popisováno jinak, nehledě na rasu, pohlaví nebo vzhled, který by odpovídal “normálu” svého okolí. SCP-666-1 bude subjektu dopřávat jeho osobní závislost(i), i přes to, že k němu bude z počátku mít pasivně agresivní postoj. Postupem času je subjekt podporován ve své závislosti a zároveň je mu doporučováno přestat. Pokud subjekt vykazuje lítost své závislosti nebo silnou touhu přestat a své závislosti se vzdát, začne se SCP-666-1 postupně chovat přátelsky a bude pokračovat v pokušení subjektu; přibližně u 94% subjektů bylo po skončení halucinace diagnostikováno, že mají téměř úplně odstraněné psychologické závislosti, i když fyzické příznaky přetrvávají přirozeným abstinenčním cyklem.

Pokud subjekt podlehne pokušení od SCP-666-1, začne se k němu entita postupně chovat nepřátelsky. Není stanoveno časové rozmezí ani stupeň shovívavosti entity, avšak pokud není kontrolováno, začne SCP-666-1 subjekt napadat a nutit jeho mysl k extrémnímu předávkování. Pokud je subjekt vynesen z SCP-666 před skončením této halucinace, zemře; příčinou smrti jsou typické příznaky pro závislost subjektu, znamenaje, že alkoholik zemře na selhání jater nebo ledvin, uživatel kokainu utrpí srdeční arytmii, subjekt závislý na videohrách nebo televizi utrpí extrémní svalovou atrofii a zdravotní problémy související se sedavým životním stylem, atd.

Do dnes nebylo odhaleno spojení mezi tím, kdo podlehne a kdo nepodlehne SCP-666-1; dle jedné z funkčních hypotéz závisí zkrátka na vůli a přesvědčení jedince. Veškeré pokusy o rozhovor s SCP-666-1 se setkaly s neúspěchem, přičemž se entita snažila z konverzace odbočit, či odmítla odpovědět. Jediná odpověď, která o něčem vypovídá byla “My tu nejsme důležití, toto všechno je jen o vás.” To napovídá skutečnosti, že existuje několik entit napojených na SCP-666, nebo je více instancí SCP-666 jinde ve světě. Právě probíhá vyšetřování, zda se někde nevyskytují obdobné příběhy; pokud by byla objevena další instance SCP-666, bude okamžitě převezena do Oblasti-73.

Dodatek SCP-666-1: Téměř identické příběhy se nedávno vyskytly na severu Kanady, příběhy popisují “stan Wendigo”; zatím nepotvrzeně tyto příběhy odkazují na minimálně jednu další instanci SCP-666.

Dodatek SCP-666-2: Záznam výslechu testovacího subjektu D-14390, týkající se událostí z SCP-666 (pouze audiozáznam).

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License