SCP-6630


Objekt #: SCP-6630 Úroveň 4/6630
Třída Objektu: Keter Podléhá Utajení

6688v3.png

SCP-6630 během prvotního zadržení, pokoušející se "přichytit" na MTF-ε9-02 (zabit při akci).


Speciální Zadržovací Procedury: Po událostech dne 09.10.1999 byly veškeré sledování, zadržení a dlouhodobý výzkum SCP-6630 přiděleny a klasifikovány pouze pro nově vytvořené Protipožární Oddělení.

Popis: SCP-6630 je dravá životní forma podobající se ohni. Přestože je vizuálně a funkčně totožné s neanomálním ohněm (produkuje světlo a žár), je SCP-6630 možné rozpoznat na základě následujících rozdílů:

  1. Vrchní plameny jsou lehce stočeny směrem dolů.
  2. Plameny ve středu jsou rozděleny na rovnoměrné "listy" podobající se papíru.
  3. Na materiálu nebo struktuře, jejíž "spalování" SCP-6630 předstírá, nelze pozorovat žádné fyzické změny.

Když SCP-6630 napodobuje běžný oheň, vznáší se nad svým předstíraným zdrojem paliva dokud se nepřiblíží jeho zamýšlená kořist. Obvyklá kořist zahrnuje sociální a hnízdící zvířata, spoléhajíc na jejich komplexnější chování k ohni, t.j. využití jako zdroje tepla nebo pokus o jeho uhašení za účelem ochrany sebe/svých mláďat. Poté, co se dostatečně přiblíží, využije SCP-6630 dalších překvapivých a agresivních taktik, aby se na svoji kořist úspěšně "přichytilo".

SCP-6630 je schopno útočit pouze na živá stvoření, nebo je velmi silně preferuje.

"Trávicí proces" je ve srovnání s normálním hořením velmi pomalý a trvá hodiny až celé dny v závislosti na tělesné hmotnosti kořisti. Přítomnost vysoce energetických organických paliv, jako například tuků nebo voskovitých tělních tekutin, nemá na rychlost tohoto procesu žádný vliv. Místo toho se SCP-6630 přestane krmit pouze poté, co veškeré životní funkce jeho kořisti ustanou. Během krmení zapálí SCP-6630 povrch pokožky na velmi vysokou teplotu jasnou a kompletně tichou reakcí. Vokalizace a rychlé pohyby kořisti svíjející se v bolestech společně s jasnou září a žárem přilákají pozornost dalších členů smečky pokoušejících se o pomoc nebo uhašení SCP-6630. Zatímco pohlcení běžným ohněm způsobuje u živočichů rychlou vazovagální synkopu (ztrátu vědomí důsledkem bolesti), SCP-6630 je zdánlivě schopné udržet svoji kořist při vědomí po 30-40% trávicího procesu (ve výsledku několik hodin).

Poté, co kořist ztratí vědomí, se SCP-6630 sníží na intenzitu lehkého doutnání a cíleně pálí specifické části těla. Toto chování má za účel co nejvíce prodloužit čas trávení a přimět další kořist, aby se pokusila uhasit zdánlivě méně nebezpečné SCP-6630. Tyto pokusy ve všech případech selžou.

Momentálně neexistuje žádná známá metoda uhašení SCP-6630. Na rozdíl od skutečného ohně nevyžaduje vysokou okolní teplotu nebo kyslík, pouze živý zdroj paliva. Toto činí vodu, halony a veškeré ostatní konvenční hasící prostředky neefektivními.


Dodatek | Selhání Zadržení - 09.10.1999: SCP-6630 využilo dříve nezaznamenané schopnosti snížit svůj energetický výstup na téměř nulovou úroveň. Bylo tak schopné se vyhnout detekci tepelných senzorů a následně opustilo zadržovací celu jako jediný kus žhavého popelu na ochranném obleku pracovníka údržby druhé Úrovně, N. Leedsové.

Následné prolomení zadržení SCP-6630 vyústilo ve smrt 198 členů nadačního personálu.

Nutno poznamenat, že veškeří přeživší z Oblasti-96 byli zachráněni rychlými akcemi a koordinací Inženýrky třetí Úrovně, Henrietty Booneové, která uzamkla sebe a 18 svých spolupracovníků uvnitř momentálně nevyužívané zadržovací cely, dokud SCP-6630 nevyčerpalo veškeré zdroje paliva. Za tento čin jí byla udělena Nadační Hvězda.firesuppressiondepartmentw.png

PROTIPOŽÁRNÍ ODDĚLENÍ - PODLÉHÁ UTAJENÍ

Následující informace se týkají vnitřních záležitostí PPO.
Neautorizovaný přístup je přísně zakázán.

Pokud jste získali přístup k této sekci bez patřičné autorizace, okamžitě ukončete své spojení a zůstaňte na místě.

Najdeme vás.


Henrietta Booneová SL-01: Digitální Záznam Důvěrného Terapeutického Sezení, 22.12.1999


Dr. Malone: Jak jste se dnes vyspala, Henrietto?

Booneová: V pohodě.

Henrietta Booneová SL-02: Kamerový Záznam Osobního Bytu, 21.12.1999.


3:24 - Henrietta Booneová sedí v rohu místnosti, přitahuje si nohy k tělu a zírá na dveře ložnice.

Henrietta Booneová SL-03: Digitální Záznam Důvěrného Terapeutického Sezení, 22.12.1999.


Dr. Malone: A co ty noční můry?

Booneová: Mm, ne. Poslední dobou žádné.

Henrietta Booneová SL-04: Kamerový Záznam Osobního Bytu, 21.12.1999.


4:36 - Henrietta Booneová spí v rohu místnosti. Náhle se vzbudí a hodí lampu na dveře do ložnice.

Booneová: NASERTE SI! NASERTE SI! NEPUSTÍM TĚ DOVNITŘ! NASER SI! PŘESTAŇ NA MĚ KŘIČET! PŘESTAŇ-… na… mě…

Henrietta Booneová se znovu sesune na podlahu.

Henrietta Booneová SL-05: Digitální Záznam Důvěrného Terapeutického Sezení, 22.12.1999.


Dr. Malone: A berete vaše léky? Říkáte si nahlas své myšlenky? Meditujet-

Booneová: Ani neaktualizovali ten dokument.

Dr. Malone: (…) Promiňte?

Booneová: Ten dokument, o tom ohni. 6630. Neaktualizovali ho. Včera jsem jim posílala další žádost o revizi.

Dr. Malone: Henrietto, už jsme o tom spolu mluvili. Archiváři aktualizují databázi až bude-

Booneová: Myslím jen- z čistě logického hlediska, neměli by zmínit, že SCP-6630 hoří i pod vodou? A neměli by náhodou zmínit, že dokáže hořet tak rychle, přesně a s tak vysokou teplotou, aby roztavilo kulku, která někomu letí do hlavy? Nebo-

Dr. Malone: Henrietto-

Booneová: Nebo dokonce- hej! Co takhle ten fakt, že 6630 nemůže existovat společně se skutečným ohněm!? Že jediný způsob, jak pomoct někomu, komu hodiny a hodiny hoří celé tělo je zapálit ho? Protože na to jsme přišli tím ošklivým způsobem, že? Neměli by to snad dát do toho zatracenýho dokumentu!?

Dr. Malone: Henrietto, přestaňte.

3 sekundy ticha.

Dr. Malone: To, co prožíváte se odborně nazývá zpětná kompenzace. Je častá u lidí trpících "vinou přeživšího," obzvláště u řešitelů problémů, jako jste vy. Chcete napravit všechny ty problémy, které za to trauma můžou. Ale to není možné. Stalo se to a vy to musíte přijmout, přenést se přes to.

Booneová: Ano- ale-… podívejte se kolem sebe! Přes co se musím přenést? Každý kdo tam-… Každý, kdo přežil se chová, jako by se to nikdy nestalo! Vidím je každý den. Sedí v odpočívárně, pijí kafe, smějí se, chodíme stejnými chodbami… Když už je pryč ten popel a zbytky lidí, nic se nezměnilo! Zemřelo tam 198 lidí a nic se nezměnilo! Prostě sem přivezli další! Mám pocit, že jsem snad musela zešílet! Ani nechtějí aktualizovat ten zatracenej dokument!

Dr. Malone: Henrietto, hledáte nějakou okamžitou, vnější validaci když-

Booneová: Ne- hej- ne- víte co, Rivo? Máte úplnou pravdu. Musím se přenést, posunout dál. Myslím - jak dlouho už tu dole sedím a navrhuji krabice na příšery, co? Jak můžu čekat, že se cokoliv změní, když jsem pořád na tom samém místě? Jsem řešitelka problémů, ne? Jsem inženýr! Problém bude problém dokud ho nevyřeším.

Dr. Malone: (…) Chápu. A jak to hodláte udělat?

Booneová: První krok? Odejdu z téhle místnosti.

Dr. Malone: (…) A druhý?

Booneová: Prostě… odejdu.


Zpráva: Henrietta Booneová odevzdala svoji rezignaci na HR.

Návrh: Nabídnout Balíček Benefitů Úrovně 1. Zvýšit bonus na 15% nové mzdy.

Zpráva: Henrietta Booneová odmítla Benefity Úrovně 1.

Návrh: Nabídnout Balíček Benefitů Úrovně 2. Zvýšit bonus na 20% nové mzdy. Nový titul.


Zpráva: Henrietta Booneová důrazně odmítla Benefity Úrovně 2.

Návrh: Cílit na zlepšení životní kvality. Schválit veškeré požadované přesuny. Nabídnout placenou dovolenou.


Henrietta Booneová SL-06: Email pro Nadaci, 05.02.2000.


Pro kohokoliv, kdo to nechápe,

Odcházím.

Díky,

Dr. Henrietta Booneová, Bývalá Inženýrka Zadržovacích Cel


Zpráva: Henrietta Booneová opustila Oblast-96.

Návrh: Spustit Protokol Nátlaku : "Furlough."


Henrietta Booneová SL-07: Email pro Dennise Whitea, 05.02.2000.


Ahoj Dennisi!

Už to bude pár týdnů, co? Jak se má Kendra? Co děti? Promiň, že jsem nedorazila na křtiny, zavalili mě prací. Člověk pak vzpomíná na ty dny na UofA, že jo? Tam jsme si alespoň po noci beze spaní šli zapařit, teď je to jen práce a zase další práce… Nedá se nic dělat.

To je vlastně ten důvod, proč ti píšu. Ne, že bys mi nechyběl, ty šupáku jeden! Jen jsem teď docela ve špatný situaci. Hledám novou práci poprvé za hodně dlouhou dobu a pracovní trh zrovna není moc příjemný. Ekonomika musí být v příšerným stavu. Vzpomněla jsem si na tvoji konzultační firmu, a nechci se vytahovat, ale myslím, že bych pro vás byla skvělá. Jak by se ti líbilo mít ve svém týmu "Slečnu nejlepší v oboru"? Zapomeň na UofA, to co jsem se naučila za posledních pár let ti vyrazí dech. Nebo taky můžu nosit kafe, oboje by bylo fajn.

Nikomu jinému bych to neřekla, ale upřímně se začínám trochu bát. Nikdy bych nečekala, že budu práci hledat takhle dlouho. Ozvi se mi, prosím. Pošli mi mail, nebo mi můžeš konečně přijmout tu žádost o přátelství na MSN :).

-Henri


Zpráva: Protokol Nátlaku: "Furlough" - Úspěšný. 119 Pracovních přihlášek v oboru inženýrství zamítnuto. 43 přihlášek v oboru konzultací zamítnuto. 31 přihlášek ve veřejném sektoru zamítnuto. 24 přihlášek v maloobchodním prodeji zamítnuto. 5 přihlášek k práci na částečný úvazek zamítnuto. Finanční úspory subjektu nadále klesají. Postoj k zaměstnání v Nadaci zůstává.

Návrh: Spustit Protokol Nátlaku : "Coverage."


Henrietta Booneová SL-08: Hlasová zpráva od Joanny Booneové, 06.14.2000.


Ahoj Henri, tady Jo. Promiň, že ti volám takhle z ničeho nic. S tvojí prací je mi to líto, máma mi o tom říkala. Určitě se z toho zase vzpamatuješ, vždycky jsi byla nejchytřejší z nás. Takže… Je mi strašně blbý tě o tohle prosit, vždyť víš jaká jsem, ale… Tom a já od tebe vážně potřebujeme pomoc. Zrušili mi moje zdravotnické benefity. Říkali něco o… novém vedení? Nebo že změnili dodavatele? Prý je brzy dostaneme zpátky, ale Tom se po té nehodě pořád nedokáže ani postavit, i když doktor říkal, že jeho nohy už by měly být v pořádku. Ti kreténi na stavbě říkali, že si za to může sám, ale ten zasranej řetěz se neuvolnil, prostě se přetrhnul na dva kusy, Henri! Ale teď už mu dochází dávky z pojistky a my máme hypotéku, a chtěli jsme se tenhle rok pokusit o dítě! Prostě…

[2 vteřiny ticha následované hlubokým výdechem.]

Bože, Henri. Omlouvám se. Tyhle zprávy mají snad jenom minutu, že jo? Poslouchej, vím že máš své vlastní problémy a že ekonomika je v příšerným stavu, prostě… Mi zavolej, dobře? Miluju tě, ses- PÍP


Zpráva: Protokol Nátlaku: "Coverage" - Úspěšný. Subjekt odeslal peníze na účet Joanny Booneové. Finanční rezervy subjektu se nadále snižují. Postoj k zaměstnání v Nadaci zůstává, ale subjekt vykazuje slibné známky úzkosti a pochyb o vlastních rozhodnutích. Doporučena eskalace.

Návrh: Spustit Protokol Nátlaku : "Insolvent."

Henrietta Booneová SL-09: Telefonní hovor s Nadační Nouzovou Linkou, 11.14.2002.


14 sekund tónů Nadačního rušícího softwaru, který zabraňuje nahrávání, odposlechu nebo vysledování.

Operátor: Dobré odpoledne, slečno Booneová! Jak vám mohu pomoci?

Booneová: Oh, zdravím, jak se dneska máte? Takže… Pro začátek byste mi mohla říct, proč je můj zasranej bankovní účet prázdnej.

Operátor: Paní Booneová, omlouvám se, ale toto je nouzová linka vyhrazená pouze pro-

Booneová: To, že nemůžu zaplatit účet za topení a venku je -10° je kurva velká nouze, děkuju! Teď už vím, že jste to byli vy! Děláte si ze mě prdel od té chvíle co jsem vyšla ze dveří, ale tohle je už zatraceně moc! Vraťte mi moje peníze!

Operátor: Velice se omlouvám, slečno Booneová, ale to nejsou vaše peníze. Nikdy jsme vám neplatili.

Booneová: Pardon? To jsem se snad kurva musela přeslechnout, že?

Operátor: Víte, slečno Booneová, Nadace není formálně registrovaná společnost. Operujeme pomocí několika vrstev krycích společností abychom mohli našim tvrdě pracujícím zaměstnancům poskytnout vysledovatelný, legální plat. To je bohužel velmi složitý a nákladný proces. Nadace vám samozřejmě další dva roky s potěšením kryla váš neoficiální příjem, abyste měla čas najít novou pozici-

Booneová: Ale-! To jsou moje prachy! Vydělala jsem je prací u vás!

Operátor: Přesně tak! Vydělala jste je u nás, u neviditelné organizace, která oficiálně neexistuje.

Booneová: A-… J-… Přece nemůže- nemůžete mi jen tak vzít moje peníze, hajzlové!

Operátor: Jak jsem řekla, slečno Booneová, nebyly to skutečně vaše peníze. Víte, pro udržení normálnosti, Opony a ochrany celého širokého světa musí Nadace zůstat kompletně izolovaná! Když jste pro nás pracovala, dostávala jste pravidelný "zaměstnáním podmíněný příjem", což je spíše něco jako půjčka pro-!

Booneová: Ne- víte co? Naserte si, dobře? Končím s tím. Nechci vaše blbý prachy, jen mě nechte si najít novou práci a nechat tohle za sebou.

Operátor: Oh! Nadace by si nikdy nedovolila narušovat budoucí kariéry svých zaměstnanců, slečno Booneová! Je nám velice líto, že se vám nedaří najít novou pozici. Pracovní trh je poslední dobou ve strašném stavu.

[4 vteřiny ticha.]

Operátor: Kdybyste se ale náhodou chtěla přidat zpět do Nadačního týmu, máme pár skvělých míst v-

[Hlasité zapraskání - později identifikované jako Booneová házející telefonem o stěnu.]

[Zkreslené vzlykání.]

[Konec hovoru.]

Zpráva: Protokol Nátlaku "Insolvent" - Úspěšný. Pro eskalaci doporučeny protokoly "Wasting", "Salted Earth", "Judas", a "Total Crisis".

Návrh: Čekat na další vývoj situace.

Henrietta Booneová SL-10: Pozorování | Park Blue Meadow, 13.12.2002.


Henrietta Booneová sedí na lavici v parku. Viditelnost je omezená kvůli sněžné bouři. Henrietta Booneová se třese zimou a má na sobě pouze tenkou bundu, nepokouší se vstát nebo vyhledat úkryt.

[ZÁZNAM ODSTRANĚN], oděný pouze v lehkém obleku, přichází východní cestou a posadí se bedle Henrietty Booneové. Henrietta Booneová se zmateně podívá na [ZÁZNAM ODSTRANĚN].

[ZÁZNAM ODSTRANĚN]: Měla byste se někam schovat.

Booneová: (…) Ne, díky. S dovolením.

Henrietta Booneová se postaví a odchází pryč.

[ZÁZNAM ODSTRANĚN]: Posaďte se, slečno Booneová.

Henrietta Booneová se na místě zastaví a ohlédne se zpět za [ZÁZNAM ODSTRANĚN]. Rozhlíží se kolem sebe ve všech směrech. Po několika vteřinách se pomalu znovu posadí na své místo. [ZÁZNAM ODSTRANĚN] jí nabídne cigaretu.

Booneová: (…) Takže, vy jste mě sem přišel zabít?

[ZÁZNAM ODSTRANĚN] se podívá na cigaretu a zasměje se. [ZÁZNAM ODSTRANĚN] ji zapálí a začne kouřit.

Booneová: Kdo jste?

[ZÁZNAM ODSTRANĚN]: Na tom přeci nezáleží. Jsem tu, abych předal zprávu.

Booneová: (…) Nebudu se vracet.

[ZÁZNAM ODSTRANĚN] vydechne kouř a položí svoji ruku na okraj lavičky.

[ZÁZNAM ODSTRANĚN]: Víte, ti lidé, pro které pracuju - na jménu nezáleží - mají dvě takové "knížky pravidel." Je tu Bílá Knížka a pak je tu Černá Knížka. Vám se podařilo proletět přímo skrz tu Bílou, když jste se prostě zvedla a odešla. Byla jste si tak jistá svým rozhodnutím! Většina ostatních o tom přemýšlí, nějakou dobu si ten nápad převalují v hlavě a dají nám spoustu času s tím něco udělat.

Booneová: Udělat co? Mučit je?

[ZÁZNAM ODSTRANĚN] zatřese hlavou zatímco potahuje z cigarety.

[ZÁZNAM ODSTRANĚN]: Mm-mm, ne, nic takového. Nejdříve je na řadě Bílá Knížka. To je vlastně 90% naší práce. Připomínáme lidem, že pracovat pro Nadaci je ta nejlepší práce na světě. Polovina všech příkazů ke zvýšení platu jde od nás, protože 'Ti správní lidé za to stojí'. To je naše motto. Někdo se rozhodne, že odchází? Do třinácti dnů mu uděláme tak zatraceně skvělý život, že si ani nevzpomene, proč s tím vlastně chtěl seknout. A nemusí vůbec jít o práci, ne, vyřešíme všechno. Finanční frustrace, osobní problémy, problémy v posteli, cokoliv na co si vzpomenete.

[ZÁZNAM ODSTRANĚN] se podívá na svoji cigaretu a uhasí ji o sníh na lavičce.

[ZÁZNAM ODSTRANĚN]: Ale pak tu jsou lidé jako vy, kteří prostě nechtějí pracovat v tajné laboratoři, zachraňovat svět a být šťastní, že vydělávají trojnásobek toho, co by dostali kdekoliv jinde. Potom, bohužel, musíme vytáhnout tu Černou Knížku.

Booneová: To jste mi přišel říct? Přišel jste mi vyhrožovat?

[ZÁZNAM ODSTRANĚN]: Ne. Jsem tu proto, protože jsem vás pozoroval, slečno Booneová. Připadáte mi jako chytrý člověk. Je to celkem osvěžující. Většinu mé práce se bavím jen s vědci, víte? Jeden by řekl, že to budou chytří lidé a ve svém oboru jsou, ale jako lidé to jsou většinou idioti. Tráví své životy mezi knihami a bizarními projekty. Nikdy se nenaučí zdravému rozumu nebo citu pro společnost. Ještě hůř, vědci jsou stěhovavá stvoření. Nezůstanou moc dlouho na jednom místě. Přesouvají se od projektu k projektu, od patentu k patentu, od dotace k dotaci. Jako banda divokých koček! Ale když se podíváte na Nadaci, co vidíte? 30ti, 40ti, 50ti leté pozice, tolik let svého života ti lidé stráví ochranou světa. Protože někdo jako já je přivedl zpátky když zrovna neměli své nejlepší chvíle. Ale u vás, chytré, praktické ženy… Jsem měl pocit, že by stálo za to tu Knížku odložit a povědět vám to přímo.

Booneová: (…) Nebudu se vracet.

[ZÁZNAM ODSTRANĚN] si povzdychne a otře si sníh z obleku.

[ZÁZNAM ODSTRANĚN]: Slečno Booneová, nejsem tu, abych vám vyhrožoval. Jen chci, abyste pochopila: tahle naše Černá Knížka? Kdyby to byl román, tak byste byla teprve u třetí kapitoly. Až do teď jsme k vám zkoušeli velmi jemný přístup-

Booneová: Opravdu? Vážně?! Nechat mě hladovět, mrznout, zrušit mé rodině zdravotní péči - to všechno je pro vás jen předehra?!

[ZÁZNAM ODSTRANĚN]: (okamžitě) Ano.

2 vteřiny ticha.

[ZÁZNAM ODSTRANĚN]: Řeknu vám to trochu jinak, slečno Booneová: během těchto ledových zimních dnů by mohl člověk se špatnou nohou, jako třeba manžel vaší sestry, uklouznout na příjezdové cestě. Vaše zapomnětlivá maminka by mohla omylem nechat otevřené okno a na gauči se velmi dlouze a chladně prospat. A to jsou jen ta běžná nebezpečí. Na vlastní oči jste viděla, co u nás máme za zrůdy, dříve jste pro ně stavěla klece. Bez vás… by se některá z nich třeba mohla zabydlet pod postelí vaší neteři.

3 vteřiny ticha.

[ZÁZNAM ODSTRANĚN]: A tak… vaše sestra vám to ještě neřekla. Gratuluji-

Booneová: Naserte si. Naserte. Si.

[ZÁZNAM ODSTRANĚN] povzdychne si, postaví se a upraví si svůj oblek.

[ZÁZNAM ODSTRANĚN]: Vezměte si kolik času potřebujete, slečno Booneová. Nadávejte našim operátorům, ohrožujte svůj život, nastříkejte si naše logo na auto a křičte nadační tajemství po městě. Nic to nezmění. Další den bude vaše auto čisté a nikdo si na nic nevzpomene. Ale jestli si to chcete na vlastní kůži vyzkoušet…

[ZÁZNAM ODSTRANĚN] pokrčí rameny, zastrčí ruce do kapes a odchází zpět po východní cestě.

[ZÁZNAM ODSTRANĚN]: Vážně byste se měla někam schovat. Tady bude čím dál tím větší zima.

Henrietta Booneová se postaví ve snaze pronásledovat [ZÁZNAM ODSTRANĚN], který zmizel do sněžné bouře. Cigareta a jeho otisk na lavici zmizely také.

Zpráva: Snahy o retenci - Úspěšné. Henrietta Booneová kontaktovala Nadaci a zaujala svoji dřívější pozici.

Návrh: Monitorujte ji dál kvůli možnému relapsu. Dejte jí Balíček Benefitů Úrovně 1, ale bez platového bonusu. Ať má pořád co dělat. Pozorujte chování a hledejte jakákoliv varovná znamení. Musíte ji rozptýlit.

Dejte jí velký projekt.


Henrietta Booneová SL-761: Pozorování, 01.03.2022


Henrietta Booneová a šedesát dalších inženýrů, výzkumníků a zkušených konstrukčních pracovníků dokončili stavbu "Mezi-Prostorového Pole Agronaut", navrženého pro detekci specifických anomálních hrozeb nacházejících se ve hlubokém vesmíru. Celý dav včetně Booneové stojí uprostřed 90 metrů široké parabolické antény v poušti Nového Mexika. Nalévají šampaňské.

K anténě se přiblíží černá dodávka. Vystoupí z ní dobře oblečená osoba chráněná dvěmi většími postavami. Dav zaměstnanců pozvedne skleničky zatímco se trojice přibližuje.

O5-10: Nenechte se rušit! Jen jsem se přišel podívat, jaké naše práce přinesla ovoce. Po dvaceti letech! Vážně, měli byste na sebe být hrdí.

Jeden z Oblastních Ředitelů nabídne O5-10 sklenici šampaňského. O5-10 si ji vezme a zvedne ji nad hlavu.

O5-10: Na Agronauta!

Dav si zdvořile připije. Znovu se rozběhnou konverzace a O5-10 začne gratulovat každému člověku zvlášť. Nakonec se dostane k Henriettě Booneové.

O5-10: Odvedla jste úžasnou práci, Doktorko Booneová.

Booneová: Stačí slečno Booneová, můj doktorát je v inženýrství.

O5-10: Oh, omlouvám se. Vaše jméno jsem viděl jen v protokolech, na tituly tam dávají velký důraz. Ale vy jste jako já, jste hrdá na svoji práci, ne na svůj titul. Velmi dobře.

05-10 podá ruku. Henrietta Booneová ji chytí a potřese.

Po několika vteřinách ruku stále nepustí.

O5-10: (…) Pokud mě omluvíte, musím jít pogratulovat ostatním-

Booneová: Vyhoďte mě.

2 vteřiny ticha.

O5-10: Pardon?

Booneová: Vyhoďte mě. Už nechci pracovat pro Nadaci. Chci, abyste mě vyrazil.

O5-10: (…) No, to je mi velice líto, slečno Booneová. Měla byste kontaktovat svého HR pracovníka-

O5-10 se dále usmívá, ale silně se pokouší odtrhnout ruku. Henrieta Booneová ji stále nepouští.

Booneová: Ne- takhle ne. Já- Pane, já chci, abyste mě vy vyhodil. Chci, abyste mi řekl "můžete odejít, udělala jste toho dost."

O5-10: Slečno Booneová-

Booneová: Vedete Nadaci, že? Jste nejvyšší z nejvyšších. Můžete to udělat, že ano? Můžete mě prostě… vyhodit, a to bude konec, že?

Ruce Henrietty Booneové se začínají třást. Nedokáže se podívat O5-10 do očí a místo toho zírá na jeho boty.

Booneová: Prosím…

Po několika vteřinách znovu zvedne hlavu. O5-10 se nepřestal usmívat, ale jeho hlas klesl.

O5-10: Vážně si myslíte, že to rozhodnutí je na mě?

Booneová dál zírá na stejné místo a drží vzduch, ve kterém byla ruka O5-10, zatímco O5-10 přejde k dalšímu výzkumníkovi a s radostí mu gratuluje.

O5-10 (z dálky): Odvedl jste úžasnou práci, skutečně.


Zpráva: Standardní pozorovací interval 20 let ukončen. Henrietta Booneová je stále produktivní a spolupracuje.

Odpověď: Skvěle. Sledujte ji dalších 20.


Henrietta Booneová SL-762: Digitální Záznam Důvěrného Terapeutického Sezení, 09.07.2022.


Dr. Malone: Jak jste se dnes vyspala, Henrietto?

Booneová: Docela dobře, díky.

Henrietta Boone SL-763: Kamerový Záznam Osobního Bytu, 08.07.2022.


2:15AM - Henrietta Booneová sedí zády ke dveřím do ložnice.

Henrietta Booneová: (…) Zmlkněte už. Kdybyste jen věděli, jaké máte štěstí…

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License