SCP-662
hodnocení: +1+x
blank.png

Objekt #: SCP-662

Třída Objektu: Safe

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-662 má být uloženo v pouzdře s rudou podšívkou z rudého sametu a uchováváno ve schránce na cenné předměty v ███████, pokud není zrovna používáno na testování, nebo případně na jiné aktivity. S předmětem samotným je bezpečné manipulovat a není známa žádná hrozba, kterou by mohl představovat, i když výsledky jeho používání mohou být velice cenné a relativně mocné; to ovšem záleží na samotném způsobu použití.

Popis: SCP-662 je malý stříbrný zvonek, 4 cm vysoký a s 2 cm v obvodu. Zvonu chybí zvoník. Uvnitř je do stříbra vyrytý text, který říká “Navždy Můj – S.J.W.”. Subjekt je náhlý na poškození, nicméně vzhledem k jeho bezpečné povaze, nebylo jeho zničení pokládáno za nutné. Jelikož je zvonek vyroben z velice čistého stříbra, vyžaduje důkladné leštění, aby zůstal lesklý a beze skvrn.

Pokud se na něj zazvoní, zazní jemné zvonění (které ale nepochází ze zvonku) a objeví se menší, dobře oblečený, Kavkazský sluha, samozvaného britského dědictví, říkající si Mr. Deeds. Obvykle se zjeví blízko zvonku, ale mimo zorné pole člověka, který zazvonil, nejčastěji za rohem. Mr. Deeds poté osloví člověka jeho titulem, příjmením a zeptá se ho, co si přeje. Jeho znalost příjmení a titulů je záhadou. Můžete si přečíst zápis 662-L1 pro další detaily.

Většina rozumných zadaných požadavků byla splněna. Nicméně schopnosti Mr. Deedse mají své limity. Není schopen produkovat složité položky, jako například sportovní auta, luxusní domy, nebo osobní letadla. Pokud je mu umožněno opustit zorné pole člověka a znovu se vrátit, tak je schopen vyprodukovat menší a jednoduší předměty, jako třeba šunkový sendvič, sklenici ledového čaje, nebo více luxusní věci jako je kaviár, nebo zlatá cihla. Seznam pozoruhodnějších položek, které byl sluha schopen obstarat, je sepsán v Dodatku 662-A1.

Mr. Deeds také dokáže plnit manuální úkoly, jako je mytí aut, příprava jídla a mytí koupelen. Pokud je úloha považována za nemožnou, nebo nesmyslnou, tak to sluha zadavateli jemně oznámí a navrhne jinou alternativu.

Sluha není imunní vůči špatnému jednání proti němu, pokud je v něčím zorném poli. Byl zabit nebo zraněn v několika testech a zůstal mrtvý, nebo zraněný, dokud ho někdo viděl. Po opětovném zazvonění na zvonek a jeho návratu všechna zranění zmizela a sluha byl oblečen ve své uniformě, připraven na další příkazy.

Detailnější popis prací, které může vykonávat a jeho omezení lze najít – už ve výše zmíněném – zápisu rozhovoru 662-L1. Protokoly z experimentů, týkající se jeho schopností se léčit a vlastností samotného zvonku mohou být zpřístupněny jakémukoliv zaměstnanci s úrovní 2 a výše. Všechny pokusy o přichycení Mr. Deedse při “zmizení” selhaly, protože buď selže samotné zařízení, nebo sluha najde nepozorované místo.

Dodatek

662-A1: Požadované předměty, úlohy a jejich výsledky

Předměty:

-Téměř všechny myslitelné druhy sendvičů. Byla podána žádost o lidské maso jako launchmeat, ale bylo zdvořile odmítnuto.

-Nápoje, také téměř všeho druhu. Podobně jako u sendvičů, bylo požádáno o lidskou krev a žádost byla odmítnuta. Ovšem prasečí krev byla podávána okamžitě, ještě teplá.

-Zlatá cihla s čistotou zlata 99,98%. (Mr. Deeds dodal cihlu o čistotě 99,14% a omluvil se, že není schopen splnit požadovanou čistotu).

-Stříbrná cihla o čistotě 99,24%.

-Jaderná bomba (zdvořile odmítnuto)

-Moderní ruční granát U.S. armády, který pří následných testech skutečně udělal, co se od něj očekávalo

-Modrý 1963 kabriolet Corvette (zdvořile odmítnuto)

-Deskovou hru Monopoly, ve které Mr. Deeds vyhrál hned v první hře

-Fabergého vejce (zdvořile odmítnuto)

-SCP-███ (zdvořile odmítnuto)

-Buket čerstvě natrhaných červených růží

-Buket divokých “ternbustů” – (zdvořile odmítnuto; “ternbusty” není aktualně žádný známý druh rostliny).

Úkoly:

-Umýt Dr. Mirthovo auto: provedeno téměř dokonale

-Umývání nádobí, které se nahromadilo po dni v jídelně v patře ██ v █████████: provedeno v mnohem vyšší kvalitě, než jaká je obvyklá

-Stříhání Dr. Mirthovo vlasů: provedeno, ale bylo zjištěno že Mr. Deeds není moc dobrý kadeřník

-Praní Dr. Mirthova prádla: provedeno a podle odhadu Dr. Mirtha po vyprání prádlo “sedí lépe”

-Zabití Usáma bin Ládina: zdvořile odmítnuto. Mr. Deeds se nechal slyšet, že byl příliš dobře chráněný, ale odmítl sdělit další detaily.

-Zabití zaměstnance třídy D, který byl v jiné místnosti: Provedeno s nepochybnou přesností. Mr. Deeds ho podřízl.

Poznámka: Další testy, související s osobními záležitostmi Dr. Mirtha jsou zakázány, dokud je nepovolí dozorce úrovně O5. Byl jste varován, Dr. Mirthe. – O5-█

Záznamy rozhovorů

662-L1

Zpráva o Akvizici:

SCP-662 bylo objeveno v ██████, ██ v USA, když ho vlastnil jeden zlodějíček a vykradač hrobů. Ten se ho zrovna pokoušel prodat v zastavárně ve zmíněném měst. Když s ním prodavač omylem zacinkal, tak se Mr. Deeds objevil ve skladu za pultem a ihned prodavače oslovil. Ten si však myslel, že ti dva muži hodlají vyloupit zastavárnu a tak zareagoval přehnaně a vytáhl brokovnici, kterou měl schovanou pod pultem. Mr. Deeds byl vážně zraněn a na místě zemřel.

Zloděj uprchl, ale po dvou týdnech pátrání byl zadržen agenty Nadace v sousedním městě. Při následných výsleších přiznal, že zvonek našel v hrobě patřící █████████ █████████, na předměstí zmíněného města. Poté byl zařazen mezi zaměstnance třídy D a následně zemřel při testování SCP-███.

Zvonek nepatřil Nadaci, dokud nedošlo k tomuto zločinu a tělo Mr. Deedse nebylo převezeno do místní márnice. Když však jeho tělo zmizelo, tak byl na místo vyslán agent, aby prošetřil možné vypuknutí SCP nákazy, nebo příčiny oživení mrtvého.

Mr. Deeds se znovu objevil ve skladu zadržených předmětů místní policie, když vzal zvonek do ruky seržant █████. Ten byl následně rychle zadržen agentem ██████, který ho měl pod dohledem příští tři hodiny jako agent FBI. Když spoutaný Mr. Deeds opět zmizel, tak agenta napadlo, že by zvonek mohl mít něco společného s řadou těchto událostí. Po provedení několika testů se jeho tušení potvrdilo a zvonek byl přivezen zpět do ██████ na další testování. Agent █████ byl Nadací oceněn oficiálním “Poplácáním po zádech” za jeho zvládnutí situace a prokázané nesebestřednosti, když zjistil čeho je zvonek a Mr. Deeds schopen.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License