SCP-657
hodnocení: +2+x
blank.png

Objekt #: SCP-657

Třída Objektu: Safe

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-657 musí být uchováváno v místnosti 8m x 8m v Oblasti-19 s manželskou postelí a jakýmkoliv dalším rozumným nábytkem, jak požaduje SCP-657.

SCP-657 se může volně pohybovat po areálu Oblasti-19, pokud je SCP-657 doprovázeno alespoň jedním členem personálu ochranky alespoň s Úrovní 2. Po experimentu 657/076 již SCP-657 nesmí opustit svůj pokoj. SCP-657 musí mít po této ztrátě svobody další volnost v požadavcích na zábavu, aby bylo zajištěno duševní zdraví SCP-657. V místnosti SCP-657 musí být umístěni dva zaměstnanci ochranky alespoň úrovně 2, aby monitorovali SCP-657 a zajistili, že neodejde. Členové personálu se musí vyhýbat fyzickému kontaktu s SCP-657, pokud to nebude nutné k jeho znehybnění nebo pro jeho vlastní bezpečnost.

SCP-657 musí být krmeno třemi jídly denně, musí dostávat denní multivitamíny a dostává zásobu léků na léčbu jeho artritidy.

Popis: Zdá se, že SCP-657 je europoidní muž ve věku přibližně 55 let. SCP-657 je většinou plešaté, s malým množstvím šedých vlasů. 1,75 metru na výšku, 77 kilogramů. Subjekt upřednostňuje obleky se třemi knoflíky, obvykle uhlově šedé nebo tmavě modré barvy, stejně jako buřinky. Všechny lékařské testy naznačují, že SCP-657 je obyčejný muž ve věku kolem padesáti let s přiměřeně dobrým zdravím. SCP-657 preferuje být oslovován jako "Gustav" nebo "pan Nobel", ale bude také reagovat na jeho označení SCP.

SCP-657 vykazuje schopnost předpovídat čas smrti jednotlivce s extrémní přesností. Aby bylo možné provést předpověď, SCP-657 vyžaduje fyzický kontakt s jednotlivcem. Tento kontakt nemusí být dlouhý ani invazivní, postačí podání ruky. Přesnost předpovědí SCP-657 se zdá do značné míry závislá na tom, jak je smrt bezprostřední. Když bylo SCP-657 vystaveno personálu Třídy D plánovanému na ukončení následující den, bylo schopno přesně předpovědět čas smrti na minutu bez přístupu k informacím o plánování. Když je SCP-657 vystaveno jedincům, kterým SCP-657 nepředpovídá smrt déle než deset let, není obecně schopno poskytnout více než rok smrti. SCP-657 tvrdí, že není schopno určit žádné další informace o příčině nebo okolnostech smrti jednotlivce. K dnešnímu dni se všechny předpovědi SCP-657 ukázaly jako přesné.

Z neznámých důvodů SCP-657 tvrdí, že jeho schopnosti jednoduše nefungují na malý počet jedinců, včetně agenta ███████, Dr. ██████████ a Dr. ███ ██. Testování na polygrafu tato tvrzení podporuje. Nebylo nalezeno žádné podobnosti mezi těmito jednotlivci kromě jejich spojení s Nadací.

Jedinci vystavení působení SCP-657 často hlásí, že je znepokojující, nepříjemné nebo prostě „strašidelné“, bez ohledu na to, zda si vědomují jeho schopnosti nebo ne. Jednotlivci, kteří si uvědomují schopnost SCP-657 předvídat smrt, často připisují své nepohodlí tomu, že je tento jeho aspekt znepokojující. Ti, kteří si toho nejsou vědomi, obvykle nejsou schopni formulovat konkrétní důvod, proč nemají SCP-657 rádi.

Dodatek: Poznámky k Nalezení

SCP-657 bylo nalezeno ve městě █████████████████ ve Spojených státech. Zatímco bylo SCP-657 zaměstnáno jako pohřební zřízenec ve velkém pohřebním ústavu, dostalo se do vášnivé hádky s podřízeným, se kterým mělo SCP-657 předchozí neshody. Při opravování práce podřízeného SCP-657 poznamenalo "Co na tom kurva záleží? Do konce týdne budeš mrtvej." před několika svědky. Po smrti podřízeného o tři dny později po pádu ze střechy jeho domu bylo SCP-657 zatčeno místním policejním oddělením pro podezření z vraždy. Když bylo zadrženo, SCP-657 učinilo podobné poznámky předpovídající smrt jednoho z policistů zapojených do jeho zatčení, který byl následně zastřelen podezřelým z nesouvisejícího incidentu o dva dny později večer, jak předpovědělo SCP-657.

SCP-657 získalo pozornost Nadace, když místní policie požádala o federální zdroje, aby prošetřila jakékoli možné spojení mezi SCP-657 a postřelením důstojníka. Byla učiněna opatření, aby bylo SCP-657 souzeno a odsouzeno za vraždu svého podřízeného a spiknutí s cílem zavraždit důstojníka, který ho zadržel, a odsouzeno k smrti. SCP-657 bylo převedeno do Nadace za použití stejných postupů pro zabezpečení personálu Třídy D.

Dodatek 657-1: Experiment 657/076

SCP-657 bylo představeno SCP-076-2 jako potenciální rekrut pro Mobilní Údernou Jednotku Omega 7. Toto byla zástěrka, která měla umožnit fyzický kontakt SCP-657 s SCP-076-2. Po kontaktu s SCP-076-2 se oči SCP-657 otočily do vnitřku jeho hlavy a ztratil vědomí. SCP-657 zůstalo v komatózním stavu něco přes týden. Po zotavení SCP-657 tvrdilo, že si nepamatuje setkání s SCP-076-2. Testování pomocí polygrafu ukazuje, že tato tvrzení jsou pravdivá. Po tomto incidentu byly upraveny zadržovací procedury pro SCP-657 aby bylo zajištěno, že SCP-657 nepřijde do kontaktu s žádnými jinými humanoidními SCP. Další experimenty zahrnující vystavení SCP-657 humanoidním SCP mohou probíhat pouze s oprávněním O5.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License