SCP-650
hodnocení: 0+x
blank.png

Objekt #: SCP-650

Třída Objektu: Euclid

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-650 musí být zavřeno v osvětlené zamykatelné místnosti o minimální velikosti 4 x 4 metry. Musí být neustála pozorována nejméně třemi (3) zaměstnanci. Pozorovatelé se musí postavit tak, aby bylo SCP a nejméně jeden další pozorovatel neustále na dohled.

Pozorování pomocí vzdálených metod, jako jsou kamerové systémy je povolitelné pokud nedojde k přerušení koncentrace. Tato metoda by se však měla použít pouze v případě potřeby, kvůli možnosti přerušení očního kontaktu.

Popis: SCP-650 je černá socha humanoida o výšce 167 cm. Socha nemá dlaně, ani obličejové rysy: končetiny jsou zakončeny kulatými body a hlava má kompletně hladký povrch. Základní postoj pozorovaný v zadržení je socha sahající nad sebe s hlavou v záklonu, jakoby hleděla na oblohu. Složení sochy je aktuálně neznámé; testy s materiálem se ukázaly jako neplatné a s kontradiktorními výsledky.

Pokud není socha pozorována, přemístí se na místo přímo za náhodnou osobu v zadržovací oblasti a zaujme výhružný postoj. Během tohoto přemísťovacího procesu není vydán žádný zvuk a přesná metoda pohybu je neznámá. Místo přemístění a postoj většinou stačí na vyvolání leknutí u ovlivněné osoby poté, co se otočí.

Avšak mělo by být poznamenáno, že SCP-650 prozatím nevykázalo žádné známky aktivní agrese, nebo nepřátelství. Podle výsledků testů u nichž se lišil čas mezi přerušením a znovuobnovením pozorování se zdá, že cílem SCP-650 není zaútočit, ale pouze vyděsit. Důvod tohoto chování je neznámý a je třeba další výzkum, aby se odhalilo víc.

Přestože primární metodou vyvolání lekací reakce je blízkost, SCP rovněž ukázalo schopnost objevit se v jiných pozicích v přítomnosti pozorovatelů, jež již byli na SCP-650 zvyklí. V případě těchto pozorovatelů zaujalo SCP-650 pozice v příjemné vzdálenosti, "sedělo" na židli a v jednom případě sedělo v rohu skrčené, jako kdyby bylo vyděšené. Vzhledem k tomu, že pozorovatelé těchto pozic rovněž nahlásili, že se cítí nesví, je možné že jde pouze o sekundární metodu pro vyvolání reakce.

Dodatek:

██/██/████ - Objekt byl překlasifikován na Euclid poté, co se mu nějakým způsobem podařilo objevit na druhé straně Oblasti-███ a objevit se přímo za Dr. ███████ v jeho kanceláři. Dodatečné pozorovací prostředky budou nainstalovány, aby se předešlo budoucím incidentům.

Poznámka Výzkumníka: Je mi u prdele, že na to není rozpočet; držte tu zpropadenou věc pod zámkem! To že se otočím ve své kanceláři a mám tu věc centimetr od nosu mi sebere několik let života. A vzhledem k těm věcem se kterýma máme tu čest, nám těch let moc nezbývá. -Dr. ███████

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License