SCP-6499
hodnocení: 0+x
blank.png
Objekt#: 6499
Úroveň2
Zadržovací Třída:
safe
Sekundární Třída:
{$secondary-class}
Třída Narušení:
dark
Třída Ohrožení:
podezřelé

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-6499 musí být uzavřeno ve standardní bezpečnostní skříňce pro anomální objekty v Oblasti-196. Bez přímého pozorování je objekt neaktivní a nevyžaduje zvláštní zadržovací procedury.

Popis: SCP-6499 je kniha s pevnou vazbou obsahující 252 stran. Hřbet a přední strana vazby jsou prázdné, první strana však obsahuje název knihy: "Kapitoly o Kognitivní Behaviorální Terapii." Žádné další informace o autorovi, vydavateli nebo roku vydání nejsou uvedeny. Kniha obsahuje několik kapitol psychologické teorie a praktických informací od meditačních cvičení po techniky používané americkými Navy Seals pro uklidnění během konfliktu.

SCP-6499 bylo objeveno v troskách shořelé budovy v ████, ██████. Nadace byla na objekt upozorněna po rozšíření zprávy o ženě, která požár "zázrakem" přežila. Na místě bylo nalezeno SCP-6499, nepoškozené.

VAROVÁNÍ: PROLOMENÍ ZABEZPEČENÍ V SEKTORU 2. VEŠKERÝ PERSONÁL NEVYKONÁVAJÍCÍ KRITICKÉ ÚKOLY SE MUSÍ OKAMŽITĚ PŘEUNOUT DO VYZNAČENÝCH BEZPEČNOSTNÍCH KRYTŮ.

Anomální vlastnosti SCP-6499 jsou většinu času neaktivní a projeví se pouze v případě splnění tří podmínek:

  • Osoba se musí nacházet ve stejné místnosti jako SCP-6499 a SCP-6499 se musí nacházet v jejím zorném poli.
  • Život osoby musí být nějakým způsobem ohrožen blížící se katastrofou nebo nebezpečným prostředím.
  • Osoba musí být ve stavu těžkého emočního stresu.

VAROVÁNÍ: ZADRŽENÍ SCP-████ A SCP-███ PROLOMENO. KÓD 196/A/ČERVENÁ.


Pokud jsou všechny tyto podmínky splněny, učiní SCP-6499 zmíněnou osobu a sebe samo imunní vůči jakékoliv konvenční či anomální újmě nebo ohrožení na životě. Tato osoba je nadále označována jako SCP-6499-1.

Sekundární efekt SCP-6499 způsobí, že SCP-6499-1 bude kompletně lhostejné vůči blížícímu se nebezpečí. Naopak působí znuděně a vrátí se ke své původní činnosti místo toho, aby se pokusil dostat do bezpečí.

Tyto efekty ustanou jakmile se SCP-6499 ani SCP-6499-1 nenachází v přímém nebezpečí.

Dále se objeví amnestizační efekt, který z mysli SCP-6499-1 odstraní jakékoliv vzpomínky na ono nebezpečí. Při dotazech zmiňujících tuto událost působí subjekt zmateně.

VAROVÁNÍ: V OBLASTI BYLO ZAZNAMENÁNO NĚKOLIKANÁSOBNÉ SELHÁNÍ ZADRŽENÍ OBJEKTŮ TŘÍDY KETER A EUCLID. KOMPLETNÍ UZAMČENÍ OBLASTI-196 ZAHÁJENO.


Dodatek:

SOUHRN TESTŮ SCP-6499

Předmluva: Výzkumníci nesmí přerušit test, ani pokud se subjekt zdá zraněný. Anomální efekty SCP-6499 se aktivují pouze, pokud je subjekt ve skutečném nebezpečí. Tento protokol byl schválen Etickou Komisí.


06/07/21
Test 3 (SPÁLENÍ): Subjektu Třídy-D bylo přikázáno vstoupit do standardní spalovací komory, do které bylo předem vloženo SCP-6499.

Výsledek: Poté, co se místnost naplnila plynem vykazoval subjekt známky paniky, které však další vteřinu ustaly. Subjekt si krátce prohlédl plameny, posadil se na zem a začal si loupat nehty. Na dotaz Dr L. Glaslow, jak se cítil uprostřed hořící místnosti odpověděl: "Bylo to v pohodě."
Subjekt opustil místnost bez jakýchkoliv zranění nebo poškození jeho oděvu.
12/07/2021
Test 5 (UDUŠENÍ/UTONUTÍ): SCP-6499 bylo předáno subjektu v jeho cele. Po 15 minutách čtení byla místnost naplněna vodou.

Výsledek: Po prvotním zděšení se subjekt znovu posadil na postel a pokračoval ve čtení zatím co voda stoupala nad jeho hlavu.
Subjekt opustil místnost se suchým oblečením.
25/07/2021
Test 9 (ANOMÁLNÍ ÚTOČNÍK): Subjektu Třídy-D bylo přikázáno vstoupit do zadržovací místnosti SCP-███, do které bylo před několika hodinami umístěno SCP-6499.

Výsledek: Po krátkém následujícím spatření SCP-███ si subjekt sedl na podlahu uprostřed místnosti, vzal si do ruky knížku s omalovánkami určenou pro SCP-███ a začal ji vybarvovat, ignorujíc výhružky SCP-███. SCP-███ zaútočilo na subjekt ale nebylo schopno mu způsobit jakoukoliv újmu.


VAROVÁNÍ: SCP-███, SCP-███ A NĚKOLIK DALŠÍCH MEMETICKÝCH ANOMÁLIÍ PROLOMILO ZADRŽENÍ. PROTOKOL "FINAL REST" BYL SPUŠTĚN.

Dodatek 2: SCP-6499
Během přípravy na další test s SCP-6499 nastala náhlá krizová situace a efekty SCP-6499 byly neplánovaně spuštěny. Tento efekt ovlivnil Dr L. Glasglow, zatímco se její kolegové pokoušeli zadržet hrozbu nebo vyhledat úkryt.
Přestože jí také bylo nařízeno vyhledat úkryt, subjekt preferoval uvaření kávy a dokončení jí přiřazené dokumentace.
Subjekt zjevně vnímal zvuky infikovaného personálu Třídy-D postřeleného jednotkou MTF-16-2 "Class Clowns," avšak ignoroval je, stejně jako příkazy zastavit vydané jednotkou MTF, a pokračoval ke kávovaru, zatímco dokument dopisoval na mobilním telefonu. Požár způsobený SCP-███ ani figuríny, které se ho pokoušely uškrtit nezpůsobovaly subjektu žádnou bolest.

VAROVÁNÍ: DETONACE NUKLEÁRNÍHO ZAŘÍZENÍ OBLASTI-196 SPUŠTĚNA.

ODPOČET ZAHÁJEN:

10

9

8Přestože bylo nukleární zařízení pod její kanceláří spuštěno, zdála se být úplně v klidu. Napila se kafe a uložila poslední úpravy souboru, na kterém pracovala.

4

3

2

1

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License