SCP-649
hodnocení: 0+x
blank.png
medium.jpg

Contents of SCP-649.

Objekt #: SCP-649

Třída Objektu: Safe

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-649 musí být uloženo ve standartní zadržovací skříňce Typu II v Oblasti-77. Nesmí být otevřeno ani přesunuto ze svého místa pokud není potřeba provést test. Vytápění, větrné štíty a vybavení na uklízení sněhu musí být vždy přítomno u testování, aby se zabránilo selhání v zadržení.

Popis: SCP-649 je krabička zápalek neidentifikované značky naplněná třiceti dvěma sirkami. Na krabičce je ze spodní strany vyznačené logo ve tvaru sněhové vločky, která je na dotek chladná.

Když je některou ze sirek SCP-649 škrtnuto, vyletí z ní sněhové vločky namísto jisker u normálních zápalek.1 Po škrtnutí začne hlavička sirky viditelně krystalizovat a hlavní anomální vlastnosti SCP-649 se manifestují; tohoto je možné také dosáhnout po zanechání SCP-649 otevřeného déle než 15 minut.

Po manifestaci se teplota v okolí SCP-649 náhle sníží a bude pokračovat v klesání. Současně s tímto se začnou vyvíjet silné větrné poryvy. Výzkum prokázal, že tyto větry se dokáží vytvořit i uvnitř.

Když teplota v této oblasti dosáhne 0 °C, velké množství sněhu a plískanic se bude neustále tvořit v kruhové oblasti kolem SCP-649. Poloměr této oblasti byl pozorován v růstu tempem 15 metrů za hodinu až do maximální velikosti jednoho kilometru. Zavření krabičky SCP-649 způsobí zastavení růstu oblasti a změnu ovlivněného okolí zpátky do svého původního stavu.

Pokud zůstane krabička otevřená neomezený čas, ustálí se pokles teploty na -30 °C, jakmile je celá ovlivněná oblast pokrytá vrstvou 3 metrů sněhu. Kvůli velkému množství ledu vytvořeného zmrzlou plískanicí v těchto teplotách a větrech se můžou objevit i vánice a laviny na nerovném terénu. Toto arktické klima se samo udrží dokud nebude SCP-649 zavřeno.

Přestože nejsou identické, efekty způsobené SCP-649 na své okolí pracují podobným způsobem jako vlivy SCP-2082. Žádost o podrobnější srovnávací výzkum stále čeká na vyřízení.

Objev: 19/04/1987/ agenti Nadace ohlásili mimosezónní vánice ve ███████████, v západní Virginii. Po vyšetření bylo odhaleno SCP-649 jakožto zdroj vánice.

22/04/1987 bylo SCP-649 odebráno ze středu blizardu. Místní občanům, kteří viděli náhlou změnu počasí, byla udělena amnestika Třídy C. Následně byl rozšířen krycí příběh obviňující toto zimní podnebí ze změn místních front počasí způsobených globálním oteplováním.

Dodatek-649-A: Záznamy experimentů

EXPERIMENT-649-1

Popis:
SCP-649 bylo ponecháno otevřené v testovací místnosti a jeden zaměstnanec Třídy D (D-1226) byl požádán o interakci s SCP-649.

Výsledky:
D-1226 byl ostražitý a dotázal se, jestli by mohl dostat odpovědi na pár základních otázek než začne s anomálií zacházet. Vzhledem k jeho obecně kooperativnímu chování v minulých experimentech bylo tomuto požadavku vyhověno.

Po patnácti minutách od otevření SCP-649 teplota klesla a D-1226 se začal třást. D-1226 toto bral jako svůj signál zahájit pokus.

D-1226 vzal SCP-649 a pokusil se zapálit sirku, aby si ohřál ruce. Když se sirka nezapálila, zkusil to znovu ještě čtyřikrát, než se přesunul k dalším zápalkám, aby svou snahu zopakoval. Pokaždé když bylo některou ze sirek škrtnuto, podmínky v místnosti se staly vážnějšími.

6 minut po manifestaci se D-1226 choval na pohled zmateně, měl potíže s dýcháním a upustil SCP-649.

8 minut po manifestaci začal D-1226 projevovat náznaky deliria, než následně upadal do a z bezvědomí. Zamumlal, jak byl krásný zimní večer.

10 minut po manifestaci dostal D-1226 rozkaz, aby zavřel SCP-649, v čemž neuspěl a přišel o vědomí. Agenti Nadace přispěchali dovnitř a znovu zadrželi SCP-649. D-1226 byl přepraven do lékařského křídla k léčbě omrzlin a podchlazení.

EXPERIMENT-649-2

Popis:
SCP-649 bylo ponecháno otevřené v testovací místnosti, aby se mohly manifestovat jeho anomální projevy kvůli pozorování a odběru vzorků.

Výsledky:
Dr. Pena začala odebírat vzorky srážek a půdy.2 Během této činnosti nahlásila, že se cítí, jakoby ji někdo pozoroval.

Během analýzy větru Dr. Pena ohlásila vizuální zpozorování malých nepatrných siluet ve vzdálené mlze. Byla požádána o opuštění testovací místnosti a návštěvu zdravotní prohlídky, než bude moci pokračovat.

Po návratu byla Dr. Pena zasažena sněhovou koulí. Je možné zaslechnout smích dětí na nahrávce pokusu.

Tři zaměstnanci Třídy-D v přizpůsobeném oblečení byli přivedeni dovnitř a nařízeni k cestě na druhý konec místnosti a zpátky, přičemž měli hlásit možné změny počasí a nebo jiné věci, které vynikaly.

Po dvaceti minutách bez úspěšného návratu nebo odpovědi byl experiment přerušen. SCP-649 bylo zavřeno a znovu zadrženo dle standardních protokolů.

Při kontrole videozáznamu je jeden zaměstnanec Třídy-D viděn, jak se zapojuje do koulování s dalšími malými postavami kolem času 4:07:00. Poté se začne ztrácet v mlze než odejde skrze zdi testovací místnosti a ztrácí se ve zdánlivě nekonečné mlze vánice.

Žádní zaměstnanci Třídy-D nebyli nalezeni. Veškeré testování s personálem Třídy-D bylo pozastaveno.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License