SCP-6470
hodnocení: +1+x
blank.png

Objekt #: SCP-6470

Třída Objektu: Thaumiel

Speciální Zadržovací Procedury: Nadace aktuálně pracuje na rapidní produkci a distribuci SCP-6470 ve spolupráci s vládními orgány světových velmocí a několika zájmovými skupinami. Je bezpodmínečně nezbytné, aby celá lidská populace obdržela dávku SCP-6470.

Popis: SCP-6470 je anomální medikament v tekuté formě, jehož vývoj byl úspěšně dokončen Nadací dne 22.06.2030. Je distribuován pod názvem "Léčebný prostředek Paganini". Po konzumaci SCP-6470 ztratí člověk schopnost vokalizovat. Hlasivky stále vibrují, avšak nevytvářejí žádný zvuk.

Dodatek:

Obecný kodex chování pro "Tichou Éru"

vydaný Oddělením Nedorozumění

(Verze 12)


Připomínka: Dodržování tohoto kodexu je vynucováno Nadací SCP, Globální Okultní Koalicí, složkami Spojených Národů a několika dalšími organizacemi. Z důvodu bezpečí vás a vaší rodiny je vám nařízeno se těmito postupy řídit.

  1. Máte zakázáno mluvit, ať už jakkoliv potichu. Jakmile se vám dostane do rukou vaše dávka léčebného prostředku Paganini, okamžitě ji vypijte.
  2. Zachovejte klid a mějte na vědomí, že dokud jste potichu, jste v bezpečí. Pokud někdo ve vašem okolí dává najevo extrémní stres či úzkost, vzdalte se od něj na bezpečnou vzdálenost 15m.
  3. Nedotýkejte se. Je to nebezpečné.
  4. Nebojujte. Je to bezvýznamné a nebezpečné.
  5. Nenahrávejte to ani o tom nediskutujte jakýmikoliv prostředky (text, fotografie, videa), může vás to ohrozit na životě.
  6. Dále se učte, pracujte a pokračujte ve svých životech. Můžete nadále předstírat, že jste o samotě.
  7. Momentálně je zkoumáno, zda nahrávky lidského hlasu představují stejné nebezpečí. Prozatím až do odvolání nepoužívejte zařízení, která produkují lidská hlas, jako například hudební přehrávače.
  8. Tento kodex bude postupně aktualizován Nadací SCP. Zůstaňte na příjmu.

Nadace SCP
26.06.2030


« SCP-6469 | SCP-6470 | SCP-6471 »

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License