SCP-6400
hodnocení: +1+x
blank.png

Úroveň Hrozby: Žlutá


Speciální Zadržovací Procedury: Na příkaz Etické Komise Oblasti-17 musí Cela 2/23 v Zařízení-C zůstat prázdná. SCP-6400 nesmí být zakryto ani nijak poškozeno.

Popis: SCP-6400 je kulaté okno, které se momentálně nachází na severozápadní stěně Cely 2/23. Sestává se z jediné skleněné desky bez dělení nebo otevíracího mechanismu.

Pokud je na libovolné straně poškozeno nebo zakryto, SCP-6400 zmizí a znovu se objeví na místě blízké části stěny. Zmizení a následné znovuobjevení SCP-6400 se zdá být okamžité a přemístěná část stěny se zároveň vrátí do původního stavu.

SCP-6400 se objevuje výhradně na vnějších stěnách a preferuje místnosti se slabým nebo žádným přírodním osvětlením. Obvyklé lokace SCP-6400 zahrnují kanceláře, ubikace a zadržovací cely, které dohromady činí 94% všech manifestací.

Lidé a jiné inteligentní entity uvnitř ovlivněných místnosti pravidelně pociťují lehké nutkání podívat se do SCP-6400. Čas vystavení slunečnímu světlu je nepřímo úměrný náchylnosti k tomuto efektu a osoby, kterým byla přidělena nesouvisející práce jsou vždy méně náchylné než osoby v klidu. Mezi nelidskými entitami a personálem Třídy-D byl často pozorován pláč.


DODATEK 6400-A

Následuje fotografie SCP-6400 v jeho aktuální pozici. Personálu se doporučuje jakékoliv přetrvávající efekty nahlásit na Oddělení Psychiatrie.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License