SCP-6222
hodnocení: +3+x
blank.png


Objekt#: 6222
Úroveň3
Zadržovací Třída:
ezoterická
Sekundární Třída:
thaumiel
Třída Narušení:
dark
Třída Ohrožení:
ohrožující

fishprison.png

Vstup do SCP-6222.


Speciální Zadržovací Procedury: SCP-6222 a okolní park byly získány do správy a přestavěny na nadační Zařízení-384. Zadržovací cely s vysokou prioritou jsou monitorovány v pravidelných intervalech. Cedule a mapy byly rozestavěny po prozkoumaných sekcích SCP-6222 pro usnadnění navigace. Vyšetřování možné identity vlastníka budovy stále probíhá.

fishcorridor.jpg

Vnitřní chodba SCP-6222.

Popis: SCP-6222 je zařízení s anomálně rozměrným ne-euklidovským interiérem a velkou cedulí na exteriéru s nápisem "RYBÍ VĚZENÍ". Valná většina místností a vnitřku SCP-6222 silně připomíná vězeňské komplexy a zadržovací sekce nadačních Oblastí, ovšem bez funkčního osvětlení. Kvůli potenciálnímu bezpečnostnímu riziku a pro usnadnění přístupu, bylo do prozkoumaných sekcí SCP-6222 nainstalováno stropní osvětlení.

Všechny zadržovací cely uvnitř SCP-6222 v sobě mají alespoň jednoho vodního živočicha, jež budou dále označováni jako instance SCP-6222-1. I přes nápis na ceduli zvenku SCP-6222, nejsou všechny instance SCP-6222-1 ryby.1 Na každé cele, nebo někde v její blízkosti, je možné najít dokumentaci vztahující se k jednotlivým instancím SCP-6222-1. Samotné cely se zdají být thaumaturgicky zpevněné doposud neznámým způsobem, což zastavilo veškeré pokusy o úmyslné vyjmutí instancí SCP-6222-1 pro účely testování.

I přes absenci tekuté vody v těchto celách, imitují instane SCP-6222-1 pohyb ve vodě, který je dostatečný k pohybu ve vzduchu. Není známo, zda je tento jev vlastností instancí SCP-6222-1, nebo zda se jedná o sekundární efekt SCP-6222. Dále, instance SCP-6222-1 nevyžadují přísun potravy, nevylučují odpadní látky, nestárnou, ani nevykazují žádné anomální vlastnosti mimo to, co by bylo považováno za normální pro jejich druh.

Dodatek 6222.1: Dokumentace instancí SCP-6222-1

Následuje výtažek z dokumentačních záznamů instancí SCP-6222-1, text na štítcích jednotlivých cel a případné dodatečné poznámky.

shrimpcell.jpg

Instance SCP-6222-1.


Druh: 1 jedinec Palinurus mauritanicus (Langusta růžová)
Zločin: Kanibalismus
Poznámky: Instanci SCP-6222-1 chybí několik končetin. V cele byly rovněž nalezeny krunýře několika dalších langust růžových. Žádná jiná cela neobsahuje mrtvé instance SCP-6222-1.

Druh: 8 jedinců Cyanea capillata (Talířovka obrovská)
Zločin: Napadení, vražda prvního stupně, nelegální držení zbraní, terorismus
Poznámky: Od objevení těchto instancí si alespoň čtyři zaměstnanci odplivli ve směru jejich cely. Instance SCP-6222-1 jsou vyšetřovány kvůli možným memetickým vlivům.

Druh: 1 jedinec Homarus gammarus (Humr evropský)
Zločin: Projevy nenávisti
Poznámky: Lepící poznámkový papír byl nalezen na štítku cely s nápisem "Tenhle je rasista, Jime."

Druh: 2 jedinci Phractocephalus hemioliopterus (Anténovec červenoocasý)
Zločin: Krádež identity
Poznámky: Osoby stojící v blízkosti cely mohou zažívat dočasné symptomy amnézie typu TIE.2

gouramicell.jpg

Instance SCP-6222-1.


Druh: 1 jedinec Osphronemus goramy (gurama velká)
Zločin: Řízení pod vlivem, krádež automobilu
Poznámky: Nic.

Druh: 1 jedinec Nemateleotris magnifica (Hlaváčovec pastelový)
Zločin: Žhářství
Poznámky: 6 zdokumentovaných případů spontáního vzplanutí předmětů v blízkosti zadržovací cely, včetně papírových dokumentů, fotoaparátu, štítku cely a laboratorního pláště výzkumníka.

Druh: 3 jedinci Anomalocaris canadensis
Zločin: Napadení, ublížení na zdraví, narušování veřejného pořádku
Poznámky: Cela se nachází přímo naproti cele zadržující instance SCP-6222-1, jež jsou trilobiti. Kvůli vzájemně vykazovanému nepřátelství zadržovaných instancí SCP-6222-1 byla postavena bariéra, která zabraňuje vidět z jedné cely do druhé.

Druh: 4 jedinci Paradoxides paradoxissimus3
Zločin: Napadení, ublížení na zdraví, narušování veřejného pořádku
Poznámky: Cela se nachází přímo naproti cele zadržující instance SCP-6222-1, jež patří k druhu Anomalocaris. Kvůli vzájemně vykazovanému nepřátelství zadržovaných instancí SCP-6222-1 byla postavena bariéra, která zabraňuje vidět z jedné cely do druhé.

isopodcell.jpg

Instance SCP-6222-1.


Druh: 1 jedinec Bathynomus decemspinosus (Obří stejnonožec)
Zločin: Napadení, ublížení na zdraví, vražda prvního stupně, misichthyologie4
Poznámky: Byl vytvořen perimetr ve vzdálenosti jednoho metru od cely. Před tímto opatřením nstance SCP-6222-1 anomálně bodla a zneškodnila dva nadační zaměstnance, kteří stáli příliš blízko cely.

Druh: 1 jedinec Homo aqueous (Mořský člověk)
Zločin: Porušování domovní svobody
Poznámky: Instance SCP-6222-1 připomíná bývalého australského premiéra Harolda Holta. Instance se zdá být uvědomělá, ale neodpovídá na pokusy o komunikaci.

Druh: Neznámé, viz poznámky
Zločin: Napadení, vražda prvního stupně, vandalismus
Poznámky: Původně se zdálo, že instance SCP-6222-1 je obří oliheň dokud adekvátní osvětlení neodhalilo, že chapadla pochází z tlamy větší entity připomínající jedince druhu Cetorhinus maximus (Žralok veliký).

Druh: Žádný, viz poznámky
Zločin: Neúmyslné zabití, vandalismus
Poznámky: Zadržovací cela je plná kovové suti identifikované jako trosky spadlé vesmírné stanice Mir.

Druh: Neznámé
Zločin: Napadení, vražda prvního stupně, vandalismus
Poznámky: Instance SCP-6222-1 se zdá být malá ryba i přes mnohonásobně větší rozměry její cely. Vyšetřování stále probíhá.

Druh: Neznámé, jediná instance připomínající hlístouna s 9 lidskými hlavami
Zločin: Úmyslné zabití, vandalismus, genocida, velezrada
Poznámky: Instance SCP-6222-1 je držena ve velké kleci ve středu větší cely. Probíhající vyšetřování bylo pozastaveno z důvodu zamoření cely plynným amoniakem, jež instance vylučuje. Osoby před vstupem do cely nahlásily, že od instance SCP-6222-1 zaslechly zvuky, jež byly identifikovány jako prosby o milost ve staré čínštině.

Druh: Neznámé, viz poznámky
Zločin: Úmyslné zabití, vandalismus, genocida, deicida
Poznámky: Instance má kognitohazardní a antimemetické vlastnosti, jež zabraňují vizuální identifikaci. Filtrované snímky odhalily, že tato instance SCP-6222-1 měří přibližně 100 metrů na délku a má pentaradiálně symetrické tělo. Instance byla rovněž pozorována, jak pasivně vydává velké množství Elánové Vitální Energie.

Druh: Žádný
Zločin: Apotheóza
Poznámky: Cela se zdá být prázdná, přestože se jedná o největší objevenou místnost v SCP-6222 o délce přibližně 500 metrů na všech stranách. V cele bylo objeveno stopové množství látky Y-909. Vyšetřování stále probíhá.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License