SCP-618
hodnocení: 0+x
blank.png

Objekt #: SCP-618

Třída Objektu: Euclid

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-618 se v podstatě zadržuje samo. Ovlivnění jedinci mají na anomálii a na její účinky slabé až žádné vzpomínky, kvůli věku, ve kterém je nejaktivnější. Úsilí o zadržení pokračují, avšak kvůli sporadické povaze anomálie a jejímu nedávnému objevení je nutný další výzkum.

Popis: SCP-618 je anomálie ovlivňující vnímání. Způsobuje, že lidské bytosti mají averzi k zelenině zelené barvy, běžným odrůdám zelí a dalším potravinám. SCP-618 se vyskytuje v 0.5% lidské populace. SCP-618 se objevuje během narození člověka, ale neprojevuje se, dokud není subjekt schopen požít pevnou stravu. Tento jev dosáhne svého vrcholu v 3-5 letech subjektu. Vliv postupně opadá a končí mezi 6-8 roky života hostitele.

V některých případech (přibližně 2% zasažených) SCP-618 zůstane aktivní až do dospělosti. Míra vlivu se různí. Účinky percepční anomálie SCP-618 jsou však méně vlivné a zanechávají pouze averzi k potravinám, obvykle kulminující ve spuštění dávivého reflexu při pokusu o konzumaci potraviny.

Poskytnuté potraviny Vliv SCP-618 Výsledek
Salát (ledový) Subjekt vnímá nepříjemný zápach vycházející ze zeleniny. Zápach nabývá na intenzitě, když se potravina přiblíží k obličeji/ústům subjektu. U subjektu se spustí dávivý reflex, který obvykle způsobí zvracení. Subjekt odmítá jíst.
Kapusta Zelenina se vrtí a svíjí podobně jako pohyby červa nebo housenky. Po propíchnutí vidličkou se svíjení zvýší na intenzitě. Subjekt pláče a odmítá jíst.
Špenát Zelenina mizí z vnímání. Znovu se objevil s nepředvídatelným načasováním a hlasitým výbuchem, které spustilo úlekový reflex. Subjekt pláče a odmítá jíst.
Brokolice Na každé kvítku rostou rysy lidského obličeje zírající Subjekt. Při propíchnutí nádobím budou kvítky tiše plakat. Subjekt pláče a odmítá jíst.
Růžičková kapusta SCP-618 způsobí, že vnímající vstoupí do kauzální časové smyčky, ve které pozorovatel pokračuje ve svém životě od okamžiku konzumace růžičkové kapusty. Subjekt vnímá chaotický rozvod rodičů ve 12 letech, smrt snoubence ve 26 letech a následně smrt subjektu ve 34 letech na ztrátu krve v důsledku autonehody. Subjekt poté vstoupí do pekelného posmrtného života, kde bude konfrontován s démonem v podobě jediné růžičkové kapusty. Subjekt pláče a odmítá jíst.
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License